Tiếng Hàn qua bài hát: F(x) - Zig Zag.

Học tiếng Hàn Quốc online cũng là một trong những phương pháp rất hay,giúp chúng ta dễ dàng hơn với học tiếng Hàn Quốc trên nhiều phương diện.Qua đây mình muốn giới thiệu với mọi người học tiếng Hàn qua bài hát của U Kiss - 4U.

- Bạn đang muốn học tiếng Hàn cấp tốc,vậy hãy tham khảo nhé. http://tienghangiaotiep.edu.vn/loi-khuyen-cho-nguoi-hoc-tieng-han-giao-tiep-cap-toc.html.
어두운 터널 끝 반짝 하는 빛 따라가
(사라지네) 꼭 눈을 감아 (뜨지마)
또 눈 감으면
보여 어렴풋이 그 곳
(Oh Let Me Go There) 나 가고 싶어
Oh 아찔한 바람이 머리 속에 분다
우우우 우우우우
내 심장은 탬버린처럼 찰랑찰랑
우우우 우우우우


지도에도 없는 저 Mystery Island
먼지 쌓인 오래된 이야기는
작은 콩 콕 하나 심어 논 Fa-Fantasy
내 키보다 더 크게 자라난 꿈


사파이어 강을 지나
안개 숲을 헤치고 깎아놓은 절벽 끝
(날아가자 Jump To The Land)
미끌미끌 이끼가 낀 조약돌
사잇길로 조심조심 Watch Out!
지그재그지그재그


네모난 상자 속 가짜 하늘 구름 지겨워
(심심따분) 별 하나 없어 (말도 안돼)
또 눈 감으면 들려
별똥별의 노래
(도미솔도) 나가고 싶어


저 따뜻한 우윳빛 햇살을 쫓아가
우우우 우우우우
내 입술은 촉촉히 Automatic Humming
우우우 우우우우


딱딱한 책들은 잠시 잠깐 치워둬
오늘은 모두 접고 Bon Voyage
스피커 볼륨을 끝까지 꺾어 높
여 자 이젠 나를 따라 그 곳으로


다이아몬드 성을 지나 치즈 퐁듀늪 너머
츄잉츄잉 엮은 껌
(밧줄을 Throw It In Your Hand)
아슬아슬 유리처럼 깨져버린
꿈들의 조각 위를 건너
지그재그지그재그


끝은 아무도 모르지
시작도 그랬듯 내 방울방울 맺힌 땀
(구슬은 또르르르)
한번에 되는 법 없어 미로 같은 이 곳은
One Two Three Four Do It!
지그재그지그재그


Stop 잠깐 우리 여기서 Slow Motion
서둘러 갈 필욘 없어
뭐가 진짜든 뭐든 상상이든
아니든 내가 나빈지 나비가 나인지


감고 뜨고 Uh-Oh 몸이 떠오른다
Yeah 다시 출발 Go!


사파이어 강을 지나
안개 숲을 헤치고 깎아놓은 절벽 끝
(날아가자 Jump To The Land)
미끌미끌 이끼가 낀 조약돌
사잇길로 조심조심 Watch Out!
지그재그지그재그


끝은 아무도 모르지
시작도 그랬듯 내 방울방울 맺힌 땀
(구슬은 또르르르)
한번에 되는 법 없어 미로 같은 이 곳은
One Two Three Four Do It!
지그재그지그재그

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn. http://tienghangiaotiep.edu.vn/kinh-nghiem-hoc-tieng-han/.
Follow the twinkling light at the end of the dark tunnel
(It’s disappearing) Please close your eyes (don’t open them)
If I close my eyes again,
I can faintly see that place
(Oh let me go there) I want to go there
Oh the breathtaking wind is blowing in my head
uuu uuuu
My heart is like a tambarine clink clink
uuu uuuu


The mystery island is not on a map
The old stories piled with dust,
They are fantasies implanted by a small bean
This dream grew bigger than my height


Cross the sapphire river
And cut down the forest of fog at the end of the cut-down cliff
(Let’s fly, jump to the land)
On the path of the pebbles with slippery moss
Careful careful, watch out
Zig zag, zig zag


I’m sick of the fake clouds in my square drawer
(Bored and listless) There isn’t a single star (no way)
If I close my eyes, I hear it again,
The songs of the shooting stars
(Do Mi Sol Do) I want to go out


Chase after the warm, milky sunlight
uuu uuuu
My lips are damp with the automatic humming
uuu uuuu


Put away the hard books for a moment
Today, put it all away and bon voyage
Turn up the speaker volume all the way
Now follow me to that place


Pass the diamond castle and over the cheese fondue forest
Chewing chewing the gum
(the rain – throw it in your hand)
Jump over the pieces of broken dreams
like dangerous glass,
Zig zag, zig zag


No one knows the end,
Just like the beginning, the beads of my sweat
(drops and rolls down)
Nothing happens all at once, this place is like a maze
One Two Three Four Do It!
Zig zag, zig zag


Stop, let’s go into slow motion for a moment here
There’s no need to rush
Whether something is real or imagination or not
Wheter I’m the butterfly or the butterfly is me


Close and open, uh-oh, my body is trembling
Yeah, let’s go again, go


Cross the sapphire river and cut down the forest of fog
At the end of the cut-down cliff
(let’s fly, jump to the land)
On the path of the pebbles with slippery moss
Careful careful, watch out
Zig zag, zig zag


No one knows the end,
Just like the beginning, the beads of my sweat
(drops and rolls down)
Nothing happens all at once, this place is like a maze
One Two Three Four Do It!
Zig zag, zig zag
- Nguồn tham khảo : http://tienghangiaotiep.edu.vn/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng