Tiếng Hàn qua bài hát: Beast - I Knew It.

Trong chuyên mục học Ngữ pháp tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Học tiếng Hàn qua bài hát Kpop.”

- Top 3 website học nghe tiếng Hàn hữu ích. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Hoc-tieng-han-quoc-co-ban/Top-3-website-hoc-nghe-tieng-Han-huu-ich-241/.
이럴 줄 알았어 이럴 줄 알았어
요즘 달라진 것만 같아
안 하던 화장도 진하게
안 가던 클럽도 가네 Huh
왜 자꾸 신경이 쓰이는지
웃어 넘기려고 했는데
웃음이 나오질 않네


(언제부터였는지)
니가 날 갖고 놀았던 게
정말 진심이었는지
(어떻게 니가 이럴 수 있어)
어쩐지 요즘 들어서 많이 달라졌다 했어
그런 줄도 모르고 Oh 너만 사랑했어
내가 이럴 줄 알았어 Uh
니가 그 남잘 만나러 간다고 했을 때
왜 널 그때 붙잡지 못했을까
이럴 줄 알았어 Uh
모르는 전화번호가 뜰 때부터
그때부터 이럴 줄 알았어


자기야, 의심하는 게 아냐
내 맘 알지
널 너무 사랑해서
그래 그러니까 잠시만
핸드폰 좀 줘 봐 확인할 게 있어서 그래
비밀번호는 또 언제 바꿔놨니
통화 목록이 왜 이리 깨끗한 걸까
멍청하게 전부 다 지워버렸구나
Ha… 귀엽네 우리 아가
너 많이 이상해 솔직히 말해
나 좀 화나려고 해


(넌 왜 날 떠나갔어)
이런 내가 지겨워졌어
전화긴 왜 꺼져 있어
(나 지금 할 말이 있는데)
목소리만 듣고서 그냥 집에 돌아갈게
기다릴게 여기서 니 집 문 앞에서


내가 이럴 줄 알았어 Uh
니가 그 남잘 만나러 간다고 했을 때
왜 널 그때 붙잡지 못했을까
이럴 줄 알았어 Uh
모르는 전화번호가 뜰 때부터
그때부터 이럴 줄 알았어


내가 뭘 잘못했어?
(생각해보면 내가 잘못한 건
하나 없는 것 같은데)
솔직하게 말해줘
(솔직하게 말하지 않아도 이미 다 알고 있긴 해)
그래 이제 정말 그만할게
죽어도 참기 힘들면 말해 Baby Please
(정말 마지막으로 한 마디만 할게)


그때 그 사람, 아니 그때 그 놈이 맞지
잘생기긴 했던데 그리 듬직해
보이진 않던데 말야
네가 무슨 잘못이니
너무 착한 게 죄라면 그거 하나뿐이지
네 옆에 내가 있는걸 알았을 텐데
내가 참 우스워 보였나 봐 그 자식
끊지 마 자기야 물어볼게 있어서 그래
어… 여기 어디쯤이… 그 놈 집이 맞지?


내가 이럴 줄 알았어 Uh
니가 그 남잘 만나러 간다고 했을 때
왜 널 그때 붙잡지 못했을까
이럴 줄 알았어 Uh
모르는 전화번호가 뜰 때부터
그때부터 이럴 줄 알았어

- Tin tưc mới. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Tin-tuc-moi/.
I knew it, I knew it
You seem to have changed these days
You wear a lot of makeup that you never wore before
You’ve been going to clubs when you used to not go, huh
It keeps bothering me,
I tried to just laugh it off
But I can’t laugh


(Since when was it)
That you’ve been playing with me,
were you really truthful?
(How can you do this to me?)
No wonder you’ve changed a lot these days
I didn’t even know, oh, and loved you only
I knew this would happen, uh
When you said you were going to meet that guy
Why didn’t I stop you
I knew this would happen, uh
The moment I saw an unknown phone number
Since then, I knew this would happen


Honey, I’m not being suspicious,
you know how I feel, right?
It’s because I love you so much,
so can I see you phone for a second?
I just need to check something
When did you change your password?
And why is your recent call list empty?
You foolishly erased it all, huh
Ha.. you’re cute, my baby
You’re acting really strange, just tell me the truth
I’m starting to get a little mad


(Why did you leave me)
Did you get sick of me for being like this?
Why is your phone turned off?
(When I have so much to tell you)
I’ll go home after just listening to your voice
I will wait, here in front of your house


I knew this would happen, uh
When you said you were going to meet that guy
Why didn’t I stop you
I knew this would happen, uh
The moment I saw an unknown phone number
Since then, I knew this would happen


What did I do wrong?
(When I think about it,
I don’t think I did anything wrong)
Tell me the truth
(Even if you don’t, I actually already know)
Okay, I will really stop now
Tell me if you really can’t bear it anymore, baby please
(For real, I will say one last thing)


That guy back then, no, that jerk is the one, right?
He was good looking
but he didn’t seem reliable
Who are you to blame?
Your one fault would be being too nice
He must have known that I was your boyfriend
He must have looked down on me, that jerk
Don’t hang up, cause I have something to ask you hun
Um… somewhere around here is that jerk’s house, right?


I knew this would happen, uh
When you said you were going to meet that guy
Why didn’t I stop you
I knew this would happen, uh
The moment I saw an unknown phone number
Since then, I knew this would happen
- Nguồn tham khảo : http://trungtamtienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng