Tiếng Hàn qua bài hát: Rania - Style.

Trong chuyên mục tiếng Hàn Ngữ pháp kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học "Tiếng Hàn qua Bài Hát Kpop.”

- Tài liệu luyện cách phát âm tiếng Hàn. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Chia-Se/Tai-lieu-cach-phat-am-tieng-Han-299/
Classy. Sexy. Crazy. Couture.
Classy. Sexy. Crazy. Beautiful.
Style.
런웨이, runaway
런웨이, runaway
런웨이, runaway
runaway. Style.


보기엔 어어~울려도 불편한 구두같은 너.
내겐 맞지가 않아.
(S-T-Y-L-E 내 멋대로 살께, leave)


모든게 어어~지러워. 네가 내게 원하는 건
내가 아닌 나잖아.
(S-T-Y-L-E come on boy let me be me)


머리부터 발끝까지 네가 원한 LOOK.
Baby this ain’t my style.
비틀 비틀 걷는 네 맘속의 런웨이.
You’re not my style.


내 스타일, 내 스타일
긴말 안하는 건 알잖아
(You’re not you’re not my-my-my style)
굿바이 굿바이
그 한마디 하면 됐잖아
잘가 (You’re not my-my-my style)


런웨이, runaway
런웨이, runaway
런웨이, runaway
runaway. Style.


보기엔 어어~울려도 빛바랜 팔지같은 너.
내겐 수갑이잖아.
(S-T-Y-L-E 내 멋대로 살께, leave)


머리부터 발끝까지 네가 원한 LOOK.
Baby this ain’t my style.
비틀 비틀 걷는 네 맘속의 런웨이.
You’re not my style.


내 스타일, 내 스타일 (리코)
긴말 안하는 건 알잖아
(You’re not mamama my style)
굿바이 굿바이 (리코)
그 한마디 하면 됐잖아
잘가


You don’t know my my my my style
멀리서만 봐 아 아
나 나 나 날 아는 척 하지마
No you’re not my style
Baby nah nah nah na-ah-ah
가 가 가 가 You’re not my style


Classy. Sexy. Crazy beautiful
style


내 스타일, 내 스타일
긴말 안하는 건 알잖아
(내 스타일, 내 스타일 두말하진 않잖아)
굿바이 굿바이
그 한마디 하면 됐잖아
잘가


내 스타일, 내 스타일
한번 돌아서면 알잖아
내 스타일 내 스타일 되돌릴순 없자나
굿바이 굿바이
길게 끌면 너도 싫잖아
잘가 Goodbye

- Tham gia vào các khoá học sơ cấp tiếng Hàn. http://daytienghan.edu.vn/.
Classy. Sexy. Crazy. Couture.
Classy. Sexy. Crazy. Beautiful.
Style.
Runway, runaway,
runway, runaway
Runway, runaway
runaway. Style.


You look like you’d suit me but you’re like uncomfortable heels
You don’t fit me
(S-T-Y-L-E I’ll live however I want, leave)


Everything that you want from me makes me dizzy
That’s not me
(S-T-Y-L-E come on boy let me be me)


The look you want for me from my head to my toes
Baby this ain’t my style
I sway as I walk on your heart’s runway
You’re not my style


My style, my style
You know I keep things short
(You’re not you’re not my-my-my style)
Goodbye, goodbye
Just those words are enough
Goodbye (You’re not my-my-my style)


Runway, runaway,
runway, runaway
Runway, runaway
runaway. Style.


You look like you’d suit me but you’re like uncomfortable heels
You don’t fit me
(S-T-Y-L-E I’ll live however I want, leave)


The look you want for me from my head to my toes
Baby this ain’t my style
I sway as I walk on your heart’s runway
You’re not my style


My style, my style
You know I keep things short
(You’re not you’re not my-my-my style)
Goodbye, goodbye
Just those words are enough
Goodbye


You don’t know my my my my style
Just look from afar
Don’t act like you know me
No you’re not my style
Baby nah nah nah na-ah-ah
Go go go go, You’re not my style


Classy. Sexy. Crazy beautiful
Style


My style, my style
You know I keep things short
(My style, my style, I won’t say it twice)
Goodbye, goodbye
Just those words are enough
Goodbye


My style, my style
If you turn around once, you’ll know
My style, my style, you can’t turn things back
Goodbye, goodbye
Dragging things out is no fun for you either
Goodbye, goodbye
- Nguồn tham khảo Học tiếng Hàn giao tiếp online : http://daytienghan.edu.vn/day-tieng-han/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng