Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Môi trường” (Phần 2)

Trong chuyên mục học Ngữ pháp tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Thể dục thể thao” (Phần 2).”

- Cùng học tiếng Hàn.http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/Cung-hoc-tieng-Han-Quoc-155/.
TIẾNG HÀN    TIẾNG VIỆT    TIẾNG HÀN    TIẾNG VIỆT
쓰레기종량제    thu rác theo trọng lượng    슬러지    cặn bã
수탁시간    thời gian ủy thác    상환기간    thời gian hoàn lại vốn
무상    không hoàn lại    유상    có hoàn lại
조건부 차관    vốn cho vay có điều kiện    우물    giếng nước
지하수    nước ngầm    정수장    nhà máy lọc nước
취수원    nguồn nước    사업비    chi phí dự án
수도 회사    công ty cấp nước    수거처리    thu gom sử lý
소음처리    xử lý tiếng ồn    소득세    thuế thu nhập
소각장    nơi đốt ( rác thải )    소각공정    công đoạn đốt
소각 잔재물    tro sau khi đốt rác    소각 시설    lò đốt rác
설치    xây dựng , lắp đặt    선별하다    phân loại
선별시설    thiết bị phân loại    생활폐기    chất thải sinh học
분해성    tính phân hủy , tính phân giải    생물학적처리시설    thiết bị sử lý bằng vi sinh vật
생물학    sinh vật học    사업예산편성    chi phí dự án , dự thảo

- Học nghe hiệu quả.http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Hoc-Nghe-Hieu-Qua/.
분해되다    phân hủy , hòa tan    부지제공    cấp đất xây
복토    phục hồi đất    배관하다    đặt ống dẫn
배가스처리    xử lý gas thải    반입차량    xe thu gom rác
물질    vật chất    메탄발효장치    thiết bị tạo ra khí mê tan
매립지역    khu vực trong bãi rác    매립장    bãi chôn rác
매립시설    thiết bị chôn    매립    chôn
대형폐기물    chất thải rắn , loại lớn    냉난방    điều hòa nhiệt độ
기반시설    máy móc chủ yếu , nền tảng    구축    xây dựng
공해방지시설    thiết bị kiểm soát sự ô nhiễm    공공재활용기반시설    thiết bị cơ bản tái sử dụng công
계근    do trọng lượng    건조처리    sử lý khô
가연성    tính dễ cháy    가스저장조    bình chứa ga
3종분리기    máy tách 3 thân        
- Nguồn tham khảo : http://trungtamtienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng