Tiếng Hàn qua bài hát: Big Bang - Last Farewell.

Lớp học tiếng Hàn hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người phương pháp học tiếng rất thư giãn nhé,hãy cùng nhau học tiếng Hàn qua bài hát....

- Học tiếng Hàn bao lâu thì nói được. http://lophoctienghan.edu.vn/hoc-tieng-han-bao-lau-thi-noi-duoc.html.
es bigbang is back
most definitely incredible hey move
b to the i to the g (bang bang)
b to the i to the g (bang bang)
b to the i to the g (bang bang)
about love
i don′t wanna be with out you girl
마지막 인사는 접어두길 바래
오늘 단 하루만큼은
i don′t wanna be with out you girl
내 서툰 마음 까지 안고 가줘
i love you i need you girl
baby baby baby 조금 어색하지만 서로
baby baby baby 아직 사랑하고 있는데
baby baby baby 두렵기는 하지만서도
끝이보이지만 난 그래도 only you girl


상처만 가득해
모질게 날 대하던 너
어르고 달래 또 반복돼 널 피하던 나
어디서부터 어긋났을까 기나긴 고민
해답없는 문제속에 헤메여 난


미로미로속에 갇힌 길 잃은 방랑자
마냥 이도저도 못해 난 마냥
기다리기만 할 뿐
사뿐사뿐히 내게 다가와주길 girl
우리 처음만난 때 처럼
풋풋하던 그때 처럼
이런이런이런 저런저런저런
너와 내 사이의 끈 절대놓지말어


i don′t wanna be with out you girl
마지막 인사는 접어두길 바래
오늘 단 하루만큼은
i don′t wanna be with out you girl
내 서툰 마음 까지 안고 가줘
i love you i need you girl
baby baby baby 조금 어색하지만 서로
baby baby baby 아직 사랑하고 있는데
baby baby baby 두렵기는 하지만서도
끝이보이지만 난 그래도 only you girl


아무런 말 없이 떠나 연락없고
(아무 말 않고)
그러다 어느날 갑자기 나타나고
(무슨일있었냐는 듯)
날 갖고노는건지 이게 사랑이 맞는건지
하루에도 열두번 더 헷갈리고
(about love)
한두번 갖고놀던 장난감
넌 뭘 원했냐고 되물어봤어
달콤함은 아주 잠깐
우린 너무 쉽게 녹아버린 솜사탕
(지친 가슴 이젠 나도 막지못할것만 같아)
어서 날 잡아줘 (떠나가기 전에)


i don′t wanna be with out you girl
마지막 인사는 접어두길 바래
오늘 단 하루만큼은
i don′t wanna be with out you girl
내 서툰 마음 까지 안고 가줘
i love you i need you girl
baby baby baby 조금 어색하지만 서로
baby baby baby 아직 사랑하고 있는데
baby baby baby 두렵기는 하지만서도
끝이보이지만 난 그래도 only you girl


여전히 널 사랑하지만
내게는 너무나 소중하지만 yeah
누구도 네 자릴 메꿀 수 없는걸 i know
(you know)
oh 그냥 조용히 날 안아줘


i don′t wanna be with out you girl
마지막 인사는 접어두길 바래
오늘 단 하루만큼은
i don′t wanna be with out you girl
내 서툰 마음 까지 안고 가줘
i love you i need you girl
baby baby baby 조금 어색하지만 서로
baby baby baby 아직 사랑하고 있는데
baby baby baby 두렵기는 하지만서도
끝이보이지만 난 그래도 only you girl


b to the i to the g (bang bang)
b to the i to the g (bang bang)
b to the i to the g (bang bang)
come on come on come on come on


b to the i to the g (bang bang)
b to the i to the g (bang bang)
끝이보이지만 난 그래도 only you girl
(about love)

- Bài học tiếng Hàn. http://lophoctienghan.edu.vn/lop-hoc-tieng-han/.
Yes! Big Bang is back!
Most definitely, incredible! Hey move!
B to the I to the G (bang bang)
B to the I to the G (bang bang)
B to the I to the G (bang bang)
about love
I don’t wanna be without you girl,
I wish that the last farewell is not near
Just today for the entire day,
I don’t wanna be without you girl,
My clumsy heart please hug it and go,
I love you I need you girl
Baby baby baby although it’s a little awkward, we
baby baby baby are still loving each other
baby baby baby and even though it’s frightening,
Even though the end can be seen, for me [there’s] only you girl


You, who filled me with only pain
And treated me cruelly
I, who stroked you soothingly, but then changing again, avoided you
Worry from wondering how we went wrong
Wandering inside a problem that has no answer


Even if I am a wanderer lost on a path…
Enclosed inside a maze, I can’t do this at all
Only being able to wait,
Asking you to come to me in muffled steps girl
Like when we first met,
Like when this was still new
Like this, like this, like this, like that, like that,
Like that never leave my side


I don’t wanna be without you girl,
I wish that the last farewell is not near
Just today for the entire day,
I don’t wanna be without you girl,
My clumsy heart please hug it and go,
I love you I need you girl
Baby baby baby although it’s a little awkward, we
baby baby baby are still loving each other
baby baby baby and even though it’s frightening,
Even though the end can be seen, for me [there’s] only you girl


You didn’t contact me after leaving without a single word
(Without a single word)
But one day you suddenly appeared
(Asking how I was doing)
Are you playing around with me or is this really love
Even in a single day, I get confused twelve more times
(about love)
I asked you in return why you would want a toy…
That you were going to play with only once or twice
The sweet taste for a very short moment,
The cotton candy that we melted too easily
(Because it seems like I also won’t be able to block the weary heart anymore)
Grab me quickly (Before you leave)


I don’t wanna be without you girl,
I wish that the last farewell is not near
Just today for the entire day,
I don’t wanna be without you girl,
My clumsy heart please hug it and go,
I love you I need you girl
Baby baby baby although it’s a little awkward, we
baby baby baby are still loving each other
baby baby baby and even though it’s frightening,
Even though the end can be seen, for me [there’s] only you girl


Although I still love you,
Although you’re so important to me ye
That nobody can take my place, I know
(you know)
Oh please just hug me quietly


I don’t wanna be without you girl,
I wish that the last farewell is not near
Just today for the entire day,
I don’t wanna be without you girl,
My clumsy heart please hug it and go,
I love you I need you girl
Baby baby baby although it’s a little awkward, we
baby baby baby are still loving each other
baby baby baby and even though it’s frightening,
Even though the end can be seen, for me [there’s] only you girl


b to the i to the g (bang bang)
b to the i to the g (bang bang)
b to the i to the g (bang bang)
come on come on come on come on


b to the i to the g (bang bang)
b to the i to the g (bang bang)
kkeuchiboijiman nan geuraedo only you girl
(about love)
- Nguồn tham khảo : Trung Tâm Tiếng Hàn Sofl http://lophoctienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng