Học tiếng hàn qua bài hát: Gavy Nj - Lady Killer.

- Nguồn tham khảo : lớp học tiếng Hàn 
Lớp học tiếng Hàn hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người phương pháp học tiếng rất thư giãn nhé,hãy cùng nhau học tiếng Hàn qua bài hát....

- Bạn có thể xem thêm bài viết có chủ đề liên quan bạn đang phát âm tiếng hàn sai hay đúng .
Uh uh, Be my baby
Uh uh, Be my lover
Uh uh, Be my boyfriend
Where my lucky boy
Be my Lucky boy
내가 눈이 좀 높지만 어떡해
이런 남자 없나요
I can’t wait for you
나타나기만 해봐봐 날 잡아
Always Be my Lucky boy


관심 없는 척하며
예쁘다고 말하는
그런 사람 만나고 싶어
연하라도 가끔은
오빠같이 감싸줄
Where you at 니가 필요해
화장 안 했다는 거짓말도 귀엽게
속아주는 Baby Lady killer


Where my lucky boy
Be my Lucky boy
내가 눈이 좀 높지만 어떡해
이런 남자 없나요
I can’t wait for you
나타나기만 해봐봐 날 잡아
Always Be my Lucky boy


잘 생기진 않아도
매력 있는 외모에
나보다 좀 키가 컸으면
사랑한단 고백을
기다리게 만드는
한 사람 니가 필요해
특별한 날 보다 가끔 작은 선물로
감동주는 Baby Lady killer


Where my lucky boy
Be my Lucky boy
내가 눈이 좀 높지만 어떡해
이런 남자 없나요
I can’t wait for you
나타나기만 해봐봐 날 잡아
Always Be my Lucky boy


Uh uh uh 어떡해
Uh uh uh 어려워
대체 내가 어디가 문제야 I don’t know
눈 좀 낮춰 보라는 친구들의 잔소리
상관없어 기다릴게


Where my lucky boy
사랑 할 사람 어서 다가와
너와 어울릴 그 여자
니 여자 그게 나란 말이야
I’ll be there for you
나를 빨리 찾아와 돌아봐
내가 기다리잖아


Where my lucky boy
Be my Lucky boy
내가 눈이 좀 높지만 어떡해
이런 남자 없나요
I can’t wait for you
나타나기만 해봐봐 날 잡아
Always Be my Lucky boy


Uh uh, Be my baby
Uh uh, Be my lover
Uh uh, Be my boyfrien

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn. kinh nghiệm học tiếng Hàn .
Uh uh, Be my baby
Uh uh, Be my lover
Uh uh, Be my boyfriend
Where my lucky boy
Be my lucky boy
My expectations are a bit high, but what can I do?
Where can I find this guy?
I can’t wait for you
If you show up and catch me
Always Be my lucky boy


I want to meet someone who acts unconcerned,
But tells me I’m pretty
I want a younger guy
who can take care of me like a oppa sometimes,
where you at I need you
I want someone who will cutely fall for a lie
when I say I didn’t put my
make-up on Baby Lady Killer


Where my lucky boy
Be my lucky boy
My expectations are a bit high, but what can I do?
Where can I find this guy?
I can’t wait for you
If you show up and catch me
Always Be my lucky boy


I don’t need you to be handsome,
I just want you to be charming
and a bit taller than me
I need someone who
can make me impatient
to hear a love confession
Impressing me with small presents
instead of special day events, Baby Lady killer


Where my lucky boy
Be my lucky boy
My expectations are a bit high, but what can I do?
Where can I find this guy?
I can’t wait for you
If you show up and catch me
Always Be my lucky boy


Uh uh uh what am I gonna do
Uh uh uh It’s so hard
What’s wrong with me? I don’t know
Friends nag at me to lower my standards
But I don’t care, I will wait


Where my lucky boy
The one I will love, hurry up and come to me
The girl who will look good with you,
that girl is me
I’ll be there for you
Hurry up and look for me, turn around,
I’m waiting for you


Where my lucky boy
Be my lucky boy
My expectations are a bit high, but what can I do?
Where can I find this guy?
I can’t wait for you
If you show up and catch me
Always Be my lucky boy


Uh uh, Be my baby
Uh uh, Be my lover
Uh uh, Be my boyfriend


TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng