Động từ đuôi 은데/는데/ㄴ데 ở giữa câu

Trong chuyên mục ngữ pháp tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Ngữ pháp tiếng Hàn cơ bản dành cho người mới học(p4)”

- Những câu tiếng Hàn hay trong phim.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Han-Quoc/Nhung-cau-tieng-Han-hay-trong-phim-232/.
Cấu tạo:


1. Dùng -는데 sau các động từ hành·động và sau 있다, 없다, -았/었/였, -겠
Ví-dụ:
하다 (làm) ----> 하는데
있다 (có) ----> 있는데
없다 (không có) ----> 없는데
먹다 (ăn) ----> 먹는데
V/A-았 ----> V/A-았는데
V/A-겠 ----> V/A-겠는데
Đặc·biệt: 알다 (biết) → 아는데, 팔다 (bán) → 파는데
2. Dùng -은데 sau các tính·từ (động·từ mô·tả) có 받침 khác ㄹ
Ví·dụ: 작다 (nhỏ) —-> 작은데
3. Dùng -ㄴ데 sau các tính·từ không có 받침, hoặc có 받침 là ㄹ (lúc này ㄹ bị lược bỏ), và sau 이다, 아니다.
Ví·dụ: 
예쁘다 (đẹp) ----> 예쁜데
멀다 (xa) -----> 먼데 (quá·khứ 멀었는데)
이다 (là) ----> 인데
아니다 (không là) ----> 아닌데
Ý nghĩa:


1. Giải thích bối cảnh, tình huống trước khi đưa ra lời đề nghị, yêu cầu, hay câu hỏi
Ví·dụ:
내일 일요일인데, 뭐 할 거예요? = Mai là ngày chủ nhật, bạn sẽ làm gì?
2. Giải·thích hoàn·cảnh trước khi việc gì đó xảy ra
Ví·dụ:
어제 자고 있었는데, 한국에서 전화가 왔어요. = Hôm qua tôi đang ngủ thì có cuộc điện·thoại từ Hàn·Quốc gọi tới.

- Góc Hàn Quốc.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Han-Quoc/#.VutdaNJ97Dc.
3. Đưa ra tình·huống tương·phản với tình·huống trước đó (dịch nghĩa: “nhưng”)
Ví·dụ:
아직 9시인데 벌써 졸려요. = Mới 9 giờ nhưng tôi đã buồn ngủ rồi.
Phần tiếp sau -는데 có thể bỏ qua nếu như có thể ngầm hiểu ý nghĩa dễ dàng 
Ví·dụ:
준비 많이 했는데(요)… = Tôi đã chuẩn·bị rất kĩ (nhiều), nhưng…
4. Biểu thị sự ngạc nhiên hay cảm thán
Ví·dụ:
멋있는데(요)! = Ôi, đẹp trai quá!
5. Đặt câu hỏi (mong đợi lời giải·thích về một tình huống hay hành vi)
Ví·dụ:
지금 어디에 있는데(요)? = Vậy bây giờ mày đang ở đâu?
6. Mong đợi câu trả lời hay hồi đáp
Ví·dụ:
지금(요)? 지금 바쁜데(요). = Bây giờ sao? Giờ tao đang bận mà, vậy….
Câu mẫu:


1. 내일 친구 생일인데, 선물을 아직 못 샀어요. = Ngày mai là sinh·nhật bạn tôi, 
nhưng tôi vẫn chưa mua được quà.
2. 이거 일본에서 샀는데, 선물이에요. = Cái này mình mua ở Nhật·Bản, quà cho bạn đó.
3. 오늘 뉴스에서 봤는데, 그거 진짜예요? Hôm nay tôi thấy nó trong chương·trình tin
tức, nó có thật không vậy?
4. 이거 좋은데요! = Cái này tốt ghê!
5. 어? 여기 있었는데. = Hử? Nó đã ở đây mà.
6. 영화 재미있는데, 무서웠어요. = Phim hay nhưng kinh dị đáng sợ.
7. 영화 봤는데, 무서왔어요. = Tôi đã xem một bộ phim, phim (rất) kinh dị.
8. 저 지금 학생인데, 일도 하고 있어요. = Bây giờ tôi là học·sinh, nhưng tôi cũng vẫn làm việc.
- Nguồn tham khảo : http://hoctienghanquoc.org
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng