MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HÀN: KHÔNG CÓ LỬA LÀM SAO CÓ KHÓI?

-Xem thêm Dạy học tiếng Hàn tại đây. http://daytienghan.edu.vn/day-tieng-han 
1. Mọi chuyện (việc) diễn ra đều có lý do của nó.
모든 일에는 다 원인이 있다

Trong tục ngữ tiếng Hàn cũng có câu tương đương với tục ngữ Việt Nam là “Không có lửa làm sao có khói”.
“아니땐 굴뚝에 연기나랴”
Click để xem Trung tâm dạy tiếng Hàn uy tín http://daytienghan.edu.vn/trung-tam-day-tieng-han-giao-tiep-1.html 
(Ống khói không phải lúc đốt lửa mà tại sao lại có khói?”)
*** Ví dụ:
아니땐 굴뚝에 연기날리가 있겠어? 그렇게 열심히 했으니까 1등을 한거지. (Không có lửa làm sao có khói. Bạn học chăm như thế nên đứng đầu là phải rồi)

2. 영원한 것은 없다
Không gì là mãi mãi

***Ví dụ:
이 세상에서 영원한 것은 아무 것도 없다. 어떤 어려운 일도 어떤 즐거운 일도 영원하지 않다

Nguồn tham khảo : http://daytienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng