Tiếng Hàn qua bài hát: Got7 - Home Run.

Hãy cùng nhau học tiếng Hàn một cách thư giãn dễ dàng hơn,đừng quá căng thẳng nhé,cố gắng cảm thụ âm nhạc nữa nhé.Nào hãy cùng học tiếng Hàn qua bài hát Bởi vì anh quá ngốc(내 머리가 너무 나빠서) nhé.

- Cách đọc số tiếng Hàn. http://lophoctienghan.edu.vn/cach-doc-so-tieng-han.html.
미스테리한 너의 신호에
Missed it, 난 자꾸 헛스윙 해
Ooh*ooh baby Ooh*ooh baby
어디로 튈지 모르겠어 
넌 변화구처럼 어려워
Ooh*ooh baby Ooh*ooh baby
모든 감각이 살아나 민감해졌어
니가 날 안받아줄까 걱정이 되서
정신을 집중해 니 말 한마디에
One last chance 손과 발엔 It’s all sweat


1, 2 Strike 놓친다면 이젠 Game over
빈틈 보이는 기회를 노려
손 끝 짜릿한 느낌이 왔어
It’s alright 넘어오는 니 맘이 보여
Oh yes, 이제부터 You’re my girl 넘어온다


Home Run, Home Run
널 향한 내 맘 이건 내 대답
노력한 만큼 보답을 해줘 제발
Home Run, Home Run
너 와나 꿈만 같아 딱 좋아 I feel so fly


난 들어가게 됐어 너의 Strike zone에
저기 치어리던 신경 안 써 너만 보이네
나 아웃 될까봐 이젠 겁내지 않아
돌직구로 말할게I want you! Be my babe!


오래 걸렸어 너에게 나 다가가기까지
조심스러웠어 너와 어색해 질까 봐


1, 2 Strike 놓친다면 이젠 Game over
빈틈 보이는 기회를 노려
손 끝 짜릿한 느낌이 왔어
It’s alright 넘어오는 니 맘이 보여
Oh yes, 이제부터 You’re my girl 넘어온다


Home Run, Home Run
널 향한 내 맘 이건 내 대답
노력한 만큼 보답을 해줘 제발
Home Run, Home Run
너 와나 꿈만 같아 딱 좋아 I feel so fly


농담 같은 너의 말들 받아쳐야 할지
무심한 척 다음 사인 기다려야 할지
끝나지 않던 신경전도 이젠 끝이지
남자라면 정면승부가 답이지
니가 만날 수 있는 에이스 That’s me
애지중지해 넌 나의 최고의 트로피
어깨 힘 들어가 나만의 자랑거리
더 붙을 필요 없어 우리 둘 사인


1, 2 Strike 놓친다면 이젠 Game over
빈틈 보이는 기회를 노려
손 끝 짜릿한 느낌이 왔어
It’s alright 넘어오는 니 맘이 보여
Oh yes, 이제부터 You’re my girl 넘어온다


Home Run, Home Run
널 향한 내 맘 이건 내 대답
노력한 만큼 보답을 해줘 제발
Home Run, Home Run
너 와나 꿈만 같아 딱 좋아 I feel so fly

- Bài học tiếng Hàn. http://lophoctienghan.edu.vn/bai-hoc-tieng-han/.
Your mysterious signal
Missed it, makes me take empty swings
Ooh*ooh baby Ooh*ooh baby
I don’t know where this’ll go,
you’re hard like a curveball
Ooh*ooh baby Ooh*ooh baby
All of my senses have come to life, I’m sensitive
Because I’m worried that you won’t accept me
I focus all my mind on every word you say
One last chance, it’s all sweat on my hands and feet


1, 2, strike, if I lose you then it’s game over
I look for chances of a free spot
An electrifying feeling has come
It’s alright, I see your heart coming over to me
Oh yes, from now on, you’re my girl. You’re falling for me


Home Run, Home Run
This is my heart for you, this is my answer
Please reward me for my efforts
Home Run, Home Run
You and I, it feels like a dream, it feels perfect, feel so fly


I started to enter your strike zone – I don’t care
about the cheerleaders over there, I only see you
I’m not afraid of being out now
I’ll tell you straight up, I want you, be my babe


It took me a while to go to you
I was careful to not make things awkward


1, 2, strike, if I lose you then it’s game over
I look for chances of a free spot
An electrifying feeling has come
It’s alright, I see your heart coming over to me
Oh yes, from now on, you’re my girl. You’re falling for me


Home Run, Home Run
This is my heart for you, this is my answer
Please reward me for my efforts
Home Run, Home Run
You and I, it feels like a dream, it feels perfect, feel so fly


Should I react to your jokes? Or should I act
indifferent and wait for your next sign?
The endless war of nerves is now over
If you’re a man, the answer is a frontal attack
An ace you can date, that’s me
I’ll treasure you, you’re my greatest trophy
My shoulders shoot up, I’m showing you off
There’s no need to go against each other now


1, 2, strike, if I lose you then it’s game over
I look for chances of a free spot
An electrifying feeling has come
It’s alright, I see your heart coming over to me
Oh yes, from now on, you’re my girl. You’re falling for me


Home Run, Home Run
This is my heart for you, this is my answer
Please reward me for my efforts
Home Run, Home Run
You and I, it feels like a dream, it feels perfect, feel so fly
- Nguồn tham khảo : Trung Tâm Tiếng Hàn Sofl http://lophoctienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng