Tiếng Hàn qua bài hát: Red velvet - Cool hot sweet love.

Hãy cùng nhau học tiếng Hàn một cách thư giãn dễ dàng hơn,đừng quá căng thẳng nhé,cố gắng cảm thụ âm nhạc nữa nhé.Nào hãy cùng học tiếng Hàn qua bài hát Bởi vì anh quá ngốc(내 머리가 너무 나빠서) nhé.

- Gợi ý sách tự học tiếng Hàn.http://lophoctienghan.edu.vn/goi-y-sach-tu-hoc-tieng-han-hieu-qua.html.
너란 트랙 위 나를 얹을게
어떤 멜로디일지 상상을 해봐
단순할수록 더욱 아름다운데
손댈수록 원래의 빛을 잃어가
때론 초승달처럼 차가운
너를 안아 뜨겁게
차르르 녹이면 마침내
달디 단 네 안의 그것
심플하고 아름다운 그 맛 보겠지


그건 Cool Hot Sweet Love
우리만의 Cool Hot
Sweet Sweet Love


하얀 날개 펼쳐
구름 위에 선 듯 아찔한
이토록 순수한 Emotion
그저 널 사랑하고 있어
노랗게 달을 채워 나도 따라 커져
마침내 우린 완전하게 돼
차갑고 뜨겁고 달아
우리만의 Cool Hot Sweet Love


Co-Cool Ho-Hot Sweet Love
Cool Cool Hot Hot Sweet Sweet Love
Co-Cool Ho-Hot Sweet Love
Cool Cool Hot Hot Sweet Sweet Love


아이스크림 위에
살짝 부어진 커피
순식간에 내 혀를 사로잡았어
사르르 녹으며 날 지배해 올 때
내가 정말 원한 것을 알았어
사랑은 복잡하지 않나 봐
아무 거짓말 없이
전부 다 표현할 때만
달디 단 네 안의 그것
심플하고 아름다운 그 맛 보겠지


그건 Cool Hot Sweet Love
우리만의 Cool Hot
Sweet Sweet Love


하얀 날개 펼쳐
구름 위에 선 듯 아찔한
이토록 순수한 Emotion
그저 널 사랑하고 있어
파란색 네 숨결에 핑크빛 체온에
마침내 거절할 수 없게 돼
차갑고 뜨겁고 달아
우리만의 Cool Hot Sweet Love


상상도 못했겠지
내가 모든걸 던져
당신을 선택할 거란 걸
놀라지 마요 지금 시작된 거야


하얀 날개 펼쳐
구름 위에 선 듯 아찔한
이토록 순수한 Emotion
그저 널 사랑하고 있어
파란색 네 숨결에 핑크빛 체온에
마침내 거절할 수 없게 돼
차갑고 뜨겁고 달아
우리만의 Cool Hot Sweet Love


We got a Co-Co-Cool Hot Sweet Love
We got a Co-Co-Cool Hot Sweet Love
We got a Co-Co-Cool Hot Sweet Love


노랗게 달을 채워 나도 따라 커져
마침내 우린 완전하게 돼

차갑고 뜨겁고 달아
우리만의 Cool Hot Sweet Love


Co-Cool Ho-Hot Sweet Love
Cool Cool Hot Hot Sweet Sweet Love
Co-Cool Ho-Hot Sweet Love
Cool Cool Hot Hot Sweet Sweet Love

- Bài học tiếng Hàn.http://lophoctienghan.edu.vn/bai-hoc-tieng-han/.
Cool Hot Sweet Love
I’ll join in a song of you
Imagine what kind of melody it would be
It’s more beautiful when it’s more simple
But the more you try to edit, it loses its originality


You are cold like a crescent moon
Sometimes I hold you passionately
When I melt you down, eventually
I will taste the simplicity and beauty
The sweetness inside of you


That’s Cool Hot Sweet Love
Our Cool Hot
Sweet Sweet Love


Spread my white wings
Dizzy as if I’m standing on top of the clouds
I have such a pure Emotion
All I am is loving you
Fill the moon yellow and I grow with it
Finally we become complete
We are cold and hot and sweet
Our Cool Hot Sweet Love


Co-Cool Ho-Hot Sweet Love
Cool Cool Hot Hot Sweet Sweet Love
Co-Cool Ho-Hot Sweet Love
Cool Cool Hot Hot Sweet Sweet Love


The little bit of coffee spilled
On top of the ice cream
Took me captive instantly
When it slowly melts and starts to rule over me
I finally knew what I really want
Love isn’t complicated
Without lies
When you express everything
I will taste the simplicity and beauty
The sweetness inside of you


That’s Cool Hot Sweet Love
Our Cool Hot
Sweet Sweet Love


Spread my white wings
Dizzy as if I’m standing on top of the clouds
I have such a pure Emotion
All I am is loving you
In your blue breath and within your pink temperature
Finally I can’t refuse
Cold and hot and sweet
Our Cool Hot Sweet Love


We would have never imagined
I give everything I have
And I will choose you
Don’t be surprised we’ve begun


Spread my white wings
Dizzy as if I’m standing on top of the clouds
I have such a pure Emotion
All I am is loving you
In your blue breath and within your pink temperature
Finally I can’t refuse
Cold and hot and sweet
Our Cool Hot Sweet Love


We got a Co-Cool Ho-Hot Sweet Love
We got a Co-Cool Ho-Hot Sweet Love
We got a Co-Cool Ho-Hot Sweet Love


Fill the moon yellow and I grow with it
Finally we become complete

We are cold and hot and sweet
Our Cool Hot Sweet Love


Co-Cool Ho-Hot Sweet Love
Cool Cool Hot Hot Sweet Sweet Love
Co-Cool Ho-Hot Sweet Love
Cool Cool Hot Hot Sweet Sweet Love
- Nguồn tham khảo : http://lophoctienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng