Tiếng Hàn qua bài hát: Boa - Mayday Mayday.

Học ngoại ngữ bao giờ cũng là nỗi sợ hãi và khó khăn cả.Hiện nay,có rất nhiều phương pháp hay để học ngọai ngữ và đặc biệt là tiếng Hàn.Học online,trực tuyến cũng là phương pháp rất hay giúp dễ dàng hơn trong công cuộc cách mạng này.Sau đây mình cũng giới thiệu với các bạn học tiếng Hàn qua bài hát nổi tiếng của nhóm SNSD - Merry Go Round.

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn online. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/Kinh-nghiem-hoc-tieng-Han-cao-cap-online-236/.
비가 개인 저 하늘이 유난스레 맑아
애초에 궂었던 적 없는 것처럼
입술을 깨물고서 천천히
숨을 가다듬어
한동안 굳게 잠궈둔 기억을 떠올려
괜찮아 이제 정말 되뇌이며 Fly away
더 높이 오르다 어느 순간 쏟아진 눈물에


수 없이 Mayday 난 더 이상
외쳐 댈 힘 없을 때까지
날카롭게 파고 들어온
이별에 무너져 내려
Mayday 난 너에게
닿기를 간절히 외치다
끝나버린 사랑을
끌어안고 추락해버려


매일 난 약속 되어진
항로 위를 따르듯
눈 뜬 순간부터 너 없는
현실과 마주 해


괜찮아 이제 많이 익숙해진 것 같아
한 번 웃어 보다
갑자기 탁 막히는 숨 땜에


수 없이 Mayday 난 더 이상
외쳐 댈 힘 없을 때까지
날카롭게 파고 들어온
이별에 무너져 내려
Mayday 난 너에게
닿기를 간절히 외치다
끝나버린 사랑을
끌어안고 추락해버려


한 없이 헤매이던 세상의 어귀에서
내게 내밀어줬었던
네 손을 놓쳐버린
버거운 현실에 난


한 없이 Mayday 난 또
다시 저 멀리 달아난 하늘이 더
눈부셔 원망스러워
올려다 보며 또 외쳐
Mayday 날 네게로
누구든 어서 데려가 줘
아직 남은 사랑을
누구라도 구해 줘 제발


Mayday 난 너에게
닿기를 외치다 어느 새
내 어깰 감싸는 아침에

- Tin tưc mới. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Tin-tuc-moi/.
After the rain stopped, the sky looks especially clearer
As if it had never been bad the first place
I bite my lips and
Slowly pace my breathing
And I think about the memories I locked up for a while
It’s alright, as I really think deeply, I fly away
As I fly higher, at some point, tears fall


So I’m endlessly calling mayday
Until I have no strength left
I crumble down
At the sharply piercing separation
Mayday, I earnestly shout out
So it can reach you
I hold tight the ended love
And fall down


As if I’m following
A set route every day
The moment I open my eyes,
I face a reality that is without you


It’s alright, I think I’ve gotten used to it now
I try to laugh once
And suddenly my breath is cut short


So I’m endlessly calling mayday
Until I have no strength left
I crumble down
At the sharply piercing separation
Mayday, I earnestly shout out
So it can reach you
I hold tight the ended love
And fall down


I wandered endlessly
To the entrance of the world
And I let go of the hand that you extended to me
It is my reality that is beyond my capacity


I’m endlessly calling mayday, I’m once again far away
The speeding skies are more dazzling
And I hate it even more for that
I look up and I shout out again
Mayday, I want someone to please hurry
And take me to you
Someone please save this love
That is still remaining


Mayday, I shout so it can reach you
At some point,
The morning embraces my shoulder
And it’s over now
- Nguồn tham khảo : http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng