Học tiếng hàn qua bài hát Teen Top - Why.

Trong chuyên mục tiếng hàn qua bài hát kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài hát: Vixx - Alive.
Các bạn có thể tham khảo http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Am-nhac-va-giai-tri/Hoc-tieng-Han-qua-bai-hat-Back-In-Time-Mat-trang-om-mat-troi-407/ .

Clap your hands everybody
Everybody clap your hands
I need you right back by ma side
I miss you miss you crazy
Clap your hands everybody
Everybody clap your hands
I need you right back by ma side
I miss you miss you babe
난 자꾸만 자꾸만 왜
니가 생각이 날까 또 왜
하나도 잊지 못하고 왜
지금도 너무 보고 싶어 죽겠어
난 자꾸만 자꾸만 왜

니가 생각이 날까 또 왜
하나도 잊지 못하고 왜
정말 이러다 나 죽겠어

잠깐만 야 오빠 말 좀 들어봐 좀
무슨 애가 성격이 그리도 급해 넌 꼭
집에 불이라도 난 애마냥
나를 뱉어 버리네 꼭 씹던 껌마냥
알잖아 욱하는 성격 있는거 너
알잖아 내 맘은 그게 아닌거
툭 나온 입술 넣고
눈에 힘 풀고
이러지말자 자기야

너무 힘들다는 말
모두 거짓인 걸 알잖아
가끔 속에 없는 말
할 수도 있잖아
이걸로 헤어지면 내 맘이 아프잖아
왜 왜 왜, 도대체 난 Why ?

너는 날 잊었나요 아님 날 지웠나요
자꾸만 생각나요 baby 왜왜왜
너는 날 잊었나요 아님 날 지웠나요
자꾸만 생각나요 baby 돌아올 순 없나요

난 자꾸만 자꾸만 왜
니가 생각이 날까 또 왜
하나도 잊지 못하고 왜
지금도 너무 보고 싶어 죽겠어
난 자꾸만 자꾸만 왜
니가 생각이 날까 또 왜
하나도 잊지 못하고 왜
정말 이러다 나 죽겠어

내 손이 닳도록 싹싹 빌어도
너의 표정 변화하나 없어
눈물을 보여도 무릎을 꿇어도
어쩜 그리 미동조차 없어 넌
성격 같아선 탁 털고 일어나
집에 가고 싶지만
그때 가서 또 후회할게 너무 뻔하니까
나 이러고 있잖아
자기야 미안해 응 ?

너무 힘들다는 말
모두 거짓인걸 알잖아
가끔 속에 없는 말
할 수도 있잖아
이걸로 헤어지면 내 맘이 아프잖아
왜 왜 왜, 도대체 난 Why ?

너는 날 잊었나요 아님 날 지웠나요
자꾸만 생각나요 baby 왜왜왜
너는 날 잊었나요 아님 날 지웠나요
자꾸만 생각나요 baby 돌아올 순 없나요

난 자꾸만 자꾸만 왜
니가 생각이 날까 또 왜
하나도 잊지 못하고 왜
지금도 너무 보고 싶어 죽겠어
난 자꾸만 자꾸만 왜
니가 생각이 날까 또 왜
하나도 잊지 못하고 왜
정말 이러다 나 죽겠어

Clap your hands everybody
Everybody clap your hands
I need you right back by ma side
I miss you miss you crazy
Clap your hands everybody
Everybody clap your hands
I need you right back by ma side
I miss you miss you babe

- Xem thêm bài viết Luyện thi KLPT tại đây.
Clap your hands everybody
Everybody clap your hands
I need you right back by ma side
I miss you miss you crazy
Clap your hands everybody
Everybody clap your hands
I need you right back by ma side
I miss you miss you babe
Why do I keep,
keep thinking of you, why?
Why can’t I forget you at all?
I miss you to death right now
Why do I keep,
keep thinking of you, why?
Why can’t I forget you at all?
At this rate, I will die

Hold on, hey, believe in this oppa
Why are you so impatient?
It’s almost like your house is on fire or something
You keep spitting me out as if I’m a piece of gum
You know that I get hot-headed
But you know that I don’t mean it
Put your angry lips back in and
take the intensity out of your eyes
Let’s not do this baby

When I said it was too hard,
you know it was a lie
Sometimes, a person can say
something he/she doesn’t mean
If we break up over this, my heart will hurt
Why, why, why?

Did you forget me? Or did you erase me?
I keep thinking about you baby, why why why
Did you forget me? Or did you erase me?
I keep thinking about you baby, can’t you come back?

Why do I keep,
keep thinking of you, why?
Why can’t I forget you at all?
I miss you to death right now
Why do I keep,
keep thinking of you, why?
Why can’t I forget you at all?
At this rate, I will die

I beg for forgiveness but
Your face isn’t changing at all
I show you my tears, I get down on my knees
But you don’t budge an inch
With my temper, I want to just brush you off
and go home but
It’s so obvious that I will regret it if I do
So I’m doing this right now
Baby, I’m sorry, okay?

When I said it was too hard,
you know it was a lie
Sometimes, a person can say
something he/she doesn’t mean
If we break up over this, my heart will hurt
Why, why, why?

Did you forget me? Or did you erase me?
I keep thinking about you baby, why why why
Did you forget me? Or did you erase me?
I keep thinking about you baby, can’t you come back?

Why do I keep,
keep thinking of you, why?
Why can’t I forget you at all?
I miss you to death right now
Why do I keep,
keep thinking of you, why?
Why can’t I forget you at all?
At this rate, I will die

Clap your hands everybody
Everybody clap your hands
I need you right back by ma side
I miss you miss you crazy
Clap your hands everybody
Everybody clap your hands
I need you right back by ma side
I miss you miss you babe

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng