Kinh nghiệm học tiếng hàn qua bài hát Secret - YooHoo.

Học tiếng Hàn qua bài hát có phiên âm History - The Last Time.. ....y.. là cách học cực hiệu quả nhanh chóng và thú vị giúp người học dễ dàng tiếp thu hơn. Phương pháp này không chỉ giúp học viên thư giãn, làm quen với nhiều từ mới, cách phát âm và luyện khả năng nghe mà còn vận dụng được các cấu trúc ngữ pháp một cách toàn diện nhất.Bạn có thể tải 1 số tài liệu học tiếng hàn hay qua: Học Tiếng Hàn sơ cấp 1 

친구로만 보이던 니가
귀엽게만 보이던 니가
Don’t know why, I don’t know why
너에게 끌려 가고 있어
힘든 날 위로해줬을 때
내 얘기를 들어줬을 때
Maybe you, I‘m loving you
조금씩 내 마음이 움직여

어떻게 어떻게 어떻게 말을 할까
Do you hear me that I’m fallin’ in love
머리엔 온통 너뿐이야 자꾸만 보고 싶어

너를 사랑하나 봐 YOO-HOO
너만 보여 YOO-HOO
친구가 아닌 애인으로 너랑 만나고 싶어
나를 좀 바라봐줘 YOO-HOO
못 참겠어 YOO-HOO
어제보다 오늘보다
내일 더 사랑할게~
OH MY LOVE
Yeah~~Yeah~~Yeah~~Yeah~~
Yeah~~Yeah~~Yeah~~Yeah~~
I just wanna be your love

너에게 난 잘 보이려고
옷도 사고 다이어트를 하고
Yes I do, Oh yes I do
이런 내 맘 알아줄까

혹시 너를 놓쳐버릴까
나를 싫어하진 않을까
Maybe you, I‘m loving you
생각이 많아서 잠 못 자

어떻게 어떻게 어떻게 말을 할까
Do you hear me that I’m fallin’ in love
머리엔 온통 너뿐이야 자꾸만 보고 싶어

너를 사랑하나 봐 YOO-HOO
너만 보여 YOO-HOO
친구가 아닌 애인으로 너랑 만나고 싶어
나를 좀 바라봐줘 YOO-HOO
못 참겠어 YOO-HOO
어제보다 오늘보다
내일 더 사랑할게~
OH MY LOVE

니 손을 잡고 우~
이 길을 너와 함께 걷고 싶어
너뿐이야 정말이야 이제는 말하고 싶어
진심이야 정말이야 내 맘을 알아 줄래
항상 너를 지켜주고 싶어
니 곁에서 난

너를 사랑하나 봐 YOO-HOO
너만 보여 YOO-HOO
친구가 아닌 애인으로 너랑 만나고 싶어
나를 좀 바라봐줘 YOO-HOO
못 참겠어 YOO-HOO
어제보다 오늘보다
내일 더 사랑할게~
OH MY LOVE
Yeah~~Yeah~~Yeah~~Yeah~~
Yeah~~Yeah~~Yeah~~Yeah~~

- Các bạn có thể xem thêm. Lộ trình ôn thi Topik 2016 .
I only saw you as a friend
I only thought you were cute
Don’t know why, I don’t know why
But I am getting attracted to you
When you comforted me when I was struggling
When you listened to my stories
Maybe you, I’m loving you
My heart moved little by

How, how, how should I tell you?
Do you hear me that I’m fallin’ in love
It’s only you in my head, I keep missing you

I guess I love you, yoo-hoo
I only see you, yoo-hoo
I want to meet you as a lover and not a friend
Please look at me, yoo-hoo
I can’t take it anymore, yoo-hoo
More than yesterday, more than today,
I will love you tomorrow,
Oh my love
Yeah Yeah Yeah Yeah
Yeah Yeah Yeah Yeah
I just wanna be your love

In order to look good for you
I bought clothes and went on a diet
Yes I do, oh yes I do
Do you know my heart?

What if I lose you?
What if you don’t like me?
Maybe you, I’m loving you
I have so many thoughts, I can’t fall asleep

How, how, how should I tell you?
Do you hear me that I’m fallin’ in love
It’s only you in my head, I keep missing you

I guess I love you, yoo-hoo
I only see you, yoo-hoo
I want to meet you as a lover and not a friend
Please look at me, yoo-hoo
I can’t take it anymore, yoo-hoo
More than yesterday, more than today,
I will love you tomorrow,
Oh my love

I want to hold your hand
And walk on this street with you together
It’s only you, really, now I want to tell you
I mean it, really, please know my heart
I want to always protect you
By your side

I guess I love you, yoo-hoo
I only see you, yoo-hoo
I want to meet you as a lover and not a friend
Please look at me, yoo-hoo
I can’t take it anymore, yoo-hoo
More than yesterday, more than today,
I will love you tomorrow,
Oh my love
Yeah Yeah Yeah Yeah
Yeah Yeah Yeah Yeah
- Nguồn tham khảo : trung tâm học tiếng hàn uy tín 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng