Tiếng Hàn qua bài hát: Big Bang - Wrong number.

Học ngoại ngữ bao giờ cũng là nỗi sợ hãi và khó khăn cả.Hiện nay,có rất nhiều phương pháp hay để học ngọai ngữ và đặc biệt là tiếng Hàn.Học online,trực tuyến cũng là phương pháp rất hay giúp dễ dàng hơn trong công cuộc cách mạng này.Sau đây mình cũng giới thiệu với các bạn học tiếng Hàn qua bài hát nổi tiếng của nhóm SNSD - Merry Go Round.

- Khoá học tiếng Hàn tại Sofl. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Hoc-tieng-han-quoc-co-ban/khoa-hoc-tieng-han-tai-sofl-85/.
내게 돌아와줘 Baby
오늘도 길을 헤매
난 뛰었어 니가 보고 싶어
죽도록 사랑한 게 죄인데..
꽉 막힌 숨이 조이네..
난 미쳤어 니가 그리워서…
조각난 유리같이 끝이 난 우리 사이
나도 모르게 니 뺨을 쳤어
차디찬 니 웃음이 뜨거운 니 눈물이
마지막 인사처럼 느껴졌지..


어디로 가는지.. 서둘러 가는 길..
널 애타게 부르지만 (아무 말 안하고)
내가 미운 건지.. 정말 끝인 건지..
너의 오랜 전화기가 (없는 번호로 나와)


내게 돌아와줘 Baby
오늘도 길을 헤매
난 뛰었어 니가 보고 싶어
죽도록 사랑한 게 죄인데..
꽉 막힌 숨이 조이네
난 미쳤어 니가 그리워서


입안에 가시같이 돋아난 잠 버릇이
오늘도 너를 부르고 있어
미안해 내가 많이.. 너무나 후회하니
돌아와 나의 품에 안겨주길


어디로 가는지.. 서둘러 가는길
널 애타게 부르지만 (아무 말 안하고)
내가 미운 건지.. 정말 끝인 건지
너에 오랜 그 미소가 (이젠 보이지 않아)


내게 돌아와줘 Baby
오늘도 길을 헤매
난 뛰었어 니가 보고 싶어
죽도록 사랑한 게 죄인데..
꽉 막힌 숨이 조이네..
난 미쳤어 니가 그리워서


치밀었던 화.. 화수목금토..
매일 같이 그대 사진 위에 눈물흘려
용서 받기 위해 매일 머리 굴려
다른 남자 보다 내가 뭐가 꿀려
목숨건 일이요 길이요 적어도
죽어도 포기못할 그대요
아직 내 맘 뜨거워 두려워
그리워 돌아와줘 이제 제발 네게로


I know I know
아마 너도 이런 날 용서 할 수 없단 걸 알어
잡아도 돌리 수가 없어
참아도 견딜 수가 없어
미쳤나봐 어제는 나
지쳤나봐 오늘은 나
그만하고 내게로 와
애뜻한 내 사랑을 허락해봐


어디로 가는지.. 서둘러 가는 길
널 애타게 부르지만 (아무 말 안하고)
내가 미운 건지.. 정말 끝인 건지
너의 오랜 전화기가 (없는 번호로 나와)


내게 돌아와줘 Baby
오늘도 길을 헤매
난 뛰었어 니가 보고 싶어
죽도록 사랑한 게 죄인데..
꽉 막힌 숨이 조이네..
난 미쳤어 니가 그리워서

- Tin tưc mới. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Tin-tuc-moi/.
Come back to me baby,
I’ve been straying on the streets again today
I’ve been running around because I wanted to see you
Is it a crime to love you so much I might die?
The stopping of my breath seems to be a joy
I’ve gone crazy from yearning for you…
Like a broken piece of glass, our relationship is over
I slapped you in the face without realizing it myself
Your icy cold laugh, your burning tears,
it was our last farewell, wasn’t it?


Where did you go in such a rush?
I called out to you so anxiously, but you didn’t answer
Is it because you hate me? Is it really the end?
Your phone number (comes up missing)


Come back to me baby,
I’ve been straying on the streets again today
I’ve been running around because I wanted to see you
Is it a crime to love you so much I might die?
The stopping of my breath seems to be a joy
I’ve gone crazy from yearning for you


Like a thorn inside my mouth,
I call out for you again in my sleep
I’m so sorry that I…. I regret so much
Come back I want to hold you in my arms


Come back to me baby,
I’ve been straying on the streets again today
I’ve been running around because I wanted to see you
Is it a crime to love you so much I might die?
The stopping of my breath seems to be a joy
I’ve gone crazy from yearning for you


Where am I going… rushing down the street
I’m calling for you with longing (but you don’t answer)
Do you hate me… is this really the end
Even the smile of yours I used to (isn’t there anymore)


Anger is welling up.. Tues. Wed. Thur. Fri. Sat.
Every day my tears fall on your picture
I’m thinking of ways to be forgiven
What do other guys have that I don’t
I’ve put my life on the line.
If anything, even if I die, I can’t give you up
My heart still burns, I’m still afraid
I miss you, I beg you, please come back to me


(I know, I know)
I know that you could never forgive a guy like me
Even if I could hold it, I can’t turn back time
Even if I bear it, I can’t stand it
I must have gone crazy now
I must be exhausted today
Just stop, and come back to me
Just accept my burning love for you


Where did you go in such a rush?
I called out to you so anxiously, but you didn’t answer
Is it because you hate me? Is it really the end?
Your phone number (comes up missing)


Come back to me baby,
I’ve been straying on the streets again today
I’ve been running around because I wanted to see you
Is it a crime to love you so much I might die?
The stopping of my breath seems to be a joy
I’ve gone crazy from yearning for you
- Nguồn tham khảo : http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng