Tiếng Hàn qua bài hát: Sistar - Chronos Soul.

Bạn chắc chắn đã từng nghe nhạc Hàn,bạn yêu thích tiếng Hàn thì đây cũng là một trong nhưng phương pháp hay để học tiếng Hàn:"Cùng học tiếng Hàn qua những bài hát tiếng Hàn hay nhất nào".

- Bảng số tiếng Hàn. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tieng-Han-Nhap-Mon/bang-so-tieng-han-158/.
oh oh oh oh
죽어가는 햇살도
구름조차 떠나버린 하늘도
가야할 곳 못 찾고 헤매고 있어
황폐해진 세상도
눈물겹게 피어나는 꽃들도
숨막히는 현실과 시들어버려


세상 모든것이 오래전부터
어둠속에 묻혀버렸어
원래부터 다 그랬던거야


내가 알고있던 모든것들이
전부 거짓말인걸
결국 어떤것도 찾을 수 없어 oh


babe
나를 벗어나고 싶어
나를 도망치고 싶어
oh oh oh oh oh
갇혔어 나는 나는


babe
나는 웃을수도 없어
나는 말할수도 없어
oh oh oh oh oh
구해줘 제발


나의 손을 잡아줘
니가 가진 모든 힘을 내게줘
절망이란 단어도 사라지도록


너의 맘을 내게줘
니가 가진 희망이란 용기가
내 가슴에 남아서 세상을 지켜


세상 모든것이 오래전부터
어둠속에 묻혀 버렸어
원래부터 다 그랬던거야


내가 알고있던 모든것들이
전부 거짓말인걸
결국 어떤것도 찾을 수 없어 oh


babe
나를 벗어나고 싶어
나를 도망치고 싶어
oh oh oh oh oh
갇혔어 나는 나는


babe
나는 웃을수도 없어
나는 말할수도 없어
oh oh oh oh oh
구해줘 제발


나를 밝혀줄 빛을 기다려
그때까지 난 멈추지않고 달려
두렵긴 하지만 i can’t stop
이제 그 꿈을 펼쳐 i’m your star


babe
나를 부르고만 있어
나를 원하고만 있어
oh oh oh oh oh
갇혔어 나는 나는


babe
나는 웃을수도 없어
나는 말할수도 없어
oh oh oh oh oh
구해줘 제발

- Học tiếng Hàn Quốc cơ bản. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tu-Vung-19/#.VxWF0dR97Dc
oh oh oh oh
Even the dying sun
Even the sky and the clouds went away
The point where it can not go looking for
Of a ruined world
Tears are drying, flowers are blooming
Breathtaking reality fades away


Everything from the world long ago
Buried in the darkness gone
Did you do it from the original


I knew all these things
I’m Alright
Oh I can not find anything after all


babe
I want to let go
I want to get away
oh oh oh oh oh
I’m trapped, I


babe
I do not laugh
I do not speak
oh oh oh oh oh
Help me please


Hold my hand
With all the strength you naegejwo
Word of despair to vanish


Naegejwo your heart
Hope you had the courage to
The world watched in my heart to stay


Everything from the world long ago
Buried in the darkness gone
Did you do it from the original


I knew all these things
‘m Alright
Oh I can not find anything after all


babe
I want to let go
I want to get away
oh oh oh oh oh
I’m trapped, I, I


babe
I do not laugh
I do not speak
oh oh oh oh oh
Help me please


Wait for the light that shines on me
Until then I can not stop running
Scary but i can’t stop
Now the dream unfolds, I’m your star


babe
Call me, though I’m
Want me though I’m
oh oh oh oh oh
I’m trapped, I


babe
I do not laugh
I do not speak
oh oh oh oh oh
Help me please
- Nguồn tham khảo: http://hoctienghanquoc.org
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng