Tiếng Hàn qua bài hát: Hello Venus - Venus.

Trong chuyên mục tiếng Hàn Ngữ pháp kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học "Tiếng Hàn qua Bài Hát Kpop.”

- Học phát âm tiếng Hàn online. http://daytienghan.edu.vn/hoc-phat-am-tieng-han-online.html
따스한 봄날 무대 위로 올랐죠
조심스런 모습 떠오르네요
그날이죠 우리 처음으로 만났던 그 날
아직도 잊지 못해
얼어붙은 우릴 웃게 해준 너
(바로 나 또 바로 너)
이렇게 언제나 있어줄래요
(지켜줄게요)


My love 또 시작이야
우리가 함께 할 시간
이제 더 보여줄게
받은 사랑보다 더
지금은 힘들고
조금 부족해도 괜찮아
너의 그 따스한 마음만
있으면 충분해 그거면 돼


들려왔죠 힘이 되 준 목소리
가슴속에 우린 새겨놓았죠
오직 하나 줄 수 있는 건 이 노래 뿐인데
너무나 고마워요


힘든 시간 함께 견뎌왔던 너
(바로 나 또 바로 너)
이제는 내가 널 지켜줄게요
(힘이 될게요)


My love 또 시작이야
우리가 함께 할 시간
이제 더 보여줄게
받은 사랑보다 더
지금은 힘들고
조금 부족해도 괜찮아
너의 그 따스한 마음만
있으면 충분해 그거면 돼


시간이 정말 빨리 흘렀죠
벌써 1년이란 긴 시간이
그 동안 못다한 말들
이제는 전할게요
고마워 또 감사해
이렇게 고백해 널 사랑한다고


My love 또 시작이야
우리가 함께 할 시간
이제 더 보여줄게
받은 사랑보다 더
지금은 힘들고
조금 부족해도 괜찮아
너의 그 따스한 마음만
있으면 충분해 그거면 돼


날 봐 내 두 눈을 봐
너와나 함께 하니까
절대 널 놓지 않아
이세상이 끝나도
아무말 없이도
그냥 옆에 있어주면 돼
따스한 사랑
너무나 고마워 그거면 돼

- Tham gia vào các khoá học sơ cấp tiếng Hàn. http://daytienghan.edu.vn/.
Went up the stage of a warm spring day
I remember my cautious self
It was that day, the day we first met
I still can’t forget
You made us laugh, who were frozen
(it’s me, and it’s you)
Will you be here like this always
(I will protect you)


My love, it’s a beginning again,
the time for us to be together
I will show you more,
more than the love that I’ve received
It’s okay even if it’s a little hard
and imperfect right now
Your warm heart is enough,
that’s all I need


I could hear it, the voice that cheered me up
We have engraved it in our hearts
The only thing that I can give you is this song
Thank you so much


You endured my rough times together
(it’s you, it’s me)
I will protect you now
(will cheer you up)


My love, it’s a beginning again,
the time for us to be together
I will show you more,
more than the love that I’ve received
It’s okay even if it’s a little hard
and imperfect right now
Your warm heart is enough,
that’s all I need


Time flew by really fast
Already a year had passed
I will tell you everything
that I wasn’t able to before
Thank you and thank you,
I confess to you now that I love you


My love, it’s a beginning again,
the time for us to be together
I will show you more,
more than the love that I’ve received
It’s okay even if it’s a little hard
and imperfect right now
Your warm heart is enough,
that’s all I need


My love, look into my eyes,
cause we’re gonna be together
I will never let you go,
even if this world ends
Even if you don’t say a word,
just be next to me
Your warm heart is enough,
that’s all I need
- Nguồn tham khảo Học tiếng Hàn giao tiếp online : http://daytienghan.edu.vn/day-tieng-han/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng