Tiếng Hàn qua bài hát: GOT7 – FISH

Bạn chắc chắn đã từng nghe nhạc Hàn,bạn yêu thích tiếng Hàn thì đây cũng là một trong nhưng phương pháp hay để học tiếng Hàn:"Cùng học tiếng Hàn qua những bài hát tiếng Hàn hay nhất nào".

- Giao tiếp bằng tiếng Hàn cơ bản.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tieng-Han-Nhap-Mon/giao-tiep-bang-tieng-han-co-ban-164/.
It’s a story about a girl~ 듣고 있어?
원하는 것도 많지 넌 그래도 난 기꺼이
또 얇아진 지갑 털어 니 선물을 건네지
평소 인기가 좀 많은게 걸리기는 하지만
난 확실하다 믿어 넌 내 여자가 맞어
길게 늘어선 딴 녀석들은 뒤로 보내버려
이성이 정지돼 엄마 말씀도 안 들려
복숭아 같은 니 얼굴에 빠져만 가네
사랑의 주문에 걸려들었네


Oh baby I 정신을 못 차리겠어 
니 옆에서 숨쉬기 조차 너무 버거운 걸
Oh baby why 나도 날 잘 모르겠어
니가 던진 눈빛만으로 Oh 난


La*la*la 너의 어항 속에 풍덩
La*la*la 갑작스런 팔짱에 난 허우적
Oh God! 숨길 수 없어
자연스레 씰룩 대는 입 꼬리도
La*la*la 너의 어항 속에 풍덩
Oh God! Welcome to the fish tank! 
너도 걸려들었어


여긴 아는 후배 저긴 아는 선배
일로 가면 그냥 아는 오빠들에
Oh my God, Oh my God,
Oh my God, Oh my God!
걔넨 아무것도 아닌데 신경 써 왜?


쉴 틈 없이 울려 너의 전화기
난 정수리만 봐 항상 그렇지
이젠 그만 고갤 들어 내 얼굴 좀 봐
부끄러워 하지 말고 내 얼굴을 봐


Oh baby I 정신을 못 차리겠어 
니 옆에서 숨쉬기 조차 너무 버거운 걸
Oh baby why 나도 날 잘 모르겠어
니가 던진 눈빛만으로 Oh 난


La*la*la 너의 어항속에 풍덩
La*la*la 갑작스런 팔짱에 난 허우적
Oh God! 넘어왔네 Huh
그렇게 아닌 척을 하더니
La*la*la 아 이놈의 인기란


내겐 천사 같은 누나의 미소 
둘이 함께라서 Oh*
이젠 나만의 여자인 그대를 위해 
이렇게 노랠 불러 (Oh god!)


La*la*la 너의 어항 속에 풍덩
La*la*la 갑작스런 팔짱에 난 허우적
Oh God! 숨길 수 없어
자연스레 씰룩 대는 입 꼬리도
La*la*la 너의 어항 속에 풍덩
Oh God!

- Kinh nghiệm học. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Kinh-Nghiem-Hoc/#.VvEIs9J97Dc
It’s a story about s girl. Are you listening?
You want a lot of things but I readily
Open my thin wallet and give you a gift
Even though it’s a problem that you’re popular
But I believe in you, that you are my woman
Send all the other guys in the line to the back
My sanity stops and I can’t hear what my mom says
I’m falling for your peachy face
I’m under a love spell


Oh baby I can’t clear my head
It’s too hard to even breathe next to you
Oh baby why I don’t know myself either
When you looked at me oh I


Lalala I fall into your fish tank
Lalala you put your arm around mine and I flounder
Oh God! I can’t hide it
My naturally twitching lips
Lalala fall into your fish tank
Oh God! Welcome to the fish tank!
You’re caught too


This is your hubae that is your sunbae
Over there it’s the oppas that you know
Oh my God, Oh my God,
Oh my God, Oh my God!
They’re nothing so why are you paying attention to them?


Your phone rings all the time
All I can see is the top of your head
Stop and put your head up and look at my face
Don’t be embarrassed and look at my face


Oh baby I can’t clear my head
It’s too hard to even breathe next to you
Oh baby why I don’t know myself either
When you looked at me oh I


Lalala I fall into your fish tank
Lalala you put your arm around mine and I flounder
Oh god! I’ve been caught huh
You were acting like it was nothing
Lalala your damned popularity


Is like an angelic noona smile to me
Because the two of us are together oh
Now that you are my woman
I sing for you like this


Lalala I fall into your fish tank
Lalala you put your arm in mine and I flounder
Oh God! I can’t hide it
My naturally twitching lips
Lalala fall into your fish tank
Oh God!
- Nguồn tham khảo: http://hoctienghanquoc.org
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng