Tiếng Hàn qua bài hát: Spica - Lonely.

Bạn chắc chắn đã từng nghe nhạc Hàn,bạn yêu thích tiếng Hàn thì đây cũng là một trong nhưng phương pháp hay để học tiếng Hàn:"Cùng học tiếng Hàn qua những bài hát tiếng Hàn hay nhất nào".

- Học tiếng Hàn chuyên ngành Hàn Quốc học. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Goc-Chia-Se/Hoc-tieng-Han-chuyen-nganh-Han-Quoc-hoc-160/.
들리는 네온 속에
머리가 깨질 듯 아파
맘 하나도 모자라
몸도 축 내겠어
약 값만 자꾸 늘어가
상처는 이미 두 배야
어지러워 눈앞이 흐려져
빠라바빠빠 빠라바빠빠 빠라바빠빠
다시 Lonely 발이 또 맘대로 가
Lonely 몸도 가누지 못해
다 있는 곳
죽도록 원한 모든 게 있어
Lonely(난 난 난 난 난) 못 올 곳도 아닌데
Lonely(난 난 난 난 난) 뭐 그리 두렵다고
못 왔을까
온통 불빛만 따라서 흔들려


계속 해서 맴도는 목소리 (run run run)
그렇게 또 빨려 들어가지 (down down down)
매일같이 돌아가지 정신차려 lady
헤매고 헤매이다 어디가 어딘지


숨이 차 심장이 가빠
두 발은 하이힐에 아파
눈물이 나 화장이 번져가


다시 Lonely 정처 없이 걸어가
Lonely 몸이 이끄는 대로
다 웃는데
왜 나만 울어 예까지 와서
Lonely(난 난 난 난 난) 모두 변함 없는데
Lonely(난 난 난 난 난)왜 이리 힘들어 해
아파야 해
온통 불빛만 따라서 흔들려
빠라바빠빠 빠라바빠빠 빠라바빠빠


계속 해서 맴도는 목소리 (run run run)
그렇게 또 빨려 들어가지(down down down)
미쳤나봐
겨우 눈물 한 잔 마시고 취했나봐
내가 왜 너란 애 때문에


다시 Lonely 발이 또 맘대로 가
Lonely 몸도 가누지 못해
다 있는 곳
죽도록 원한 모든 게 있어
Lonely(난 난 난 난 난) 못 올 곳도 아닌데
Lonely(난 난 난 난 난) 뭐 그리 두렵다고
못 왔을까
온통 불빛만 따라서 흔들려


빠라바빠빠 (only U) 빠라바빠빠 (only U)
빠라바빠빠 (only U)
빠라바빠빠 빠라바빠빠 빠라바빠빠

- Học tiếng Hàn Quốc cơ bản. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tu-Vung-19/#.VxWF0dR97Dc
In the wavering neon lights,
my head hurts like it’s about to break
As if my heart wasn’t enough,
my body is about to get ruined
Cost for medicine keeps increasing,
I already have twice as much wounds
I’m dizzy, my eyesight is blurry
Bbarababbaba bbarababbabba bbarababbabba
Again lovely, my feet walk by themselves
Lonely, I can’t even keep my body steady
The place that has everything,
the things that I’ve wanted deadly are there
Lonely (I I I I I), it’s not a place I can’t come
Lonely (I I I I I), what is so scary about it
That I couldn’t come,
everything is wavering along the lights


The voice that keeps echoing (run run run)
I fall for it again (down down down)
I go back everyday, hang on lady
I wander and wander and don’t know where the places are


I run out of breath, my heart beats fast,
my two feet hurt because of the high heels
I tear up, my make up runs


Again lonely, I walk without a destination
Lonely, where my body leads
When I have come this far,
why am I crying while everyone is laughing
Lonely (I I I I I), everyone hasn’t changed
Lonely (I I I I I), why am I struggling so much
Why do I have to be in pain,
everything is wavering along the lights
Bbarababbaba bbarababbabba bbarababbabba


The voice that keeps echoing (run run run)
I fall for it again (down down down)
I must be crazy,
I think I’m intoxicated off of one gulp of tears
Why do I have to be like this because of a person like you


Again lovely, my feet walk by themselves
Lonely, I can’t even keep my body steady
The place that has everything,
the things that I’ve wanted deadly are there
Lonely (I I I I I), it’s not a place I can’t come
Lonely (I I I I I), what is so scary about it
That I couldn’t come,
everything is wavering along the lights


Bbarababbaba (only u) Bbarababbaba (only u)
Bbarababbaba (only u)
Bbarababbaba Bbarababbaba Bbarababbaba
- Nguồn tham khảo: http://hoctienghanquoc.org/chia-se-kinh-nghiem/Hoc-tieng-Han-giao-tiep/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng