Học tiếng Hàn qua bài hát After School - Because of You

Bạn chắc chắn đã từng nghe nhạc Hàn,bạn yêu thích tiếng Hàn thì đây cũng là một trong nhưng phương pháp hay để học tiếng Hàn:"Cùng học tiếng Hàn qua những bài hát tiếng Hàn hay nhất nào".

- Các từ vựng tiếng Hàn về văn phòng công ty.[url=http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tu-Vung-19/Cac-tu-vung-tieng-Han-ve-van-phong-cong-ty-194/http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tu-Vung-19/Cac-tu-vung-tieng-Han-ve-van-phong-cong-ty-194/[/url].
아직도…나 그대를…잊지 못해
I never forget …
Boy I never forget … boy
헤어진지 벌써 몇 년이 지났는지 몰라
그대 생각만하면 자꾸 눈물만 흘러
오늘따라 왜 그렇게 네가 보고플까
창 밖의 빗소리가 내 맘을 흔들어놔
사랑하지 말걸 그랬어
정주지 말걸 그랬어
붙잡지말걸 그랬어
왜 이렇게 나 혼자 아파
사랑하지 말걸 그랬어
정주지 말걸 그랬어
붙잡지말걸 그랬어
왜 이렇게 나 혼자 아파
난 항상 너만의 장미
되려던 내 맘을 아니
이제 조각난 사랑의
마침표가 됐다는 걸
눈물이 밀려와
메마른 입술이 젖어
이제 어떡해
그댈 잊을 수 없어
너 때문에 많이도 울었어 (매일 밤 난)
너 때문에 많이도 웃었어 (그대 때문에)
너 때문에 사랑을 믿었어 (Wooh boy )
너 때문에 너 때문에 모두 다 잃었어
정말 답답답해 갑갑갑해 막막막해
너 없는 세상이
내 맘을 씹어놓고
자존심 짓밟아놓고
내 맘을 찢어놓고
왜 나를 떠나가
그날도 비가 왔었지
한참을 그댄 말없이
나를 바라보기만 했어 어어어어
흔들리는 눈빛과
애써 짓는 어색한 미소가
이별을 얘기해줘 줘줘줘줘
사랑하지 말걸 그랬어
정주지 말걸 그랬어
붙잡지말걸 그랬어
왜 이렇게 나 혼자 아파
사랑하지 말걸 그랬어
정주지 말걸 그랬어
붙잡지말걸 그랬어
왜 이렇게 나 혼자 아파
(Rap)
나보고 떠나라고 할 땐 언제고
떠난다니까 어쩌고
미친 사람 취급만해
정말 힘들어 boy slow down
Cause I want to stay next to you
My love is true, wanna go back to when I was with you
너 때문에 많이도 울었어 (매일 밤 난)
너 때문에 많이도 웃었어 (그대 때문에)
너 때문에 사랑을 믿었어 (Wooh boy )
너 때문에 너 때문에 모두 다 잃었어
정말 답답답해 갑갑갑해 막막막해 너 없는 세상이
내 말맘을 씹어놓고 자존심 짓밟아놓고
내 맘을 찢어놓고 왜 나를 떠나가
I miss you… I need you… 꿈속에선 아직도 I’m with you..
I miss you… I need you… 시간을 되돌려 wanna kiss u again ma boy…
맘이 너무 아픈데
견디기 괴로운데
너는 어디서 뭘하니 (나 울었어 참 많이)
너 없인 난 못살어
내게로 돌아와줘
날 떠나가지마
너 때문에 많이도 울었어 (예)
너 때문에 많이도 웃었어 (많이도 웃었어 난)
너 때문에 사랑을 믿었어 (오~예~)
너 때문에 너 때문에 모두다 잃었어 (너 때문에 나~)
정말 답답답해 갑갑갑해 막막막해 너 없는 세상이
내 말맘을 씹어놓고 자존심 짓밟아놓고
내 맘을 찢어놓고 왜 나를 떠나가

- Học tiếng Hàn cơ bản.http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Hoc-tieng-han-quoc-co-ban/.
Vẫn còn... Tôi với các bạn... Không thể quên.
Tôi không bao giờ quên...
Con trai tôi không bao giờ quên... Cậu bé
Nghiêm túc đã bắt được một vài năm tôi không biết nassneunji
Các anh không nghĩ rằng chỉ nước mắt chảy
Vậy tại sao hôm nay mày sẽ thấy không?
Tắm ra ngoài cửa sổ, " anh là của tôi rung


Không phải là tôi muốn nói
À mà tôi sẽ nói
Không phải là tôi muốn nói
Tại sao tôi rất bệnh
Không phải là tôi muốn nói
À mà tôi sẽ nói
Không phải là tôi muốn nói
Tại sao tôi rất bệnh


Tôi luôn luôn u hoa hồng
Cả, anh không phải là
Bây giờ, tôi là một phần của tình yêu
Kết thúc cô gái phang
Những giọt nước mắt, và vẫn còn nhiều
Ướt môi khô của chúng tôi
Và bây giờ đối với một số
Và tôi không thể quên


Vì anh đã làm tôi khóc rất nhiều (nhiều hơn đêm tôi)
Cô là một cô cười (vì)
Bởi vì anh tin vào tình yêu (wooh bé)
Vì anh, bởi vì anh đã làm mất nó tất cả
Tôi thực sự cần câu trả lời sẽ trở nên rối loạn bởi kap gabgab chỉ chỉ chỉ
Thế giới không có anh.
Mẹ tôi để đặt nó nhai mà
Lòng tự trọng đặt cừu
Anh rất may mắn là tôi bỏ tiền thuê
Tại sao lại bỏ tôi đi với
Nó cũng đã được vào ngày đó.
Thời gian để nói nó mà không có dan
Tôi hy vọng rằng nó chỉ là sự xem nó được.
Và nhìn những linh
Triển lãm woo là một nụ cười khó xử
Điều này là để nói với anh, cho tôi cho tôi cho tôi cho tôi


Không phải là tôi muốn nói
À mà tôi sẽ nói
Không phải là tôi muốn nói
Tại sao tôi rất bệnh
Không phải là tôi muốn nói
À mà tôi sẽ nói
Không phải là tôi muốn nói
Tại sao tôi rất bệnh


(Rap)
Tôi: " khi tôi rời khỏi, và khi
Tôi có thể làm gì, và bỏ đi.
Điên rồ, nhưng một người đàn ông
Thực sự khó khăn bé chậm lại
Vì tôi muốn ở lại bên cạnh anh
Tình yêu của tôi là đúng, muốn quay lại khi tôi đã được với bạn


Vì anh đã làm tôi khóc rất nhiều (nhiều hơn đêm tôi)
Cô là một cô cười (vì)
Bởi vì anh tin vào tình yêu (wooh bé)
Vì anh, bởi vì anh đã làm mất nó tất cả
Tôi thực sự cần câu trả lời sẽ trở nên rối loạn bởi kap gabgab chỉ chỉ chỉ không của thế giới cho bạn.
Ý tôi là, anh là nó nhai nó đặt lòng tự trọng đặt cừu
Anh rất may mắn là tôi đặt lấy ra, bỏ tôi lại với


Em nhớ anh... Tôi cần anh... Kkumsog-Eseon Ajigdo tôi với anh..
Em nhớ anh... Tôi cần anh... Sigan-Eul Doedollyeo muốn hôn u nữa ma boy...
Anh quá apeunde
- Giúp đã cảm thấy
Anh biết gì tôi, họ đã làm tôi khóc (rất nhiều)
Tôi không phải là bạn, không có thịt.
Để lại cho tôi.
Đừng đi ngày


Vì anh đã làm tôi khóc rất nhiều (ví dụ)
Anh cười nhiều (rất nhiều) tôi cười
Bởi vì anh tin vào tình yêu (oh ~ Yeah ~)
Vì anh, bởi vì anh đã làm mất nó tất cả với anh, nhưng vì những (~)
Tôi thực sự cần câu trả lời sẽ trở nên rối loạn bởi kap gabgab chỉ chỉ chỉ không của thế giới cho bạn.
Ý tôi là, anh là nó nhai nó đặt lòng tự trọng đặt cừu
Anh rất may mắn là tôi đặt lấy ra, bỏ tôi lại với
- Nguồn tham khảo: http://hoctienghanquoc.org
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng