Tiếng Hàn qua bài hát: Block B - Action.

Học ngoại ngữ bao giờ cũng là nỗi sợ hãi và khó khăn cả.Hiện nay,có rất nhiều phương pháp hay để học ngọai ngữ và đặc biệt là tiếng Hàn.Học online,trực tuyến cũng là phương pháp rất hay giúp dễ dàng hơn trong công cuộc cách mạng này.Sau đây mình cũng giới thiệu với các bạn học tiếng Hàn qua bài hát nổi tiếng của nhóm SNSD - Merry Go Round.

- Khoá học tiếng Hàn tại Sofl. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Hoc-tieng-han-quoc-co-ban/khoa-hoc-tieng-han-tai-sofl-85/.
한참을 꿈을 꾼 것 같아
한동안 헤매고 헤매다
마치 약속이라도 한 듯 네 계절을 거슬러
그 날처럼 마주 서있는 우리
그 때 우리가 써내려 갔던
아름다웠던 이야기
그 때 우리가 기도했었던
영원하자던 약속들
하나씩 떠올리다 너의 가슴이
견디지 못할걸 알기에
니 생각에도 꾹 참았어
너의 1년은 또 어땠었니


한참을 잊은 채 살았지
한동안 괜찮은 듯 했어
하지만 시간이 흐르며
깨달아가고 있어
너 없이는 나는 안 된다는 걸


그 때 우리가 아주 조금만
어른스러웠더라면
그 때 우리가 미쳐 몰랐던
지금을 알았더라면
끝이 없는 후회만 되뇌이다가
이겨낼 자신이 없어서
그것마저도 꾹 참았어
그렇게 1년이 흘러왔어


혹시 너도 내 맘 같을까
다시 한번만 기회를 주겠니
이젠 알아 절대로 우리는 헤어질 수 없어
사랑하고 또 사랑하는 한 사람 (Oh~)


우리 좋았던 처음 그때로
다시 돌아갔으면 해
아름다웠고 (아름다웠고)
행복했었던 (행복했었던)
사랑이었던 날들로
가슴 아픈 얘기들 헛된 다툼들
이젠 모두 다 묻어두고
다신 꺼내지 말기로 해
계절이 또 흘러
몇 년이 지나도
오늘 같은 만남 다신 없길

- Tin tưc mới. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Tin-tuc-moi/.
한참을 꿈을 꾼 것 같아
한동안 헤매고 헤매다
마치 약속이라도 한 듯 네 계절을 거슬러
그 날처럼 마주 서있는 우리
그 때 우리가 써내려 갔던
아름다웠던 이야기
그 때 우리가 기도했었던
영원하자던 약속들
하나씩 떠올리다 너의 가슴이
견디지 못할걸 알기에
니 생각에도 꾹 참았어
너의 1년은 또 어땠었니


한참을 잊은 채 살았지
한동안 괜찮은 듯 했어
하지만 시간이 흐르며
깨달아가고 있어
너 없이는 나는 안 된다는 걸


그 때 우리가 아주 조금만
어른스러웠더라면
그 때 우리가 미쳐 몰랐던
지금을 알았더라면
끝이 없는 후회만 되뇌이다가
이겨낼 자신이 없어서
그것마저도 꾹 참았어
그렇게 1년이 흘러왔어


혹시 너도 내 맘 같을까
다시 한번만 기회를 주겠니
이젠 알아 절대로 우리는 헤어질 수 없어
사랑하고 또 사랑하는 한 사람 (Oh~)


우리 좋았던 처음 그때로
다시 돌아갔으면 해
아름다웠고 (아름다웠고)
행복했었던 (행복했었던)
사랑이었던 날들로
가슴 아픈 얘기들 헛된 다툼들
이젠 모두 다 묻어두고
다신 꺼내지 말기로 해
계절이 또 흘러
몇 년이 지나도
오늘 같은 만남 다신 없길
- Nguồn tham khảo : http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng