Tiếng Hàn qua bài hát: Wonder Girls - Superb.

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, Học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Học tiếng Hàn qua bài hát Kpop.”.

- Những câu giao tiếp tiếng Hàn đơn giản. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Hoc-tieng-han-quoc-co-ban/Nhung-cau-giao-tiep-bang-tieng-Han-don-gian-224//.
My heart, my soul,
my feel, my action
Your heart, your soul,
your feel, your action
Your heart, your soul,
your feel, your action…
내게는 반의 반도 못 온
길이 너에게는 벅찼나
숨을 다 썼나 벌써
입술을 물고 뜯고 초조하고 있어
걱정 마 우리 길은 좀 다르잖아


You can be the super and duper B, Ah
‘Cause I don’t, I, I don’t care
그저 그런 너희들 세상은 나에겐
조금 지루해


You’re superficial and I’m supernatural
너는 그 곳에,
내일 난 이미 저 위에,
그런 차이일 뿐


있잖아, 누구나 다 Top일 필욘 없는 거야
걱정 마, 너도 잘 하고 있어
부탁해 감정적인 반응은 난 싫어
우리가 가는 길이 좀 다를 뿐야


You can be the super and duper B, Ah
‘Cause I don’t, I, I don’t care
그저 그런 너희들 세상은 나에겐
조금 지루해


There are two types of people here
거부할 수 없어 내 이끌림
알잖아 너와 달라
난 타고 났잖아
부러워 죽겠지 그럼
넌 이미 탈락
평생 넌 wannabe
따라와 보라지
그러다 찢어진 가랑이
Another way 정해진 길
난 A, 넌 그저 Super B


My heart, my soul,
my feel, my action
Your heart, your soul,
your feel, your action
Your heart, your soul,
your feel, your action


어떻게 온 건지도 설명할 수 없어
마치 숨쉬듯 마치
꿈꾸듯 온 길
같이 가려고 해도 만날 수는 없어
평행선 속의 영원한 간격처럼


You can be the super and duper B, Ah
‘Cause I don’t, I, I don’t care
그저 그런 너희들 세상은 나에겐
조금 지루해


My heart, my soul,
my feel, my action
Your heart, your soul,
your feel, your action
Your heart, your soul,
your feel, your action


자, 다시 난 나의 세상 속으로
다시 저 위로

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/.
My heart, my soul,
my feel, my action
Your heart, your soul,
your feel, your action
Your heart, your soul,
your feel, your action…
Are you already out of breath
by coming not even half of half of what I’ve been through?
Did you use up all your breath already?
You bite your lips and are anxious
Don’t worry, our path is a bit different


You can be the super and duper B, Ah
‘Cause I don’t, I, I don’t care
Your world is a bit
boring to me


You’re superficial and I’m supernatural
You are there,
and tomorrow I’m already on top
That’s the difference


See, not everyone needs to be on the top
Don’t worry, you’re doing well too
I ask of you, I don’t like emotional responses
Our paths are a bit different


You can be the super and duper B, Ah
‘Cause I don’t, I, I don’t care
Your world is a bit
boring to me


There are two types of people here
You can’t reject my pull
You know that I’m different –
I’m born with this
You’re so jealous, right?
You’re already eliminated
Forever, you are a wannabe –
even if you try to follow me
You will suffer from hardships of life
Another way – a decided path
I’m A, you’re just a Super B


My heart, my soul,
my feel, my action
Your heart, your soul,
your feel, your action
Your heart, your soul,
your feel, your action


I can’t explain how I came here
I came on this path like the act of breathing,
like dreaming
Though I try to go with you, I can’t meet you
Like the eternal space between parallel lines


You can be the super and duper B, Ah
‘Cause I don’t, I, I don’t care
Your world is a bit
boring to me


My heart, my soul,
my feel, my action
Your heart, your soul,
your feel, your action
Your heart, your soul,
your feel, your action


Ok, now let’s go back to my world,
Let’s go back to the top again
- Nguồn tham khảo : http://trungtamtienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng