Tiếng Hàn qua bài hát: Mblaq - Rust.

Lớp học tiếng Hàn hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người phương pháp học tiếng rất thư giãn nhé,hãy cùng nhau học tiếng Hàn qua bài hát .....

- Khoá học tiếng Hàn giao tiếp nâng cao. http://lophoctienghan.edu.vn/khoa-hoc-tieng-han-giao-tiep-nang-cao.html.
내 마음에 녹이 슬었다..
잊고 살아줘 나 없다 생각해
이젠 니가 정말 싫어
너도 잘 알잖아 우리 사인 여기 까지
그만 정리하자


너 잘지낼건지 걱정하진 않아
나도 같이 힘들꺼야
다시 돌아본대도 하나 변할건 없어
너도 이젠 날 잊어줘


떠나가줘 날 날 사랑하지마 날
차라리 널 좋아할 남잘 만나
니가 떠나고 난 힘들고 지칠지 몰라
어서 나를 잊고 살아줘 나를 찾지마..


오래된 연인들 원하지 않아도
조금씩 변해가 잖아
사랑이란게 다 그런거잖아
나도 똑같은 남자야


이별하잔말 헤어지자는말
지금은 아프겠지만
시간이 지나가면 다 괜찮을꺼야
너도 이젠 날 잊어줘


떠나가줘 날 날 사랑하지마 날
차라리 널 좋아할 남잘 만나
니가 떠나고 난 힘들고 지칠지 몰라
어서 나를 잊고 살아줘


떠나가줘 날 날 사랑하지마 날
차라리 널 좋아할 남잘 만나
행복할꺼야 넌 누구보다 예쁜 너니까
내가 사랑했어서 알잖아


잊고 살아줘 나 없다 생각해
이젠 니가 정말 싫어..

- Bài học tiếng Hàn. http://lophoctienghan.edu.vn/lop-hoc-tieng-han/.
My heart is rusted.
Live on forgetting me, imagine that I’m not existent
Now I really don’t like you
You know this really well too, our sign, here
Lets finish it up now


I don’t worry if you will be doing well
It will be hard on me too
Even if I look back, nothing is going to change
Please forget me now too


Leave me, don’t love me
Instead, find someone who will love you
After you leave, it might be hard and tiring for me
Hurry, live on forgetting me, don’t look for me


Even if I don’t want to be old lovers
Everything changes little by little
Love is all like that
I am the same type of men as well


The word saying lets break up, lets separate
Even though it might hurt now
If time passes by, it will be okay
Please forget me now too


Leave me, don’t love me
Instead, find someone who will love you
After you leave, it might be hard and tiring for me
Hurry, live on forgetting me


Leave me, don’t love me
Instead, find someone who will love you
You will be happy, you are the prettiest of them all
I loved you so I know


Live on forgetting me, imagine me I’m not in existent
Now I really don’t like you
- Nguồn tham khảo : Trung Tâm Tiếng Hàn Sofl http://lophoctienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng