Tiếng Hàn qua bài hát: Yong Junhyung - Living Without You.

Trong chuyên mục học Ngữ pháp tiếng Hàn kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học “Học tiếng Hàn qua bài hát Kpop.”

- Top 3 website học nghe tiếng Hàn hữu ích. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Hoc-tieng-han-quoc-co-ban/Top-3-website-hoc-nghe-tieng-Han-huu-ich-241/.
Oh Oh I hate you,
널 향한 믿음 이젠 없어,
말하자면 킥 빠진 리듬
사랑이란 글자에 그어진 빗금,
예의상 흘려줄게 눈물 찔끔
색깔로 치자면 뭐 회색 정도,
맑던 네 눈빛이 점점 탁해지고
멀어지고 있음을 이미 느꼈어,
이럴 줄 알았어 huh
I feel mo better without you baby,
I’m free got freedom lady
한땐 두려웠지 너 없는 내일이,
지금은 아냐 그러니까 말이지
Goodbye Goodbye (oh oh oh oh),
Goodbye Goodbye (oh oh oh oh)
미련 같은 건 한 움큼도 없어
I run away from you


너 없이 사는 것 도 해보니까
뭐 아무것도 아니더라고
오히려 편하더라고
Baby (너도 잘 지내겠지)
그땐 죽고 못 살고
하루 안 보면 보고 싶고
이제와 생각하니까 많이 웃겨
Baby (Never ever come back here)


Ya already know 이미 알겠지만
난, 생각보다 인기가 많아서 말야
그 동안 못 만났던 여자들이 많아
네가 그리울 틈도 없이 만나
나 없이 잘 지낼 만 하십니까
다른 사랑 찾아가서 맘 편하십니까
혹시 후회 같은 걸 하진 않겠지
잠깐 동안이나마
날 완벽하게 망가뜨렸으니까


네 목소린 기억도 않나 이젠
네 얼굴이 떠오르면 짜증이나 이제
넌 아주 잠시 잠깐 날 스쳐간 바람
상처가 남았지만 그리 크지는 않아
Goodbye Goodbye (oh oh oh oh),
Goodbye Goodbye (oh oh oh oh)
I feel good right now now and ever,
이런 날 팔짱을 끼고서 잘 지켜봐봐


너 없이 사는 것도 해보니까
뭐 아무것도 아니더라고
오히려 편하더라고
Baby (너도 잘 지내겠지)
그땐 죽고 못 살고
하루 안 보면 보고 싶고
이제와 생각하니까 많이 웃겨
Baby (Never ever come back here)


(I feel mo better without you,
I feel mo better without you,
I feel mo better without you)


너 없이 사는 것도 해보니까
뭐 아무것도 아니더라고
오히려 편하더라고
Baby (너도 잘 지내겠지)
그땐 죽고 못 살고
하루 안 보면 보고 싶고
이제와 생각하니까 많이 웃겨
Baby (Never ever come back here)


너 없이 사는 것

- Tin tưc mới. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Tin-tuc-moi/.
Oh Oh I hate you,
I don’t have any trust toward you anymore
In other words, it’s a rhythm without a kick
In the word of love, there is a crack
I’ll shed a few tears out of courtesy
In terms of colors, I guess it’s a gray color
Your clear eyes become more and more cloudy
I already felt that we were growing apart
I knew this would happen huh
I feel mo better without you baby,
I’m free got freedom lady
Before, I was scared for a tomorrow without you
But it’s not like that anymore, so what I’m saying is
Goodbye Goodbye (oh oh oh oh),
Goodbye Goodbye (oh oh oh oh)
I don’t have a single bit of lingering attachment
I run away from you


After trying this living without you
It’s really nothing much
Actually, it’s more comfortable
Baby (I’m sure you’re fine too)
Back then, it was life and death,
I missed you if I didn’t see you for a day
But now that I think about it, it’s so funny
Baby (Never ever come back here)


Ya already know, you probably already know but
I’m a lot more popular than you think
So there are a lot of girls I couldn’t meet for all this time
So I meet them without a single second to miss you
Is life good without me?
Is your heart comfortable by finding a new love?
I hope you’re not having any regrets
Because for a short while,
you perfectly broke me down


I don’t even remember your voice now
It’s annoying when you’re face pops up in my head now
You’re just a wind that just momentarily passed by me
There is a scar remaining but it’s not that big
Goodbye Goodbye (oh oh oh oh),
Goodbye Goodbye (oh oh oh oh)
I feel good right now now and ever,
Cross your arms and watch over me carefully


After trying this living without you
It’s really nothing much
Actually, it’s more comfortable
Baby (I’m sure you’re fine too)
Back then, it was life and death,
I missed you if I didn’t see you for a day
But now that I think about it, it’s so funny
Baby (Never ever come back here)


(I feel mo better without you,
I feel mo better without you,
I feel mo better without you)


After trying this living without you
It’s really nothing much
Actually, it’s more comfortable
Baby (I’m sure you’re fine too)
Back then, it was life and death,
I missed you if I didn’t see you for a day
But now that I think about it, it’s so funny
Baby (Never ever come back here)


Living without you
- Nguồn tham khảo : http://trungtamtienghan.edu.vn
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng