Học tiếng Hàn qua bài hát SNSD - Chocolate Love.

- Nguồn tham khảo : lớp học tiếng Hàn 
Lớp học tiếng Hàn hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người phương pháp học tiếng rất thư giãn nhé,hãy cùng nhau học tiếng Hàn qua bài hát....

- Bạn có thể xem thêm bài viết có chủ đề liên quan Từ vựng ngôn ngữ chat chit trong tiếng Hàn .
널 처음 본 순간부터
만지고 싶어 나만 가지고 싶어
Chocolate love, 요술 같은
새로운 매력 거부할 수 있겠니
도도하게 새침하게
널 감추고 있어
이런 느낌 처음인걸
난 빠져 버렸죠

Ooh! I got you babe
I call, I call it chocolate love
너를 원해 가질래 
달콤 달콤 Oh chocolate love

멋지단 말론 부족한걸
모두가 놀랄 거야 쓰러질 거야
Chocolate love, brand new world
한마디로 다 설명할 수 없는걸

무심하게 날카롭게
유혹하고 있어
이런 느낌 처음인걸
난 녹아 버렸죠

Ooh! I got you babe
I call, I call it chocolate love
너를 원해 가질래 
아찔 아찔 Oh chocolate love

I got you babe
I call, I call it chocolate love
너를 원해 가질래 
달콤 달콤 Oh chocolate love

Ooh 그댄 제법 쉽지 않아 보여
하지만 느낌이 와요
로맨틱하게 초콜릿처럼
Oh 그렇게 나에게 와요
Ooh 그댄 제법 쉽지 않아 보여
하지만 느낌이 와요
로맨틱하게 초콜릿처럼
Oh 그렇게 나에게 와요

I got you babe
I call, I call it chocolate love
너를 원해 가질래 
아찔 아찔 Oh chocolate love

I got you babe
I call, I call it chocolate love
너를 원해 가질래 
달콤 달콤 Oh chocolate love

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn. bài học tiếng Hàn .
From the first moment I saw you
I must’ve wanted to touch you, to have you
Chocolate love
A new magical charm that you cannot deny
Proudly, confidently
I’m hiding you away
This new sensation
I’ve fallen for it

Ooh! I got you babe
I call, I call it chocolate love
I want you, I want to have you
Sweet sweet chocolate love

To say you’re impressive isn’t enough
Everyone’s going to be surprised and shocked
Chocolate love, brand new world
Can’t describe you with just one word

Keenly and sharply
I’m seducing you
This new sensation
I’ve melted

Ooh! I got you babe
I call, I call it chocolate love
I want you, I want to have you
Dizzy dizzy chocolate love

I got you babe
I call, I call it chocolate love
I want you, I want to have you
Sweet sweet chocolate love

Ooh you aren’t supposed to look easy
But I can feel it
Romantically just like a chocolate
Oh come to me just like that
Ooh You aren’t supposed to look easy
But I can feel it
Romantically just like a chocolate
Oh come to me just like that

I got you babe
I call, I call it chocolate love
I want you, I want to have you
Dizzy dizzy chocolate love

I got you babe
I call, I call it chocolate love
I want you, I want to have you
Sweet sweet chocolate love
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng