Tiếng Hàn qua bài hát: Sam Kim - Seattle.

Hãy cùng nhau học tiếng Hàn một cách thư giãn dễ dàng hơn,đừng quá căng thẳng nhé,cố gắng cảm thụ âm nhạc nữa nhé.Nào hãy cùng học tiếng Hàn qua bài hát Bởi vì anh quá ngốc(내 머리가 너무 나빠서) nhé.

- Học tiếng Hàn với chủ đề i love you.http://lophoctienghan.edu.vn/vui-hoc-tieng-han-chu-de-i-love-u.html.
연락도 잘 안 하는
멍청한 우리 아들 잘 지내니
과자 좀 먹지 말고
청소 똑바로 하고
어떻게 니 아빠하고
그렇게 똑같니
잠도 제대로 자고 청개구리
너 아이고 끝이 없네
말은 할수록 길어질수록
다 똑같은 말 엄만 널 사랑해 
엄마의 맘 아빠의 맘
멀리 있어도 다 똑같애
할머니의 맘 할아버지의 맘
어디 있어도 다 똑같애


So mama don’t worry
So mama don’t worry


Woo woo


멀리 있는 것 상관없어 샘
자주 못 봐도 상관없어 우린 행복해
떨어져 있어도 마음속에 있으니
우리 걱정 말고 행복하게 살고
절대 울지 말고


서울의 밤 바다 건너의 밤
멀리 있어도 우린 행복해
보고 싶은 밤 모두 궁금한 밤
어디 있어도 우린 행복해


So mama don’t worry
So mama don’t worry


연락도 잘 안 하는
멍청한 엄마 아들 잘 지내요
요즘은 할 일이 많이 생겼죠
열심히 하고 곡도 쓰고
밥도 세끼 다 챙겨먹으니
저는 걱정 말고 엄마
건강하고 동생들 챙겨요
저는 걱정 말고 엄마
힘들어도 조금만 기다려요

- Bài học tiếng Hàn.http://lophoctienghan.edu.vn/bai-hoc-tieng-han/.
My foolish son, who doesn’t really call
How are you doing?
Don’t eat too many chips
Make sure you clean up after yourself
How can you be so similar to your father?
And also
Make sure you sleep well
You’re such a blue frog, it’s endless
The more I talk, the longer it gets
I mean the same thing, mama loves you 
Mother’s heart, father’s heart
Even when they’re far away, it’s always the same
Grandma’s heart, grandpa’s heart
Wherever they are, it’s always the same


So mama don’t worry
So mama don’t worry


Woo woo


It’s okay that you’re far away Sam
It’s okay even if we don’t see each other often, we’re happy
Because you’re still in our hearts even when we’re apart
Don’t worry about us, be happy
Don’t cry


Seoul night, a night across the ocean
Even if you’re far away, we’re happy
Missing you tonight, wondering about you tonight
Wherever you are, we’re happy


So mama don’t worry
So mama don’t worry


My foolish mom, who doesn’t call often
Your son is doing well
I’ve gotten really busy these days
I’m working hard, I’m writing songs
I’m eating all three meals
So don’t worry about me mom
Please be healthy and look after my siblings
Don’t worry about me mom
Even if it’s hard, just wait a little for me
- Nguồn tham khảo : http://lophoctienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng