Tiếng Hàn qua bài hát: Kara - Pandora.

Học ngoại ngữ bao giờ cũng là nỗi sợ hãi và khó khăn cả.Hiện nay,có rất nhiều phương pháp hay để học ngọai ngữ và đặc biệt là tiếng Hàn.Học online,trực tuyến cũng là phương pháp rất hay giúp dễ dàng hơn trong công cuộc cách mạng này.Sau đây mình cũng giới thiệu với các bạn học tiếng Hàn qua bài hát nổi tiếng của nhóm SNSD - Merry Go Round.

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn online. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/Kinh-nghiem-hoc-tieng-Han-cao-cap-online-236/.
up and up ah ah woo~
up and up ah ah woo~
감출 수 없는 거야
니 눈빛이 흔들려
묘한 시선 속에
심장이 뛰고 있어
거친 숨 소리가 촉각을
자극해 crush crush


잠깐만 거기에 멈춰서
똑바로 바라봐봐
숨겨온 진실을 이제 다 보여줄게.. 자
내 맘을 잡아봐


느껴봐 close to you and close to you
모든걸 다 줄게
내가 보이니 close to me and close to me
가져가 날


up and up ah ah woo~
up and up ah ah woo~
up and up ah ah woo~


여기가 끝이 아냐
넌 아직 모를 거야
아직 나에 대해
반도 안 보여줬어
내 속 안에 있는 비밀을
움켜줘 crush crush


어떠니 어설픈 편견에
겁 먹고 가지 말아
섣부른 판단에 내 손을 놓치지마.. 자
내 전불 알아봐


느껴봐 close to you and close to you
모든걸 다 줄게
내가 보이니 close to me and close to me
가져가 날


up and up ah ah woo~
up and up ah ah woo~
up and up ah ah woo~


그래 봤지 그럼 됐지
이보다 어떻게 뭘 더해
내가 다가가잖아 자 oh 가까이
더 조금만 더 가까이
stress 넌 다 줘도 못해
뭘 기대하니 next time?
왜 오도 가도 못해 빙빙
시간이 카운트 다운 째깍 째깍


한참을 기다렸어
너이길 바래왔어
완벽하길 빌어


느껴봐 close to you and close to you
모든걸 다 줄게
내가 보이니 close to me and close to me
가져가 날


up and up ah ah woo~
up and up ah ah woo~
up and up ah ah woo~

- Tin tưc mới. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Tin-tuc-moi/.
Up and up ah ah
Up and up ah ah
You can’t hide it –
Your eyes are shakin
Your heart is beating
Because I’m strangely looking at you
The rough breaths stimulates
Your sense of touch Crush crush


Hold on, stop right there and look at me
I will show you all of
My hidden truths now
Capture my heart, feel me


Close to you and close to you
I will give you everything – do you see me?
Close to me and close to me
Take me


Up and up ah ah
Up and up ah ah
Up and up ah ah


This isn’t the end,
You still don’t know
I haven’t even shown,
You half of me
Move me and my secrets
Inside Crush crush


How is it? Don’t scare yourself
With your clumsy judgment and run away
Don’t let go of my hand because of your unskilled judgment
Now get to know my everything, feel me


Close to you and close to you
I will give you everything – do you see me?
Close to me and close to me
Take me


Up and up ah ah
Up and up ah ah
Up and up ah ah


Did you see? Then that’s that –
What more can I do?
I am approaching you – closer, a bit closer
Stress – I give you everything
But you still can’t do it
What do you expect? next time
You can’t come, you can’t leave,
You just go round and round
The countdown is starting, time is ticking


I waited for a while,
I hoped it was you
I pray that it is perfect – feel me


Close to you and close to you
I will give you everything – do you see me?
Close to me and close to me
Take me


Up and up ah ah
Up and up ah ah
Up and up ah ah
- Nguồn tham khảo : http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng