Học tiếng Hàn qua bài hát : Girld's Day - Easy Go.

- Nguồn tham khảo : lớp học tiếng Hàn 
Lớp học tiếng Hàn hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người phương pháp học tiếng rất thư giãn nhé,hãy cùng nhau học tiếng Hàn qua bài hát....

- Bạn có thể xem thêm bài viết có chủ đề liên quan bạn đang phát âm tiếng hàn sai hay đúng .
ENERGY
Do you have crush on me?
I’d love to see that…that is true
make it make it make it EVERYTHING
make it make it make it Anything
check it check it check it check it on me

G.I.R.L.S DAY!

EASY GO EASY GO EASY GO EASY
GO EASY GO EASY GO EASY GO BOY
내게로 내게로 내게로 내게로 내게로
HOT HOT (DU DU DU)
EASY GO EASY GO EASY GO EASY
GO EASY GO EASY GO EASY GO BOY
내게로 내게로 내게로 내게로 내게로
HOT HOT (DU DU DU)

조급하게 굴지마요
잠시 기다려
조금씩만 다가와주면

(난난난나나난)
(BANG BANG BANG BA BA BANG)

그대로 와 내게로 와

가벼운 농담도 좋아
사소한 수다도 좋아
그냥 친구처럼
편안한 느낌으로
와 줬으면 좋겠어

HOW DO YOU WANNA BE?

EASY GO EASY GO EASY GO EASY
GO EASY GO EASY GO EASY GO BOY
내게로 내게로 내게로 내게로 내게로
HOT HOT (DU DU DU)
EASY GO EASY GO EASY GO EASY
GO EASY GO EASY GO EASY GO BOY
내게로 내게로 내게로 내게로 내게로
HOT HOT (DU DU DU)

라따따따 따르 라따따따 따르
라따따따 따르 라따따
라따따따 따르 라따따따 따르
라따따따 따르 라따따

ONE TWO THREE ! AND SLOWLY COME TO ME

더는 망설이지 마요
오 다가와요
고민 하지 말고 내게 와

(나난나나난!)
(SHY SHY SHY SHA SHA SHY!)

신비로운 이런 감정 도대체가 알 수 없어

가벼운 농담도 좋아
사소한 수다도 좋아
그냥 친구처럼
편안한 느낌으로
기분 좋게 다가와

HOW DO YOU WANNA BE?

ACTUALLY NO MORE 친구는 NO 난
가끔은 니가 섹시해 보여
그냥 끌리는데로 MOVE YOUR BODY
NO ANSWER ME
COME COME ON BOY

EASY GO EASY GO EASY GO EASY
GO EASY GO EASY GO EASY GO BOY
내게로 내게로 내게로 내게로 내게로
HOT HOT (DU DU DU)
EASY GO EASY GO EASY GO EASY
GO EASY GO EASY GO EASY GO BOY
내게로 내게로 내게로 내게로 내게로
HOT HOT (DU DU DU)

라따따따 따르 라따따따 따르
라따따따 따르 라따따
라따따따 따르 라따따따 따르
라따따따 따르 라따따

EASY GO EASY GO EASY GO EASY
GO EASY GO EASY GO EASY GO BOY
내게로 내게로 내게로 내게로 내게로
HOT HOT (DU DU DU)
EASY GO EASY GO EASY GO EASY
GO EASY GO EASY GO EASY GO BOY
내게로 내게로 내게로 내게로 내게로
HOT HOT (DU DU DU)

라따따따 따르 라따따따 따르
라따따따 따르 라따따
라따따따 따르 라따따따 따르
라따따따 따르 라따따

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn. kinh nghiệm học tiếng Hàn .
ENERGY
Do you have crush on me?
I’d love to see that…that is true
Make it make it make it EVERYTHING
Make it make it make it Anything
Check it check it check it check it on me

G.I.R.L.S DAY!

EASY GO, EASY GO, EASY GO, EASY GO,
EASY GO, EASY GO, EASY GO BOY
Come to me, to me, to me, to me, to me,
HOT HOT (DU DU DU)
EASY GO, EASY GO, EASY GO, EASY GO,
EASY GO, EASY GO, EASY GO BOY
Come to me, to me, to me, to me, to me,
HOT HOT (DU DU DU)

Don’t be impatient
Wait a moment
Come to me little by little

(I-I am, I-I-I am)
(BANG BANG BANG BA BA BANG)

Come like that, come to me

I like light jokes
I like small talk
Just like a friend
With a comfortable feeling
Come to me

HOW DO YOU WANNA BE?

EASY GO, EASY GO, EASY GO, EASY GO,
EASY GO, EASY GO, EASY GO BOY
Come to me, to me, to me, to me, to me,
HOT HOT (DU DU DU)
EASY GO, EASY GO, EASY GO, EASY GO,
EASY GO, EASY GO, EASY GO BOY
Come to me, to me, to me, to me, to me,
HOT HOT (DU DU DU)

rattattatta ttareu rattattatta ttareu
rattattatta ttareu rattatta
rattattatta ttareu rattattatta ttareu
rattattatta ttareu rattatta

ONE TWO THREE ! AND SLOWLY COME TO ME

Don’t hesitate anymore
Come to me
Don’t worry and just come

(I-I am, I-I-I am)
(SHY SHY SHY SHA SHA SHY!)

I can’t figure out this mysterious feeling

I like light jokes
I like small talk
Just like a friend
With a comfortable feeling
Come to me delightfully

HOW DO YOU WANNA BE?

ACTUALLY NO MORE, I don’t want to be friends, no
Sometimes, you look sexy to me
Move your body, however it leads you
NO ANSWER ME
COME COME ON BOY

EASY GO, EASY GO, EASY GO, EASY GO,
EASY GO, EASY GO, EASY GO BOY
Come to me, to me, to me, to me, to me,
HOT HOT (DU DU DU)
EASY GO, EASY GO, EASY GO, EASY GO,
EASY GO, EASY GO, EASY GO BOY
Come to me, to me, to me, to me, to me,
HOT HOT (DU DU DU)

rattattatta ttareu rattattatta ttareu
rattattatta ttareu rattatta
rattattatta ttareu rattattatta ttareu
rattattatta ttareu rattatta

EASY GO, EASY GO, EASY GO, EASY GO,
EASY GO, EASY GO, EASY GO BOY
Come to me, to me, to me, to me, to me,
HOT HOT (DU DU DU)
EASY GO, EASY GO, EASY GO, EASY GO,
EASY GO, EASY GO, EASY GO BOY
Come to me, to me, to me, to me, to me,
HOT HOT (DU DU DU)

rattattatta ttareu rattattatta ttareu
rattattatta ttareu rattatta
rattattatta ttareu rattattatta ttareu
rattattatta ttareu rattatta

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng