Tiếng Hàn qua bài hát: Skull và Haha - Busan Vacanse.

Có rất nhiều phương pháp để học tốt tiếng Hàn và học tiếng Hàn online qua bài hát là một trong những phương pháp dễ học nhất.Sau đây mình giới thiệu đến mọi người baì hát tiếng Hàn của Block B.: U Hoo Hoo. Chúc mọi người học tốt.

- Học từ vựng tiếng Hàn siêu dễ. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Chia-Se/Hoc-tu-vung-tieng-Han-sieu-de-484/.
오늘밤엔 분명히 운명적인
만남이 시작 될 것 같은데.
잠시만 어제 고민 다 접어 놓고
별을 보러 떠나요.
Baby~ 어젯밤 울었나요??
두 눈 부어있네요.
내 손 잡아요. 한번만 딱 한번만
Oh~ 나를 믿어요.
화장은 안해도 돼 쌩얼로.
멘트는 달콤해도 쎈걸로.
니 여자친구들도 내 남자친구들도
돈 걱정 하지 말고 다 불러.


이뻐 넌!! Reggae, Drum!!
절대 후회 없는 걸!!
그대가 원하는 것이면
뭐든지 해줄게 오늘밤 RAH~


Let’s Go~!!
Everybody come to 해운대!! (Oh, Oh)
Everybody come to 광안리!! (Oh, Oh)
Everybody come to 동백섬!!
(Oh, Oh, Oh, Oh)
부산 바캉스!!


Everybody come to 남포동!! (Oh, Oh)
Everybody come to 자갈치시장!! (Oh, Oh)
Oh, We rocking with the 아가씨!!
Oh, we rock!! Oh, we rock!! rock!!
부산 바캉스!!


길을 잃어 헤맬 때,
별이 보이지 않을 때
해줄 것은 없지만.
아직도 끙끙대며
걱정하는 그대.
이 노래를 불러요.


쓸데없는 생각들은 하지마.
우리는 서로에게 마지막.
가끔씩 다른 여자 눈길이 가도
내 마음은 항상 너니까.


이뻐 넌!! Reggae, Drum!!
절대 후회 없는 걸!!
그대가 원하는 것이면
뭐든지 해줄게 오늘밤 RAH~


Let’s Go~!!
Everybody come to 해운대!! (Oh, Oh)
Everybody come to 광안리!! (Oh, Oh)
Everybody come to 동백섬!!
(Oh, Oh, Oh, Oh)
부산 바캉스!!


Everybody come to 남포동!! (Oh, Oh)
Everybody come to 자갈치시장!! (Oh, Oh)
Oh, We rocking with the 아가씨!!
Oh, we rock!! Oh, we rock!! rock!!
부산 바캉스!!


Say~!! 랄랄랄라 랄랄라~
랄랄랄라 랄랄라~ 랄랄랄라 랄랄라~
Oh, we rock!! Oh, we rock!! rock!!
부산 바캉스!!


Let’s Go~!!
Everybody come to 해운대!! (Oh, Oh)
Everybody come to 광안리!! (Oh, Oh)
Everybody come to 동백섬!!
(Oh, Oh, Oh, Oh)
부산 바캉스!!


Let’s Go~!!
Everybody come to 남포동!! (Oh, Oh)
Everybody come to 자갈치시장!! (Oh, Oh)
Oh, We rocking with the 아가씨!!
Oh, we rock!! Oh, we rock!! rock!!
부산 바캉스!!


Say~!! 랄랄랄라 랄랄라~
랄랄랄라 랄랄라~ 랄랄랄라 랄랄라~
Oh, we rock!! Oh, we rock!! rock!!
부산 바캉스!!

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Han-Quoc/#.VwW9T5x97Dc.
Tonight, there will definitely
Be a fate-like encounter
Put away yesterday’s worries for a moment
And let’s go see the stars
Baby, did you cry last night?
Your eyes are puffy
Hold my hand, just once, just once,
Oh trust me
You don’t have to put on makeup, just go makeup-less
I’ll say sweet but strong lines to you
Bring your girlfriends, I’ll bring my guy friends
Don’t worry about money and call them all out


You’re pretty – reggae drum –
There will be no regrets
Anything you want,
I’ll do for you tonight rah


Let’s Go
Everybody come to Haeundae beach (Oh, Oh)
Everybody come to Gwang An Ri beach (Oh, Oh)
Everybody come to Dong Baek Island
(Oh, Oh, Oh, Oh)
Busan vacation


Everybody come to Nam Po Dong (Oh, Oh)
Everybody come to Ja Gal Chi market (Oh, Oh)
Oh, We rocking with the ladies
Oh, we rock Oh, we rock rock
Busan vacation


When you’re lost and wandering,
When you can’t see the stars,
I can’t offer you much but
When you’re struggling
And worrying,
Sing this song


Don’t think useless thoughts –
Let’s be the last for each other
Because even if my eyes wander to another girl,
My heart is always you


You’re pretty – reggae drum –
There will be no regrets
Anything you want,
I’ll do for you tonight rah


Let’s Go
Everybody come to Haeundae beach (Oh, Oh)
Everybody come to Gwang An Ri beach (Oh, Oh)
Everybody come to Dong Baek Island
(Oh, Oh, Oh, Oh)
Busan vacation


Everybody come to Nam Po Dong (Oh, Oh)
Everybody come to Ja Gal Chi market (Oh, Oh)
Oh, We rocking with the ladies
Oh, we rock Oh, we rock rock
Busan vacation


Say lalalala lalala
Lalalala lalala lalalala lalala
Oh, we rock Oh, we rock rock
Busan vacation


Let’s Go
Everybody come to Haeundae beach (Oh, Oh)
Everybody come to Gwang An Ri beach (Oh, Oh)
Everybody come to Dong Baek Island
(Oh, Oh, Oh, Oh)
Busan vacation


Everybody come to Nam Po Dong (Oh, Oh)
Everybody come to Ja Gal Chi market (Oh, Oh)
Oh, We rocking with the ladies
Oh, we rock Oh, we rock rock
Busan vacation


Say lalalala lalala
Lalalala lalala lalalala lalala
Oh, we rock Oh, we rock rock
Busan vacation
- Nguồn tham khảo : http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tieng-Han-Nhap-Mon/#.V1Y7rDV97Dc
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng