Tiếng Hàn qua bài hát: Lee Hi - Breathe

Hãy cùng nhau học tiếng Hàn một cách thư giãn dễ dàng hơn,đừng quá căng thẳng nhé,cố gắng cảm thụ âm nhạc nữa nhé.Nào hãy cùng học tiếng Hàn qua bài hát Bởi vì anh quá ngốc(내 머리가 너무 나빠서) nhé.

- Tiếng Hàn cấp tốc.http://lophoctienghan.edu.vn/tieng-han-cap-toc/.
숨을 크게 쉬어봐요
당신의 가슴 양쪽이 저리게
조금은 아파올 때까지
숨을 더 뱉어봐요
당신의 안에 남은 게 없다고
느껴질 때까지
숨이 벅차올라도 괜찮아요
아무도 그댈 탓하진 않아
가끔은 실수해도 돼
누구든 그랬으니까
괜찮다는 말
말뿐인 위로지만


누군가의 한숨 그 무거운 숨을
내가 어떻게 헤아릴 수가 있을까요
당신의 한숨 그 깊일 이해할 순 없겠지만
괜찮아요 내가 안아줄게요


숨이 벅차올라도 괜찮아요
아무도 그댈 탓하진 않아
가끔은 실수해도 돼
누구든 그랬으니까
괜찮다는 말
말뿐인 위로지만


누군가의 한숨 그 무거운 숨을
내가 어떻게 헤아릴 수가 있을까요
당신의 한숨 그 깊일 이해할 순 없겠지만
괜찮아요 내가 안아줄게요


남들 눈엔 힘 빠지는
한숨으로 보일진 몰라도
나는 알고 있죠
작은 한숨 내뱉기도 어려운
하루를 보냈단 걸
이제 다른 생각은 마요
깊이 숨을 쉬어봐요
그대로 내뱉어요


누군가의 한숨 그 무거운 숨을
내가 어떻게 헤아릴 수가 있을까요
당신의 한숨 그 깊일 이해할 순 없겠지만
괜찮아요 내가 안아줄게요
정말 수고했어요

- Bài học tiếng Hàn.http://lophoctienghan.edu.vn/bai-hoc-tieng-han/.
Take a deep breath
Until both sides of your heart get numb
Until it hurts a little
Let out your breath even more
Until you feel
like there’s nothing left inside
It’s alright if you run out of breath
No one will blame you
It’s okay to make mistakes sometimes
Because anyone can do so
Although comforting by saying it’s alright
Are just words


Someone’s breath. That heavy breath
How can I see through that?
Though I can’t understand your breath
It’s alright I’ll hold you


It’s alright if you run out of breath
No one will blame you
It’s okay to make mistakes sometimes
Because anyone can do so
Although comforting by saying it’s alright
Are just words


Someone’s breath. That heavy breath
How can I see through that?
Though I can’t understand your breath
It’s alright I’ll hold you


Even if others think your sigh
Takes out energy and strength
I already know
That you had a day that’s hard enough
To let out even a small sigh
Now don’t think of anything else
Let out a deep sigh
Just let it out like that


Someone’s breath. That heavy breath
How can I see through that?
Though I can’t understand your breath
It’s alright I’ll hold you
You really did a good job
- Nguồn tham khảo : http://lophoctienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng