Tiếng Hàn qua bài hát: An Encore - SHINee.

Bạn chắc chắn đã từng nghe nhạc Hàn,bạn yêu thích tiếng Hàn thì đây cũng là một trong nhưng phương pháp hay để học tiếng Hàn:"Cùng học tiếng Hàn qua những bài hát tiếng Hàn hay nhất nào".

- Từ vựng tiếng Hàn theo chủ đề trái cây.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tu-Vung-19/Tu-vung-tieng-Han-theo-chu-de-trai-cay-185/.
물감이 번져 가는 듯
하루씩 또렷해져
거꾸로 시간이 흐른 듯
오히려 선명해져
기억의 강을 건너면
잊을 수 있을 거란
헛된 믿음도 헛된 희망도
이젠 버렸어


침묵의 메아리 그 속에 잠긴
메마른 두 입술 그 안에 담긴
길었던 이야기만큼
허무했던 우리의 안녕


익숙함이 준 당연함 속에
우리 사랑은 야윈 달처럼 희미해져
진심이 아닌 모진 독설로 그리 서로를
아프게 했던 시절
자욱이 쌓인 무관심 속에
우리 사랑은 시든 꽃처럼 초라해져
얼마나 소중한 줄 모르고
쓸쓸히 바래진 너와 나의 계절


세월은 무섭게 흘러
모두 변해가지만
변하지 않는 단 한 가지만
분명해져 가


어설픈 방랑과 낯설은 여정
오랜 표류 끝에 그 길의 끝에
마지막 숨을 내쉬는 내 결론은
오직 한 사람


익숙함이 준 당연함 속에
우리 사랑은 야윈 달처럼 희미해져
진심이 아닌 모진 독설로 그리 서로를
아프게 했던 시절
자욱이 쌓인 무관심 속에
우리 사랑은 시든 꽃처럼 초라해져
얼마나 소중한 줄 모르고
쓸쓸히 바래진 너와 나의 계절


그래 아직도 난 꿈을 꿔
짙은 어둠이 걷힌 후엔
아침 햇살 위로 빛나던 그날의 너와 나
재연될 거야


되물어 봐도 늘 같은 해답
길을 잃어버린 듯 여전히 널 찾아 헤매
태어난 순간 혹 세상이 시작된 날부터
정해진 운명처럼
되돌려보자 다 제자리로
우리 더는 정답 아닌 길로 가지 말자
다시 막이 오르는 무대처럼
눈물 났던 영화의 속편처럼
결국 이뤄지는 두 주인공처럼

- Kinh nghiệm học. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Kinh-Nghiem-Hoc/#.VvEIs9J97Dc
Like paint spreading
It becomes clearer by the day
It’s like time is ticking backwards
Things become even clearer
After I cross the river of memories
I thought I would forget
But now I threw away
that useless belief and hope


Echoes of silence (Locked inside)
My dried up lips (Filled inside)
As much as the story was long
Our hello felt empty


The familiarity made us take it for granted
Our love faded like the waning moon
With cruel words of poison that we didn’t mean
We hurt each other
In the thickly stacked disinterest
Our love grew miserable like a withered flower
We didn’t know how precious each other was
Our lonely season faded


Time goes by so quickly
Everyone changes
But there’s one thing that doesn’t change
It grows clearer


Awkward wanderings (Strange journeys)
At the end of long drifting (At the end of the road)
I let out my last breath
My conclusion is only one person


The familiarity made us take it for granted
Our love faded like the waning moon
With cruel words of poison that we didn’t mean
We hurt each other
In the thickly stacked disinterest
Our love grew miserable like a withered flower
We didn’t know how precious each other was
Our lonely season faded


I’m still dreaming
After the darkness goes away
You and I from the sunny days
Will replay itself


I ask myself but it’s always the same answer
Like being lost, I keep looking for you
Like fate that was decided from the day I was born,
from the day the world started
I look back but it’s all in the same place
Let’s not go on a path that’s not the right answer
Like a stage with the curtains rising again
Like a scene from a movie that made us shed tears
Like the two stars that end up together after all
- Nguồn tham khảo: http://hoctienghanquoc.org
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng