Một số ít câu tiếp xúc tiếng Hàn dùng trong ngân hàng nhà nước.

Việc tìm hiểu thêm một số câu giao tiếp tiếng Hàn dùng trong ngân hàng trong bài viết đó sẽ giúp cho bạn học theo chủ đề hiệu quả hơn nữa thì nó cần thiết cho những bạn có ý định đi du học hay Đi thăm quan.

Những mẫu câu giao tiêp trong ngân hàng
Những mẫu câu giao tiêp trong ngân hàng

Các câu tiếp xúc tiếng Hàn thường được sử dụng trong ngân hàng nhà nước


구좌를 개설하고 싶습니다. Tôi muốn mở một tài khoản
이자는 얼마나 되나요? lãi suất vay là bao nhiêu?
예금을 하고 싶습니다. Tôi muốn gửi tiết kiệm ở ngân hàng.
환전하러 왔습니다. Tôi đến để đổi tiền
한국 돈으로 바꿔 주세요. Hãy đổi ra tiền Hàn Quốc cho tôi.
오늘 환율이 얼마예요? . hôm nay tỉ giá bao nhiêu.
베트남으로  금액을 송금해 주세요. Hãy gửi số chi phí này về nước ta cho tôi.
베트남에서 몇일 후에 돈을 받을수있어요? Mất ngày sau thì ở việt nam nhận được tiền.
돈을 못받았습니다다시 검사해주세요. Vẫn chưa nhận được tiền, hãy kiểm tra lại cho tôi.
조회중입니다 Đang trong quá trình kiểm tra
비밀번호 입력해 주세요 Hãy nhập mật khẩu.
 계좌로 보내 주세요.Gửi tiền vào tài khoản này cho tôi.

Kinh nghiệm học tiếng hàn trực tuyến hiệu quả
Tay nghề học tiếng hàn online hiệu quả

송금 영수증을  주세요Cho tôi xin hóa đơn gửi tiền.
거래정지 되었습니다.Đã bị chặn thanh toán giao dịch rồi.
번호표를 뽑으시고 잠시만 기다려 주세요.Hãy lấy phiếu số thứ tự & chờ một lát.
자동이체를 가입하고 싶습니다.Tôi muốn đăng kí giao dịch chuyển tiền tự động.
신분증하고 도장이 있으면 됩니다.Có chứng tỏ thư & con dấu là được.
환전 수수료는 얼마예요?Lệ phí đổi tiền là bao nhiêu?
돈이 찾고 싶습니다.Tôi muốn rút tiền.
통장에 돈이 얼마있는지 확인해 주세요.Hãy kiểm tra giúp tôi trong sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí còn bao nhiêu tiền.
외환 통장을 만들고 싶은데 무엇이 필요해요?Tôi muốn mở tài khoản ngoại hối thì có nhu cầu các gì?
결제 되었습니다.Đã giao dịch thanh toán xong rồi.
예금을 하고 싶습니까? Ông muốn gửi tiết kiệm ở ngân hàng à ?
 용지에 기입을  주십시오 Ông hãy viết vào tờ giấy này
오만 원을 찾고 싶습니다 Tôi muốn rút 50 ngàn Won
신분 중명서를 보여 주시겠습니까? Cho tôi xem chứng tỏ thư ?
  창구는 어디입니까? Cửa số 10 chỗ nào ?
 수표를 현금으로 바꾸고 싶습니다 Xin đổi cho tôi tờ ngân phiếu này
여기에 서명을  주실까요? Xin ông ký vào tờ ngân phiếu này đi ?
,그렇습니다.여기 통장이 있습니다. Vâng , đúng vậy . đây là tài khoản của tớ
보통 예금입니까,아니면 정기 예금입니까? đó là tiền gửi thông thường hay tiền gửi định kỳ ?
정기 예금입니다 : đây là tiền gửi định kỳ
예금 하실려는 금액을 적어 주십시오 :Ông hãy ghi số chi phí mà ông định gửi đi
여기오백  다섯 개와 동전 여덟 개가 있습니다 đây là 5 xu 500 won & 8 xu.
Mong rằng với 1 số câu giao tiếp tiếng Hàn dùng trong ngân hàng nhà nước đó sẽ là những kỹ năng và kiến thức bổ icha giúp việc học của bạn thực sự kết quả để đạt được các công dụng tốt nhất.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng