Kinh nghiệm học tiếng hàn qua bài hát History - The Last Time.

Trong chuyên mục tiếng hàn qua bài hát kì này, học tiếng Hàn giới thiệu đến các bạn bài Histor- The Last Te.
 .
Ngoài ra bạn có thể tìm thêm cho mình nhiều: Học tiếng hàn cơ bản cho người mới bắt đầu nhé.
무서운 영화도 못 보던 내가
이제는 집 앞 골목길을 혼자 걸어가
흐릿하게 켜진 가로등 빛이
내 눈가를 적셔 내 맘같이
아무것도 보이지를 않는데
“사랑해 보고싶어”목소리만
귓가에 맴돌아
매일 같은 사랑에 익숙해진 나
“뭐해? 밥 먹었어?”
이런 흔한 말들도 아무도 묻지를 않고
너니까 내 모든 게 궁금했나 봐
이제야 네 마음에 들어왔나 봐
그때는 몰랐어 이게 사랑인걸
내 이름만 들어도 행복해하던
내 숨소리에도 울고 웃던 널
“절대 못 잊어 절대 안 잊어”

Only U Only U
곁에 있을 땐 알 수 없던 그 말
그땐 왜 몰랐을까 난 왜 몰랐을까
이렇게 나 아파하는데 Oh~

Only U Only U
항상 따스하게 바라봐주던
너의 미소 너의 모습
두 번 다신 볼 수 없지만
I’m Still Missing U

늘 그랬듯 다른 이별처럼
좀 아프겠지 지나가겠지
넌 아닌가 봐 표현이 안돼
애꿎은 가슴만 자꾸 때리지만
먹먹함이 가시지를 않아
물 한 모금도 넘어가질 않아
텅 빈 것 같아 내가 아닌 것 같아
니가 없는 난 아무것도 아닌가 봐
여전히 그대로란 말이야
내 머리, 내 마음, 네 번째 손가락
근데 제일 중요한 네가 없다
돌아오란 말할 번호조차 없다

‘시간이 모든걸 해결해 준다’
그딴 말이라도 듣고 싶어 기다려
너만 돌아오면 돼 모든 건 제자리야
받은 만큼 해줄 기회라도 달란 말이야

Only U Only U
곁에 있을 땐 알 수 없던 그 말
그땐 왜 몰랐을까 난 왜 몰랐을까
이렇게 나 아파하는데 Oh~

당연하게 느끼는 산소처럼
니가 곁에 있는 것도 난 몰랐나 봐
내가 미쳤나 봐 정말 바본가 봐
시간을 되돌리고만 싶어
사랑해

사랑해 사랑해
자꾸 입 안에서 맴도는 그 말
이미 늦은걸 알아 너 없단 걸 알아
이렇게 후회하고 있어 Oh~

Only U Only U
이제서야 알게 된 너의 사랑
기억할게 간직할게
니가 내 곁에 있던 그 때를..
I’m Still Missing U

=>>>>> Khoá học tiếng hàn cơ bản .
I used to not be able to watch scary movies
But now I can walk on the alleyway
in front of my house by myself
The faint streetlight makes my eyes wet
Like my heart, I can’t see anything
“I love you, I miss you”
Only your voice lingers around my ears
Now I’m used to this same kind of love every day
“What are you doing? Did you eat?”
No one asks me those everyday questions anymore
I guess because it was you, you were curious about my everything
I guess now I finally came into your heart
I didn’t know back then that this was love
You used to say just hearing my name made you happy
You used to cry and laugh at just the sound of my breath
“I can’t ever forget you, I won’t ever forget you”

Only U Only U
I didn’t know what that meant when you were by my side
Why didn’t I know back then? Why didn’t I know?
When I am hurting like this now?

Only U Only U
You always looked at me warmly
Your smile, your image
I can’t ever see them again but
I’m still missing U

Just like always, like other breakups
It will hurt a little but it will pass
But not for you – I can’t express this
I keep pounding on my cruel heart
This suffocating feeling won’t go away
I can’t even take a sip of water
I feel so empty, I don’t feel like myself
I guess I’m nothing without you
I’m still the same as always
My head, my heart, my fourth finger
But most importantly, you’re not here
I don’t even have your number to ask you to come back

“Time heals all”
Even those words I want to hear so I wait
All you need to do is come back because everything else is the same
At least give me a chance to give you as much as I received

Only U Only U
I didn’t know what that meant when you were by my side
Why didn’t I know back then? Why didn’t I know?
When I am hurting like this now?

Just like how air feels so natural
I guess I didn’t know that you were by my side
I guess I was crazy, I guess I was really a fool
I just want to turn time back
I love you

I love you, I love you
Those words keep lingering in my heart
I know it’s too late, I know you’re gone
I’m regretting like this

Only U Only U
Now I finally realized your love
I’ll remember it, I’ll cherish it
Those times when you were by my side
I’m Still Missing U
( Nguồn : học tiếng hàn cấp tốc tại hà nội )

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng