Tiếng Hàn qua bài hát: Crayon Pop - Bing Bing.

Bạn chắc chắn đã từng nghe nhạc Hàn,bạn yêu thích tiếng Hàn thì đây cũng là một trong nhưng phương pháp hay để học tiếng Hàn:"Cùng học tiếng Hàn qua những bài hát tiếng Hàn hay nhất nào".

- Học tiếng Hàn giao tiếp online. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Khoa-Hoc-So-Cap-2/Hoc-tieng-Han-giao-tiep-co-ban-Online-276/.
왜 이러니 너 정말 왜 이러니.
아무리 생각해도 널
이해 할 수 없어. (할 수 없어)
날 원한다면? 정말 날 원한 다면 (흥!)
솔직하게 내게 다 말해봐.


맘이 맘이?나의 맘이 있잖아.
어떻게 몰라 몰라 너를 좋아 하잖아.
어쩜좋아. 첫 눈에 빠져버렸어.
어쩜좋아. 널 사랑하나봐~


빙글빙글 맴돌지 말아요.
사랑을 새콤달콤 내게 속삭여요.
이렇게 너 하나만 바라봐.
내 두눈 봐봐. 너 하나만 바라봐. (oh oh)


oh my baby~ 왜 말을 못하니.
빙빙빙빙빙 빙빙빙빙
oh my baby~ 왜 말을 못하니.
빙빙빙빙빙 빙빙빙빙


아이러니 너 정말 아이러니.?
아무리 생각해도 널
이해 할 수 없어.?(할 수 없어 )
자신 있다면 정말 자신있다면. (흥!)
남자답게 네 맘을 보여줘


맘이 맘이? 나의 맘이 있잖아.
어떻게 몰라 몰라 너를 좋아 하잖아.
어쩜 좋아! 첫눈에 빠져버렸어.
어쩜 좋아. 널 사랑하나봐~


빙글빙글 맴돌지 말아요. 사랑을 ?
새콤달콤 내게 속삭여요.
이렇게 너 하나만 바라봐.
내 두눈 봐봐. 너 하나만 바라봐 (oh oh)


oh my baby~ 왜 말을 못하니.
빙빙빙빙빙 빙빙빙빙
oh my baby~ 왜 말을 못하니.
빙빙빙빙빙 빙빙빙빙


Come to my cutie boy
You look so very good
Back to my cutie boy
You look so very wow
이니 미니 마니모
내 맘도 모르고?
이제는 내게로 꼭?
I got my eye on you


짜릿짜릿 가슴이 떨려요. (no no no)
또또또 찌릿찌릿
전기가 통해요. (통해요~)
이렇게 너 하나만 바라봐.
내 두눈 봐봐.
너 하나만 바라봐 oh oh


빙글 빙글 맴돌지 말아요.(no no no oh~)
사랑은 새콤달콤
내게 속삭여요.(속삭여요)
이렇게 너 하나만 바라봐.
내 두 눈 봐봐. (Oh Oh OH~)
너 하나만 바라봐 oh oh


oh my baby~ 왜 말을 못하니.
빙빙빙빙빙 빙빙빙빙
oh my baby~ 왜 말을 못하니.
빙빙빙빙빙 빙빙빙빙

- Học tiếng Hàn Quốc cơ bản. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tu-Vung-19/#.VxWF0dR97Dc
Why are you doing this, really, why?
No matter how much I think about it,
I can’t understand you (I can’t)
If you want me, if you really want me (hmph)
Tell me everything honestly


Heart, heart, my heart is here
How can you not know? I like you
What to do? It was love at first sight
What to do? I guess I love you~


Please don’t linger around and around me
Whisper love to me sweetly and deliciously
I only look at you like this, look at my eyes
I only look at you (oh oh)


Oh my baby, why can’t you say it?
Bing bing bing bing bing bing bing bing bing
Oh my baby, why can’t you say it?
Bing bing bing bing bing bing bing bing bing


Irony, this is really an irony
No matter how much I think about it,
I can’t understand you (I can’t)
If you’re confident, if you’re really confident (hmph)
Be a man and show me your heart


Heart, heart, my heart is here
How can you not know? I like you
What to do? It was love at first sight
What to do? I guess I love you,


Please don’t linger around and around me
Whisper love to me sweetly and deliciously
I only look at you like this, look at my eyes
I only look at you (oh oh)


Oh my baby, why can’t you say it?
Bing bing bing bing bing bing bing bing bing
Oh my baby, why can’t you say it?
Bing bing bing bing bing bing bing bing bing


Come to my cutie boy
You look so very good
Back to my cutie boy
You look so very wow
Eeny meeny miny mo
You don’t know my heart
but now, come to me
I got my eye on you


Sizzle sizzle, my heart trembles (no no no)
Again, sizzle sizzle,
electricity flows (flows)
I only look at you like this,
look at my eyes
I only look at you oh oh


Don’t linger around and around (no no no oh)
Whisper love to me
sweetly and deliciously(Whisper)
I only look at you like this,
look at my eyes (Oh Oh OH~)
I only look at you oh oh


Oh my baby, why can’t you say it?
Bing bing bing bing bing bing bing bing bing
Oh my baby, why can’t you say it?
Bing bing bing bing bing bing bing bing bing
- Nguồn tham khảo: http://hoctienghanquoc.org/chia-se-kinh-nghiem/Hoc-tieng-Han-giao-tiep/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng