Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2016

Tiếng Hàn qua bài hát: Empty Space - BTOB.

Hình ảnh
Bạn đã từng nghe Kpop chưa,hay lo lắng mình nghe mà không hiểu lời,"Don't Worry" hãy nghe thử và cảm nhận bạn sẽ thấy những điều thú vị.Đặc biệt khả năng tiếng Hàn của bạn được cải thiện rõ rệt,đó là điều mà bạn đang cẩn phải không nào.

- Tiếng Hàn học cơ bản ở đâu tốt nhỉ.http://tienghancoban.edu.vn/hoc-tieng-han-co-ban-o-dau-tot-nhi.html
You gotta be my lover gotta be my lover
Gotta be my lover lover lover lover
Baby cuz I don’t know what to do
Cuz I don’t know what to do
Cuz I don’t know what to do
Baby baby


아이고 남친 생겼구나 
설레발도 유분수지
이게 아닌데 벌써 그렇고 그렇데
떠난 건 나라며 
타박해 이건 Real 반박 불가지
이제 소 잃고 고칠 외양간도 없어
이게 왠 망신이야
Baby cuz I don’t know what to do
Cuz I don’t know what to do


You gotta be my lover
난 잠시 자리를 비워둔 것 뿐이야
You gotta be my lover
하지만 넌 아닌가 봐


어떻게 넌 벌써
누군가의 곁에서 음 이제는
멀리서 널 봐야만 하는 걸까


어쩜 그새 넌 변할 수 있는지
혹시 한번만 내게 기회를 줄 수 있니 Oh


Baby cuz I don’t know what to do (don’t what to do)
Cuz I don’t know what to do (don’t what to do)
옆 자리를 비워줘
Baby cuz I don’t know what to do (don’t what to do)

Tiếng Hàn qua bài hát: Just Like You - BTOB.

Hình ảnh
Hãy cùng nhau học tiếng Hàn một cách thư giãn dễ dàng hơn,đừng quá căng thẳng nhé,cố gắng cảm thụ âm nhạc nữa nhé.Nào hãy cùng học tiếng Hàn qua bài hát Bởi vì anh quá ngốc(내 머리가 너무 나빠서) nhé.

- Tự học tiếng Hàn với 20 cụm từ thông dụng khi đi du lịch.http://lophoctienghan.edu.vn/tu-hoc-tieng-han-voi-20-cum-tu-thong-dung-khi-di-du-lich.html.
There’s not a single day that goes by 
Where I don’t think about you
또 한번 정류장을 지나쳐 
내릴 곳을 한참을 지나서
딱히 돌아갈 마음도 없어서 
멍하니 기대어 앉아서
고개를 돌려 보니 창 밖에는


우리 둘 자주 걷던 그 거리가
널 닮은 익숙한 바람 냄새가
함께 즐겨 들었던 그때 그 노래가


마치 너 같아서 너를 본 것만 같아서
아픈 이 계절마저도 나 반가웠어
나도 모르게 네 생각에 웃음짓다 놀라는
내 모습이 바보 같아 싫었어 마치 너 같아서


달콤한 사랑을 속삭이며 
서로를 바라보던 그 눈빛
때론 간절했고 아파했던 
지난 날의 기억을 깨웠지
미련이 남았다거나 그런 건 
아닌데 글쎄 그냥 난 그래
하염없이 그 날의 기억에서 
맴돌고 있어


어딜 가도 내 두 눈은
네 흔적을 쫓아
이리저리 굴려 보면
모든 뒷모습이 다 너 같아
좀 어때 나와 떨어져
있으니 좀 편하니
모두가 잠든 시간에

9 phương pháp phát âm chuẩn tiếng Hàn

Hình ảnh
Trong chuyên mục ngữ pháp tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học “9 phương pháp phát âm chuẩn tiếng Hàn”

- Từ vựng tiếng Hàn về tình yêu.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tu-Vung-19/Tu-vung-tieng-Han-ve-tinh-yeu-200//.
I. Nối Âm (연음화):
1. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm (받침), âm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm câm (이응): 
받침 + 모음
예 : 발음 (바름) /ba-reum/ 책을 (채글) /chae- geul/
이름이 (이르미) /i-reu-mi/ 도서관에 (도서과네) /do- seo- kwa- ne

2. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ghép (겹 받침), âm tiết thứ hai bắt đầu bởi phụ âm câm (이응):
겹 받침+모음
예 : 읽어요 (일거요) /il-geo-yo/ 앉으세요 (안즈세요) /an- jeu-se- yo/

II. Trọng Âm Hóa (경음화):
Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi các phụ âm ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅇ, ㄹ; âm tiết thứ hai bắt đầu bởi các phụ âm ㄱ, ㄷ, ㅂ,ㅅ , ㅈ – > âm tiết thứ hai đọc thành ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ
예 : 식당 (식땅) /shik- ttang/ 문법 (문뻡) /mun- bbeop/
살집 (살찝) /san-jjip/ 듣고 (듣꼬) /deut- kko/

III. Biến Âm (자음 동화 - Phụ âm đồng hóa):
1. Âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㄱ âm tiết thứ hai bắt đầu bởi các p…