Tiếng Hàn qua bài hát: Teayeon - Missing You Like Crazy.

Lớp học tiếng Hàn hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người phương pháp học tiếng rất thư giãn nhé,hãy cùng nhau học tiếng Hàn qua bài hát J-Cera - You and I

- Khoá học tiếng Hàn giao tiếp nâng cao. http://lophoctienghan.edu.vn/khoa-hoc-tieng-han-giao-tiep-nang-cao.html.
날 모르나요
내가 여기 있는 이유는
그댄데 눈이 시려와
말을 할 수 없네요
혼자서 바라만 볼뿐
이렇게 가슴 끝이 아파도
이렇게 손끝이 떨려도,
그대 생각만 나지요


미치게 보고 싶은 사람
미치게 듣고 싶은 너의 한마디
사랑해 사랑해요 그대는 어딨나요
가슴깊이 박힌 그리운 사람 그대


영원히 간직할래요


어떡하나요
차가웠던 그대가
그래도 보고싶어요


이렇게 가슴 끝이 아파도
이렇게 손끝이 떨려도
그댈 잊을 수가 없어


미치게 보고 싶은 사람
미치게 듣고 싶은 너의 한마디
사랑해 사랑해요 그대는 어딨나요
가슴깊이 박힌 그리운 사람


내게 말 해줘요 날 간직 한다고
하얗게 지우면 안돼요
내 전부이니까


미치게 보고 싶은 사람
미치게 듣고 싶은 너의 한마디
사랑해 사랑해요 그대는 어딨나요
가슴깊이 박힌 그리운 사람 그대


영원히 간직할래요
사랑해 사랑해요

- Bài học tiếng Hàn. http://lophoctienghan.edu.vn/lop-hoc-tieng-han/.
Don’t you know me?
The reason I’m here is because of you
But my eyes tingle with the cold
so I can’t say anything
I just look toward you by myself
Even if the tip of my heart hurts like this
Even if the tip of my hands tremble like this
I can only think of you


The person I miss like crazy
The words I want to hear from you like crazy
I love you, I love you – where are you?
The person I long for, who is deeply stuck in my heart


I want to cherish you forever


What do I do?
You were so cold to me
But I still miss you


Even if the tip of my heart hurts like this
Even if the tip of my hands tremble like this
I still can’t forget you


The person I miss like crazy
The words I want to hear from you like crazy
I love you, I love you – where are you?
The person I long for, who is deeply stuck in my heart


Please tell me that you cherish me
Please don’t blankly erase me
Because you’re my everything


The person I miss like crazy
The words I want to hear from you like crazy
I love you, I love you – where are you?
The person I long for, who is deeply stuck in my heart


I want to cherish you forever
I love you, I love you
- Nguồn tham khảo : Trung Tâm Tiếng Hàn Sofl http://lophoctienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng