Tiếng Hàn qua bài hát: B1A4 - Sky.

Trong chuyên mục học Ngữ pháp tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Học tiếng Hàn qua bài hát Kpop.”
- Học tiếng Hàn Quốc vỡ lòng. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/Phuong-phap-hoc-tieng-Han-Quoc-vo-long-262/.
태양이 잠드는 곳
노을이 번지는 고
모든 꿈이 별이되는 Sky..
하늘이 너를 많이 닮았어
처음엔 그게 마냥 좋았어
맑고 투명한 니 표정들
예쁘고 싫지 않았어

그렇게 (나에게)
다가오는 너의 이름
사랑인걸 안 뒤에
겁부터 났었어
또 마음 다칠까

널 밀어내고
날 타이르고
돌아서봐도
자꾸 너만 떠올라
너만 자라나
온통 너뿐이야

I cant stop
두 눈을 가려봐도
두 귀를 막아봐도
또 다시 난 너를 찾아 Touch the Sky
가슴에 니가 돌아다녀

(can’t stop)
노을이 번지는 하늘 끝까지
사랑이 잠든 곳 세상 끝까지
너와 함께 날아올라 Touch the Wind
이젠 너하나로 충분해

언젠가 (아파서)
울고있는 너의 모습 슬픈표정 본 뒤엔
내 맘도 너처럼 온종일 비가와

널 밀어내고
날 타이르고
돌아서봐도
자꾸 너만 떠올라
너만 자라나
온통 너뿐이야

I cant stop
두 눈을 가려봐도
두 귀를 막아봐도
또 다시 난 너를 찾아 Touch the Sky
가슴에 니가 돌아다녀

(cant stop)
노을이 번지는 하늘 끝까지
사랑이 잠든 곳 세상 끝까지
너와 함께 날아올라 Touch the Wind
이젠 너하나로

Look at me my Sunshine (Sunshine)
구름을 타고 둥실둥실 날아가 우리 둘 사인
(우리 둘 사인)
한 장의 아름다운 작품
오늘 밤 그대 품에서 잠들고파
내 귓가에 들려오는 달콤한 종소리
멈추지 않기를 바래본다
All Right 오늘 따라 더 푸르른 저 바다

I cant stop
구름에 가려져도
어둠이 막아서도
언제나 난 너의 사랑 Touch the Sky
영원히 너만 지켜줄게

(cant stop)
시간이 달려가도 내일이 다가와도
걱정마 난 너와 함께 Touch the Wind
시간의 벽을 넘어서서
사랑할게 (약속할게)

- Tin tưc mới. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Tin-tuc-moi/.
The place where the sun sleeps,
the place where the sunset spreads
Where every dream becomes a star – the sky..
The sky resembles you a lot
so in the beginning, I liked that a lot
Your pure and clear face expressions
were pretty and likeable

That is how
your name came (to me)
After I knew it was love,
I was scared at first
that my heart will be hurt again

I pushed you away
and I persuaded myself
Even when I look back,
I keep thinking of you,
only you have grown
It’s all about only you

I can’t stop
Even if I cover my eyes,
even if I cover my ears
I look for you again – touch the sky
You are running through my heart

Can’t stop
To the end of the sky where the sunset spreads
To the end of the world where love is fast asleep
I will fly high with you and touch the wind
Now, it’s enough with only you

After I saw you (in pain)
and crying with a sad expression
Like you, all day there was rain in my heart

I pushed you away
and I persuaded myself
Even when I look back,
I keep thinking of you,
only you have grown
It’s all about only you

I can’t stop
Even if I cover my eyes,
even if I cover my ears
I look for you again – touch the sky
You are running through my heart

Can’t stop
To the end of the sky where the sunset spreads
To the end of the world where love is fast asleep
I will fly high with you and touch the wind
Now, it’s enough with only you

Yeah look at me ma sunshine (sunshine)
Ride the clouds and float above between us
(between us)
A beautiful masterpiece
I want to fall asleep in your embrace tonight
The sweet sound of bells ringing in my ear
I hope it won’t ever stop alright
The clouds are even bluer today

I can’t stop
Even if I’m covered by the clouds,
even if darkness blocks me
I will always be your love – touch the sky
Forever I will protect you

Can’t stop
Even if time runs by, even if tomorrow comes
Don’t worry, I am with you and touch the wind
I will climb over the obstacle of time
and love you, (I promise you)
- Nguồn tham khảo : http://trungtamtienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng