Học tiếng Hàn qua bài hát NU'EST - A Little Bit More.

- Nguồn tham khảo : lớp học tiếng Hàn 
Lớp học tiếng Hàn hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người phương pháp học tiếng rất thư giãn nhé,hãy cùng nhau học tiếng Hàn qua bài hát....

- Bạn có thể xem thêm bài viết có chủ đề liên quan Từ vựng ngôn ngữ chat chit trong tiếng Hàn .
Girl, you don’t have to have these feelings anymore
You see, I know how you feel about me
And I may not have shown it, but
I feel the same way. So listen up
첫눈에 반했단 걸 알아요
그대가 말한 사람 나죠
가슴이 뛰는 것도 들려요
그대 맘 숨기지 마요


Baby baby 나도 그래요
애쓰면서 Cool한 척 했죠
Lady lady 이리 와봐요 이제 내가 안아줄게요


그대보다 더 좋아해요
그대보다 내가 더 사랑해요
Oh listen to me girl Oh baby baby girl
나 그대가 좋아 Woo baby
우리 이제 만나볼까요
둘이 사귀는 건 어떨까요
누가 봐도 우린 정말 잘 어울려요


Everyday my girl everything my girl
그대라면 내 모두를 줄게요
Listen to me girl baby baby girl 나 그대가 좋아


그대의 눈을 보면 알아요
거짓말 못하면서 바보
떨리는 그대 입술 보여요
귀여운 아이 같아요


Baby baby 걱정 말아요
그대 몰래 준비해뒀죠
Lady lady 눈을 감아요
내가 먼저 키스할게요


그대보다 더 좋아해요
그대보다 내가 더 사랑해요
Oh listen to me girl Oh baby baby girl
나 그대가 좋아 Woo baby
우리 이제 만나볼까요
둘이 사귀는 건 어떨까요
누가 봐도 우린 정말 잘 어울려요


행복한 오후 한 잔의
아메리카노와 비스킷
우리랑 참 비슷한 게 많아 딱 어울려
저 푸르른 하늘에 비친
그대 얼굴을 닮은 구름 한 조각
마주 잡은 손을 어루만져봐 또
빨개진 볼에 살며시 입을 맞춘다


그대보다 더 좋아해요
그대보다 내가 더 사랑해요
Oh listen to me girl Oh baby baby girl
나 그대가 좋아 Woo baby
우리 이제 만나볼까요
둘이 사귀는 건 어떨까요
누가 봐도 우린 정말 잘 어울려요


Everyday my girl everything my girl
그대라면 내 모두를 줄게요
Listen to me girl baby baby girl 나 그대가 좋아

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn. bài học tiếng Hàn .
Girl, you don’t have to have these feelings anymore
You see, I know how you feel about me
And I may not have shown it, but
I feel the same way. So listen up
I know you fell for me at first sight,
the person you talked about is me
I hear your heart beating,
don’t hide your heart


Baby baby, I feel the same way,
I just pretended to be cool
Lady lady, come here, I will hug you now


I like you more than you like me,
I love you more than you love me
Oh listen to me girl Oh baby baby girl
I like you, woo baby
Wanna date me now?
How about becoming my girlfriend?
Anyone can say that we look good together


Everyday my girl everything my girl,
if it’s you, I’ll give you my everything
Listen to me girl baby baby girl, I like you


When I look into your eyes, I know,
fool, you can’t even lie
I see your trembling lips,
you’re like a cute child


Baby baby, don’t worry,
I prepared everything without you knowing
Lady lady, close your eyes,
I will kiss you first


I like you more than you like me,
I love you more than you love me
Oh listen to me girl Oh baby baby girl
I like you, woo baby
Wanna date me now?
How about becoming my girlfriend?
Anyone can say that we look good together


A cup of americano and biscuits
on a happy afternoon
Has so many similarities with us,
it goes so well with us
The clouds in the sky look like your face
I caress your hand that I’m holding
I softly kiss your reddened cheek


I like you more than you like me,
I love you more than you love me
Oh listen to me girl Oh baby baby girl
I like you, woo baby
Wanna date me now?
How about becoming my girlfriend?
Anyone can say that we look good together


Everyday my girl everything my girl,
if it’s you, I’ll give you my everything
Listen to me girl baby baby girl, I like you
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng