Học tiếng Hàn qua Giáo trình SEOUL : Bài 2

Bạn muốn học học tốt tiếng Hàn cần phải có những gì?Bạn phải có một người thầy giỏi,bạn bè giỏi,hay quyển sách hay.Sách là những quyển giáo trình tiếng Hàn bổ ích các bạn nhé,sau đây chúng ta sẽ đến với một trong quyển giáo trình rất bổ ích cho việc bạn học giỏi tiếng Hàn.

- Xem thêm Ngữ pháp cơ bản trong tiếng Hàn.http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Hoc-tieng-han-quoc-co-ban/Ngu-phap-tieng-Han-co-ban-100/.
Chương trình tự học tiếng Hàn Quốc qua giáo trình Seoul của trường Đại học quốc gia Seoul. Sau đây là tóm lược nội dung ngữ pháp, từ vựng quan trọng nhất trong bài 2
Bài 2 (2과) 이것은 시계입니까?
CÁI NÀY LÀ ĐỒNG HỒ PHẢI KHÔNG?
회화: (HỘI THOẠI)
*이것은시계입니까?? (Cái này là đồng hồ phải không?)
–네, 시계입니다. (Vâng. Là đồng hồ ạ)
*이것은 구두입니까? (Cái này là đôi giày phải không?)
–아니오, 구두가 아닙니다. (Không, không phải là đôi giày)
–그것은 운동화입니다. (Cái đó là đôi giày thể thao)

- Học tiếng Hàn cơ bản.http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Hoc-tieng-han-quoc-co-ban/.
문법: (NGỮ PHÁP)


1. 이것 (그것/저것)은 N입니까? : cái này( cái đó/ cái kia)+N+Có phải không ?
이것은 시계입니까? (cái này là đồng hồ phải không ?)
그것은 운동화입니까? (cái đó là giầy thể thao phải không ?)
2. 네, N 입니다 :vâng, là N
네, 시계 입니다. (vâng là đồng hồ )
네, 구두입니다. (vâng là đôi giầy )
3. 아니오, N 이/가 아닙니다. :không, không phải là danh từ
아니오, 시계가 아닙니다 (không,không phải là đồng hồ)
아니오, 책이 아닙니다 (không,không phải là sách)
TỪ MỚI TRONG BÀI:
시계 (đồng hồ)
네 (vâng, dạ)
구두 (giày: chung chung)
아니오 (Không)
아닙니다 (không phải là..)
운동화 (giày thể thao)
꽃 (Hoa)
공책 (cuốn tập)
나무 (cây, cây xanh)
가방 (cái cặp, túi xách)
- Nguồn tham khảo : http://hoctienghanquoc.org
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng