Tiếng Hàn qua bài hát: SHINee - Love's Way

Hãy cùng nhau học tiếng Hàn một cách thư giãn dễ dàng hơn,đừng quá căng thẳng nhé,cố gắng cảm thụ âm nhạc nữa nhé.Nào hãy cùng học tiếng Hàn qua bài hát Bởi vì anh quá ngốc(내 머리가 너무 나빠서) nhé.

- Các thì trong tiếng Hàn. http://lophoctienghan.edu.vn/cac-thi-trong-tieng-han-quoc.html.
Too much
Heh, classic
난 신기한 실험을 알아
단 몇 방울 비눗물 녹이면
한 컵 속에 나눠져 등을 돌린
기름과 물이 섞여


꼭 우리 둘과 비슷해
다신 안 볼 듯 싸우다
사랑이란 비누에 씻겨
어느새 미움이 사라지곤 해


수백 번 다투고
백번 가슴 무너져도
실들이 엉킨 듯 때낼 수 없는 사랑
잘못은 고치고 서로의 맘 배워 가면
언젠가 행복만 남을 거라 믿는 걸


좀 어색한 애정표현도 자꾸 말해보기
사랑해 널 사랑해
피곤한 날 얼굴 표정도
서로 위해서 감추고
Now that’s my love


날마다 쓰던 일기장에도
너의 얘기밖에 없다고
가끔 보여 주면서
기뻐하면 좋을 것 같아


수백 번 다투고
(가끔 다투지만)
백번 가슴 무너져도
(나의 가슴 무너져도)
실들이 엉킨 듯
(You’re my love)
때낼 수 없는 사랑


잘못은 고치고 서로의 맘 배워 가면
언젠가 행복만 남을 거라 믿는 걸
(You’re my love)


처음에는 못 만나
어떻게 이렇게도 달라
그래도 그녈 만나고
싶어지는 내 맘을 몰라
날 계속 살게 해 그녈 느낄 수 있게
우린 너무 달라도
사랑은 계속 돼야 해


거품처럼 사라지는 사랑은 원치 않아
말없이도 전해지는 그런 (Woah)
사랑을 원해 나
날 만나 황금마차는
꿈속에서도 못타
그래도 날 만나는 동안
널 웃게 해줄 수는 있잖아


[ON/JH] Love’s way~
[JH/Key] Oh~
[ON/JH] Love’s way~
[ON/JH] Oh~
Woah~ You’re my true love~


취미가 다르고
(취미가 다르고)
(Yes, baby)
늘 생각이 달라도
우리의 습관은
(Oh baby)
비슷한 곳이 많아
(You can call me if you want to)
말투가 닮아가고
(말투가 닮아가고)
잠드는 시간도
(매일 밤 너와 통화로)
매일 밤 통화로 어느새 맞춰진 걸
(맞춰진 걸~)


Oh woah~
Ooh~ Love’s way

- Bài học tiếng Hàn. http://lophoctienghan.edu.vn/bai-hoc-tieng-han/.
Too much
Heh, classic
I know an interesting experiment
If you dissolve a single drop of soapy water
It separates inside of a cup
The oil and water turn around and mix


It’s exactly like us
We fight as if we won’t see each other again
Then we’re washed by the soap known as love
And at some point, the hatred disappears


Although we fight a million times and
our hearts break a hundred times
Like tangled threads, our love is unbreakable
As we fix our mistakes and learn about each other’s feelings
I believe there will be a time when only happiness remains


I practice saying the slightly awkward expressions of love
I love you, I love you
On tiring days, we hide our facial expressions
for each other’s sake
Now that’s my love


In the diary I write in every day
there’s only stories about you
If I could show it to you sometimes
And it makes you happy, that’d be nice


Although we fight a million times
(Although we fight sometimes)
And our hearts break a hundred times
(My heart breaks)
Like tangled threads,
(You’re my love)
our love is unbreakable


As we fix our mistakes and learn about each other’s feelings
I believe there will be a time when only happiness remains
(You’re my love)


We can’t go out at first,
how are we so different?
I don’t understand my heart
that still wants to meet with her
Let me live so that I can feel her
Even if we are really different
love still has to go on


I don’t want a love that disappears like bubbles
I want a love that’s expressed
even without words
While going out with me, you won’t be able to
ride a gold carriage even in your dreams
But while going out with me,
I can make you smile


Love’s way~
Oh~
Love’s way~
Oh~
Woah~ You’re my true love~


Although our interests are different
(Although our interests are different)
(Yes, baby)
And our thoughts
are always different
(Oh baby)
We have a lot of similar habits
(You can call me if you want to)
The way we speak becomes alike
(The way we speak becomes alike)
And even the time we fall asleep
(Our calls every night)
After our calls every night is the same
(the same~)


Oh woah~
Ooh~ Love’s way
- Nguồn tham khảo : http://lophoctienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng