Học tiếng Hàn qua bài hát Lovelyz - Dear You

Bạn đã từng nghe Kpop chưa,hay lo lắng mình nghe mà không hiểu lời,"Don't Worry" hãy nghe thử và cảm nhận bạn sẽ thấy những điều thú vị.Đặc biệt khả năng tiếng Hàn của bạn được cải thiện rõ rệt,đó là điều mà bạn đang cẩn phải không nào.

- Cẩm ngang ngữ pháp tiếng Hàn thực dụng phần 4 - Đơn vị đếm từ vựng tiếng Hàn các từ vụng thông dụng
아직 열어보지 말아요
호기심이 생겨도
떨어트리지도 말아요
그럼 나는 깨져버릴 테니
여기 내 마음이 있어요
좀 더 조심해줘요
유리같이 섬세한 거니까 
자주 혼자 두지 말아요
외로움을 타니까
잃어버리지도 말아요
그럼 난 사라져버릴 테니
쉽게 안심하면 안 돼요
나의 마음이란 건
날씨같이 변할지도 몰라


건네줘도 괜찮을까
깜짝 놀라진 않을까
내 마음과 네 마음이
똑같다면 좋겠어


꼬깃꼬깃 접은 고백들과
아직 사랑에 서투른 내 맘
조심조심 여기 모두 담아
난 보내 보내요 보내 드려요
그대에게


자꾸 다가오지 말아요
아직 거기까지만
빤히 쳐다보지 말아요
그럼 내가 고갤 못 들잖니
우리 조금만 더 걸어요
그냥 지금 이대로
알아요 난 참 생각이 많죠


전부 줘도 괜찮을까
소중하게 지켜줄까
내 마음과 네 마음이
똑같다면 좋겠어


꼬깃꼬깃 접은 고백들과
아직 사랑에 서투른 내 맘
조심조심 여기 모두 담아
난 보내 보내요 보내 드려요
그대에게


차곡차곡 쌓인 비밀들과
이런 감정이 처음인 내 맘
조심조심 여기 모두 담아
난 보내 보내요 보내 드려요


너를 바라봤었어
담벼락 저 너머로
사라질 때까지 까치발을 들고서
받는 사람 자리에
너의 이름을 쓰고
나 이젠 너에게 전할래


사랑에 빠진 나의 마음을 받아줘
또 이렇게 막 뛰고 있는데
꼬깃꼬깃 접은 고백들을
난 보내 보내요 보내 드려요
그대에게


차곡차곡 쌓인 비밀들과
이런 감정이 처음인 내 맘
조심조심 여기 모두 담아
난 보내 보내요 보내 드려요
그대에게

- Cùng học tiếng Hàn.http://tienghancoban.edu.vn/cung-hoc-tieng-han/.
Don’t open it yet
Even if you’re curious
Don’t drop it either
Then I might shatter
Here’s my heart
Be even more careful
Because it’s as delicate as glass 
Don’t leave me alone often
Because I get lonely
Don’t lose me either
Then I might disappear
Don’t feel assured so easily
My heart might change
like the weather


Can I give it to you?
Will you be surprised?
My heart and your heart
I wish it was the same


I’ve folded up my confessions
I’m still inexperienced with love
So I’ll carefully place it all here
And send it to you
To you


Stop coming to me
Let’s keep it as it is
Don’t stare at me
Then I can’t lift up my head
Let’s walk a bit more
Just like this
I know, I have a lot of thoughts


Will it be ok to give you my all?
Will you preciously protect me?
My heart and your heart
I wish it was the same


I’ve folded up my confessions
I’m still inexperienced with love
So I’ll carefully place it all here
And send it to you
To you


The secrets are stacking up
My heart has never felt this way before
So I’ll carefully place it all here
And send it to you


I looked at you
Past the wall
On my tip toes until you disappeared
In that spot,
I wrote your name
But now I wanna tell you


Accept my heart that has fallen in love
It’s racing again like this
I’ve folded up my confessions
And I’ll send it to you
To you


The secrets are stacking up
My heart has never felt this way before
So I’ll carefully place it all here
And send it
To you
- Nguồn tham khảo : http://tienghancoban.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng