Tiếng Hàn qua bài hát: Chocolat - One More Day.

Trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp kì này, Học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Từ vựng tiếng Hàn – Chuyên ngành “Học tiếng Hàn qua bài hát Kpop.”.

- Những câu giao tiếp tiếng Hàn đơn giản. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Hoc-tieng-han-quoc-co-ban/Nhung-cau-giao-tiep-bang-tieng-Han-don-gian-224//.
Uh~ oh-oh-oh
Come on everybody-body
Come on everybody-body
오늘도 바쁘단 그 말.
또 뻔한 핑계들.
들리는 여자의 목소리


자꾸만 눈물이 흘러.
따지고 싶은데.
두려워 이별이 올까봐.


아직은 보내기 싫어.
나에겐 너밖에 없어. 하루만 더
하루만 더 있다 떠나 부탁할게.
많은 건 바라지 않아 거짓말이라도
좋아 하루만 더 하루만 더
예전처럼 날 사랑해줘.


차라리 끝내잔 그 말..
독하게 내뱉고..
먼저 널 차고 싶어도.


어떡하다 난
이렇게도 못난 바보 되버렸는지..
내가 더 많이 사랑하는 죈가봐.


아직은 보내기 싫어.
나에겐 너밖에 없어. 하루만 더
하루만 더 있다 떠나 부탁할게.
많은 건 바라지 않아 거짓말이라도
좋아 하루만 더 하루만 더
예전처럼 날 사랑해줘.


가슴이 아파도 좋아.
내 곁에 너만 있다면.
하루만 더 하루만 더
사랑하다 널 보내줄게.
더 이상 울기는 싫어.
나 혼자 너무 힘들어
하루만 더 하루만 더
아파하다 널 잊어줄게.


You know what time it is, I gotta go now
(Come on everybody)
해어진 다음날부더 없는 나의 밤
붙잡지 마 내 맘 흔들리잖아 어제 난
닫혀버린 나의 창 두드리는 너를
또 밀어내는 내 자신이 너무 미운 나는
어쩔 수 없어 네가 아파하기에 또 힘들고
쓰라리기에 선택한 결정이었어
좋은 기억만을 지켜주고 싶은 나의 맘을
받아줬음 좋겠다 it’s time to leave


미워도 어떡하니.


아직은 보내기 싫어.
나에겐 너밖에 없어. 하루만 더
하루만 더 있다 떠나 부탁할게.
많은 건 바라지 않아 거짓말이라도
좋아 하루만 더 하루만 더
예전처럼 날 사랑해줘.


가슴이 아파도 좋아.
내 곁에 너만 있다면.
하루만 더 하루만 더
사랑하다 널 보내줄게.
더 이상 울기는 싫어.
나 혼자 너무 힘들어
하루만 더 하루만 더
아파하다 널 잊어줄게.

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/.
Uh~ oh-oh-oh
Come on everybody-body
Come on everybody-body
Today you say that you’re busy again
Again, with obvious excuses –
I hear girls’ voices


Tears keep falling –
I want to fight but
I’m afraid that we will break up


I don’t want to let you go yet –
I only have you, One more day,
Just stay one more day before you leave, I ask of you
I don’t expect many things – It’s okay even if you lie
One more day, just one more day,
love me like you did before


Cold words saying, “let’s just end this,”
By saying that,
I want to dump you first


How did I
become such a good-for-nothing fool like this?
I guess loving you more is a sin


I don’t want to let you go yet –
I only have you, One more day,
Just stay one more day before you leave, I ask of you
I don’t expect many things – It’s okay even if you lie
One more day, just one more day,
love me like you did before


It’s okay if my heart hurts,
if only you stay by me
One more day, just one more day
I’ll love you and I’ll let you go
I don’t want to cry again,
it’s so hard by myself
One more day, just one more day,
I’ll hurt and forget you


You know what time it is, I gotta go now
(Come on everybody)
해어진 다음날부더 없는 나의 밤
붙잡지 마 내 맘 흔들리잖아 어제 난
닫혀버린 나의 창 두드리는 너를
또 밀어내는 내 자신이 너무 미운 나는
어쩔 수 없어 네가 아파하기에 또 힘들고
쓰라리기에 선택한 결정이었어
좋은 기억만을 지켜주고 싶은 나의 맘을
받아줬음 좋겠다 it’s time to leave


Though I hate you, what do I do?


I don’t want to let you go yet –
I only have you, One more day,
Just stay one more day before you leave, I ask of you
I don’t expect many things – It’s okay even if you lie
One more day, just one more day,
love me like you did before


It’s okay if my heart hurts,
if only you stay by me
One more day, just one more day
I’ll love you and I’ll let you go
I don’t want to cry again,
it’s so hard by myself
One more day, just one more day,
I’ll hurt and forget you
- Nguồn tham khảo : http://trungtamtienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng