Tiếng Hàn qua bài hát: GOT7 – SEE THE LIGHT (빛이나)

Hãy cùng nhau học tiếng Hàn một cách thư giãn dễ dàng hơn,đừng quá căng thẳng nhé,cố gắng cảm thụ âm nhạc nữa nhé.Nào hãy cùng học tiếng Hàn qua bài hát Bởi vì anh quá ngốc(내 머리가 너무 나빠서) nhé.

- Phương pháp học tiếng Hàn giao tiếp.http://lophoctienghan.edu.vn/phuong-phap-hoc-tieng-han-giao-tiep-hieu-qua.html.
니가 너무 예뻐서 그래
니가 너무 예뻐서 그래
나는 너만 보면 원래 
나는 너한테만 더 그래
빛이나 너의 얼굴 몸매
굳이 과시하지마 뭐해
더 빠져들어가 너한테


미쳤나 모든게 완벽해 
딴 남자 앞에선 차갑게 
내 앞에서만 솔직하게 해 해줘


가끔 난 걱정해 넌 너무 빛나서
남자들 쳐다봐 난 다 마음에 안들어
Because the way you dress and your body
남자들을 미치게해 그래서 나까지
No need high heels 그냥 청바지와
운동화 and a little bit 액세서리 
T Shirt 만 입어도 you’re perfect baby
이런 네가 좋아 I got some more to say


다른 남자들이 그냥 너를 볼 때 
난 괜시리 불안해져
니꺼 라고 말해 나한테 매일 
더 원하고 또 원해
다른 남자들이 그냥 너를 볼 때 
난 괜시리 불안해서
내꺼 라고 말해 너한테 
매일 너 하나만 생각해


니가 너무 예뻐서 그래 
니가 너무 예뻐서 그래
나는 너만 보면 원래 
나는 너한테만 더 그래


미쳤나 보면 볼수록
더 머릿속 너로 가득 채워
심장까지 번져버렸어 
내 숨소리만 더 가빠져


Aye girl 네가 정말 눈 부시잖아 
너의 아름다운 미모 빛이 나잖아 
All them other guys 지나가면 반해 버려서
나는 불안 하게 돼 네게 빠진단 말이야
네 옆에 있고 싶어 널 보는 시선 너무 많아
여기 저기 거기 전부 다 남자들이잖아
So please 두 손 깍지 끼고 빌어
That you will stay by my side 제발 나를 꽉 안아


다른 남자들이 그냥 너를 볼 때 
난 괜시리 불안해져
니꺼 라고 말해 나한테 매일 
더 원하고 또 원해
다른 남자들이 그냥 너를 볼 때 
난 괜시리 불안해서
내꺼 라고 말해 너한테 
매일 너 하나만 생각해


너무 빛이나 내곁에 있어줘 
너무 빛이나 나만을 밝혀줘
빛이나 (네가 너무) 빛이나 (누가 봐도 넌)
빛이나 (널 볼수록 더) 빛이나 (baby)


니가 너무 예뻐서 그래 
니가 너무 예뻐서 그래
나는 너만 보면 원래 
나는 너한테만 더 그래

- Bài học tiếng Hàn.http://lophoctienghan.edu.vn/bai-hoc-tieng-han/.
I’m like this because you’re so pretty yeah
I’m like this because you’re so pretty
Whenever I see you
I only act like that towards you more
You shine brightly you don’t have to show off,
your face and body, what are you doing
I’m falling harder for you


This is crazy everything is perfect,
be cold to other guys
And please be honest to me, only me


Sometimes I worry because you shine too brightly
Other guys look at you I don’t like that at all
Because the way you dress and your body
Makes the guys go crazy including me
No for need high heels. Just jeans and sneakers
And a little bit of accessories
Just wearing a T shirt you’re perfect baby
I like you like this I got some more to say


When other guys just look at you
I get anxious somehow
Tell me every day that you are mine
I want you and want you more
When other guys just look at you
I get anxious
And tell you that you are mine
Every day I think of only you


I’m like this because you’re so pretty yeah
I’m like this because you’re so pretty
Whenever I see you
I only act like that towards you more


I think I’m crazy the more I see you
The more my head fills with you
It spreads to my heart
My breath gets shorter


Aye girl you’re so bright
Your beauty shines
All them other guys
Fall for you when you walk by
I get anxious I’m telling you they fall for you
Here there everywhere it’s all guys
So please I put my hands together and pray
That you will stay by my side. Please hold me tightly


When other guys just look at you
I get anxious
And tell you that you are mine
I want you and want you more
When other guys just look at you
I get anxious
And tell you that you are mine
I only think of you every day


You shine so brightly be next to me
You sine so brightly only shine on me
You shine (so much) you shine (anyone can see that)
You shine (the more I see you) you shine(baby)


I’m like this because you’re so pretty yeah
I’m like this because you’re so pretty
Whenever I see you
I only act like that towards you more
- Nguồn tham khảo : http://lophoctienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng