Tiếng Hàn qua bài hát: Hershe - Super Star.

Trong chuyên mục tiếng Hàn Ngữ pháp kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học "Tiếng Hàn qua Bài Hát Kpop.”

- Từ vựng về tiếng Hàn chủ đề gia đình. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tu-Vung/tieng-han-chu-de-ve-gia-dinh-169/
Illest collabration
You know who it is
Say Hershe
I know you’ll be a super star
So don’t you worry where you are and
소리쳐 너의 이름을
We all know and love
I know you’ll be a super star
So don’t you forget where you are and
섹시한 니 눈빛 속에
We all fall in love


두근두근 뛰는 내 심장이
심장이 미쳐 터질듯해
거친 이 리듬에 내 몸을 싣고
반해버린 섹시한 입술
그 입술에 빠져버린
이젠 벗어날 수 없는 나만의 Girl


I know you’ll be a super star
So don’t you worry where you are and
소리쳐 너의 이름을
We all know and love
I know you’ll be a super star
So don’t you forget where you are and
섹시한 니 눈빛 속에
We all fall in love


모두들 같은 옷을 입고
모두들 같은 손을 들고
이 리듬에 맞춰 내 춤에 미쳐
우리들의 인기는 이제 절정
사람들의 시선은 내게 고정
지금부터 내 몸짓에 맘이 떨려
바라보는 내 눈빛에 맘이 열려


찌르르르 감전된 것 같은
짜릿한 내 손끝처럼
이젠 이 마음을 숨길 수 없어
반해버린 섹시한
입술 그 입술에 빠져버린
이젠 벗어날 수 없는 나만의 girl


I know you’ll be a super star
So don’t you worry where you are and
소리쳐 너의 이름을
We all know and love
I know you’ll be a super star
So don’t you forget where you are and
섹시한 니 눈빛 속에
We all fall in love


I know you’ll be a super star
So don’t you worry where you are and
소리쳐 너의 이름을
We all know and love
I know you’ll be a super star
So don’t you forget where you are and
섹시한 니 눈빛 속에
We all fall in love

- Tiếng Hàn Nhập Môn.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tieng-Han-Nhap-Mon/#.VvCkJNJ97Dc.
Illest collabration
You know who it is
Say Hershe
I know you’ll be a super star
So don’t you worry where you are and
I shout your name
We all know and love
I know you’ll be a super star
So don’t you forget where you are and
In your sexy eyes
We all fall in love


My pounding and beating heart goes crazy,
Looks like bursting
I carry the rhythm through my body
Crazy about sexy lips,
the fascinating lips
Now I am a girl who cannot escape you


I know you’ll be a super star
So don’t you worry where you are and
I shout your name
We all know and love
I know you’ll be a super star
So don’t you forget where you are and
In your sexy eyes
We all fall in love


Everyone wears the same cloth,
Everyone holds the same hand
Tie in the rhythm, go crazy with my dance
Our popularity is now at its pinnacle
People fixes their gaze on me
From now on, my heart trembles with my body movements
Looking at my heart that opens in my gaze


Like gotten hot electric shock,
Like my fingertips is exhilarating
Now I cannot hide this heart
Crazy about sexy lips,
the fascinating lips
Now I am a girl who cannot escape you


I know you’ll be a super star
So don’t you worry where you are and
I shout your name
We all know and love
I know you’ll be a super star
So don’t you forget where you are and
In your sexy eyes
We all fall in love


I know you’ll be a super star
So don’t you worry where you are and
I shout your name
We all know and love
I know you’ll be a super star
So don’t you forget where you are and
In your sexy eyes
We all fall in love
- Nguồn tham khảo : http://hoctienghanquoc.org
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng