Tiếng Hàn qua bài hát: SNSD - Talk to Me.

Lớp học tiếng Hàn hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người phương pháp học tiếng rất thư giãn nhé,hãy cùng nhau học tiếng Hàn qua bài hát SNSD - Complete.

- Khoá học tiếng Hàn giao tiếp nâng cao. http://lophoctienghan.edu.vn/khoa-hoc-tieng-han-giao-tiep-nang-cao.html.
커피 한 잔 어때요?
무슨 말을 하고 싶나요?
저 석양을 담은 그 두 눈이
날 설레이게 해
어떤 커피가 좋아요?
난 더 그댈 알고 싶은데
나의 마음속의 그대는 달콤한 caramel
그대와 나란히
발 모양을 맞춰 걸으면
내 귓가에 그대 목소린 마치 솜사탕


머리 위로 저 달이
속삭이듯 내게 말해요
이미 마음속의 그대는 달콤한 caramel


그대와 나 둘이서
발 모양을 맞춰 걸으면
내 귓가에 그대 목소린
부드런 Ice cream


커피 한 잔 어때요?
무슨 말을 하려 하나요?
나 자꾸 두근거려요
oh 말 좀 해봐요


oh just talk to me~
oh baby baby baby talk to me

- Bài học tiếng Hàn. http://lophoctienghan.edu.vn/lop-hoc-tieng-han/.
How would you like a cup of coffee
What would you like to say
That sunset that is resting in his eyes
It’s making me nervous
What kind of coffee do you like?
I want to know you better
That person in my heart is like sweet caramel
When I walk
and match my steps with that person
That person’s voice in my ear is like cotton candy


That moon above your head
It’s talking to me as if it’s whispering
That person in my heart is already like sweet caramel


When I walk
and match my steps with that person
That person’s voice in my ear is
like soft ice cream


How would you like a cup of coffee
What are you trying to say
I keep getting nervous
Oh, please say something


Oh just talk to me~
Oh baby baby baby talk to me
- Nguồn tham khảo : Trung Tâm Tiếng Hàn Sofl http://lophoctienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng