Tiếng Hàn qua bài hát: 4Minute - Goodbye.

Lớp học tiếng Hàn hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người phương pháp học tiếng rất thư giãn nhé,hãy cùng nhau học tiếng Hàn qua bài hát....

- Học tiếng Hàn bao lâu thì nói được. http://lophoctienghan.edu.vn/hoc-tieng-han-bao-lau-thi-noi-duoc.html.
왜 내게 나쁘게 나쁘게
알면서도 날 아프게 아프게
넌 내게 나쁘게 나쁘게 하니 왜
호기심 가득했던 너의 두 눈과
유난히 맑게 웃던 그때 니 모습
예전 같이 지금 마치
문을 열고 올 것 같아

시간이 지나면 괜찮을 거랬는데
10년이 지나도 아닐 것 같은데
우린 마치 예전 같이
돌아갈 수는 없겠니

헤어진 날
잡지도 못하던 날
이젠 안 된다며
붙잡지 말라고 이게 끝이라고
돌아선 널
울지도 못하던 난
아직 안 된다며
그만하라고 하지 말라고 난

왜 내게 나쁘게 나쁘게
알면서도 날 아프게 아프게
넌 내게 나쁘게 나쁘게 하니 왜

이제는 나를 볼 수 없게 된 거니
니 마음 기억에서 지워진 거니
처음 같이 우린 마치
모두 잊을 순 없겠니

설렘에 사랑을 확인했던 떨림
그리고 기대 안 한 작은 고백과
그때 같이 순간 마치
다시 돌려줄 순 없니

헤어진 날
잡지도 못하던 날
이젠 안 된다며
붙잡지 말라고 이게 끝이라고
돌아선 널
울지도 못하던 난
아직 안 된다며
그만하라고 하지 말라고 난 (Oh babe)

이대로 엇갈린 인연인 거니
우리는 고작 여긴 거니
잊을 수 있겠니 잊혀진 거니
난 잊지 못할 거란 걸 알잖아
할 수가 없잖아

있잖아 나 (나)
너밖에 모르잖아 (모르잖아)
내 마음 줄 사람 나쁜 너라고
나쁜 너란 말야
알잖아 너 (너)
나밖에 못하잖아 (못하잖아)
너만을 바라볼 나쁜 나라고
나쁜 나란 말야

왜 내게 나쁘게 나쁘게
알면서도 날 아프게 아프게
넌 내게 나쁘게 나쁘게 하니 왜

왜 내게 나쁘게 나쁘게
알면서도 날 아프게 아프게
넌 내게 나쁘게 나쁘게 하니 왜

- Bài học tiếng Hàn. http://lophoctienghan.edu.vn/lop-hoc-tieng-han/.
Why me badly wrong
Knowing me sick sick
Why you do me wrong ill
I remember the two eyes, your curiosity
Then your laugh like an exceptionally clear
I just like the old
I think you open the door to come

It’ll pass georaetneunde
Ten years from now do not think so.
We’re just like the old
You want to go back

Novelties
magazine broke me me
You said it’s too late now Do not catch
That was the end
I cry,
I have dolahseon novelties
You said not yet asked him to stop
I Do not

Why me badly wrong
Knowing me sick sick
Why you do me wrong ill

What’re you doing now can not see me
Erased from your mind do you remember
We just like the first time
Sure he can not forget all

Seolrem who find love in the tremor
And do not expect a small confession and
Then the moment just as
Can not you pay me back

Novelties
magazine broke me me
You said it’s too late now Do not catch
That was the end
I cry,
I have dolahseon novelties
You said not yet asked him to stop
Do not I (Oh babe)

Are mixed yidaero inyeonin
Are we here only
Are you willing to forget the forgotten
I know I’m not going to forget
I can not take a

You know, I (I)
do not know that girl (You do not know).
My mind was you,
who’s a bad bad for you.
You know you (you)
can not. Who else (can not.)
Think I’m a bad bad side by side
view of the whole time

Why me badly wrong
Knowing me sick sick
Why you do me wrong ill

Why me badly wrong
Knowing me sick sick
Why you do me wrong ill
- Nguồn tham khảo : Trung Tâm Tiếng Hàn Sofl http://lophoctienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng