Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Môi trường” (Phần 1)

Trong chuyên mục ngữ pháp tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Môi trường” (Phần 1)”

- Cách đọc chữ Hàn Quốc.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tieng-Han-Nhap-Mon/Cach-doc-chu-Han-Quoc-182/.
TIẾNG HÀN    TIẾNG VIỆT    TIẾNG HÀN    TIẾNG VIỆT
정화조    bể tự hoại , bể tự lọc    mbt시설    thiết bị mbt
회수하다    thu hồi    환경자원공사법    luật thi công tài nguyên môi
환경자원공사    sở tài nguyên môi trường    환경부    bộ môi trường
하차하다    xuống hàng , hạ hàng xuống    플라스틱    nhựa
폐비닐처리공장    xưởng xử lý bao milong    폐비닐    nhựa thải , bao miloong đựng
폐기물시설    thiết bị sử lý nước thải    폐기물관리체계    hệ thống sử lý nước thải
폐기물    mước thải    페유리병    dầu thải
파쇄선별시설    thiết bị phân loại chất thải    토양    thổ nhưỡng
탈황기    máy khử lưu huỳnh    타당성 조사    nghiên cứu khả thi
최종처리    sử lý lần cuối    최종복토    phục hồi đất giai đoạn cuối
첨가제    chất hóa học    처리시설    thiết bị sử lý
진동처리    sử lý rung    중간복토    phục hồi đất giai đoạn giữ

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Kinh-Nghiem-Hoc/#.VvCk7dJ97Dc.
정량분석    phân tích định lượng    저장    dự trữ
재활용가능자월    tài nguyên có thể tái sử dụng    재흴용    tái sử dụng
자원재생공사법    luật tái sinh tài nguyên    자력선별기    máy phân loại từ tính
자동선별방법    phương pháp phân loại tự động    일복토    phục hồi đất giai đoạn đầu
음식물자원희    tái sử dụng    음식물    rác thải thực phẩm
사업부지    đất dự án    자금 동원    huy động vốn
자금    vốn    캐널    kênh
관소    đường ống    산업용수    nước dùng cho công nghiệp
생흴용구    nước dùng cho sinh hoạt    컨설팅    tư vấn
감리    giám sát    시공    thi công
설계    thiết kế    여열    nhiệt dư
에너지    năng lượng    업무범위    phạm vi công việc
압축기    máy ép    악취처리    sử lý mùi hôi
- Nguồn tham khảo : http://hoctienghanquoc.org
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng