Tiếng Hàn qua bài hát: G.N.A - Black and White.

Trong chuyên mục tiếng Hàn Ngữ pháp kì này, học tiếng Hàn Sofl sẽ giới thiệu với các bạn bài học "Tiếng Hàn qua Bài Hát Kpop.”

- Từ vựng về tiếng Hàn chủ đề gia đình. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tu-Vung/tieng-han-chu-de-ve-gia-dinh-169/
(Black Black Black White)
(Black Black Black White)
Black and white, Black and white
너와 나는 Black and white
나는 Hot 너는 Cool
Couple인 게 Mystery


정말 정말 정말 정말
말도 안돼 말도 안돼
머리부터 발끝까지 맞는 게 하나 없니
너보다 잘 맞는 남자들 많을 텐데
정말 정말 정말 정말
말도 안돼 말도 안돼


Hey boy 맞춰 봐
바꿔 봐 해 봐 Come on boy
자존심 따윈 Kick it, Kick it, Kick it
Oh no oh no oh no oh no
이제 좀 맞춰 봐


너와 나 Black and white
너 너 너와 나 Black and White Oh
네 멋대로 제 멋대로 어쩜 그러니
너는 몰라 내 맘 몰라
왜 몰라


너와 나 Black and White
너 너 너와 나 Black and White
나밖에 없어 없다고 주윌 둘러봐
제발 제발 제발 Back to me


(Black, Black, Black, White)
(Black, Black, Black, White)


도대체 몇 번째
만났다 헤어지니
나보다 잘 맞는 여자 찾기 바쁘니
정말 정말 정말 정말
말도 안돼 말도 안돼


Hey boy 자꾸 너 이럴래
자꾸 Come on boy
거짓말 따윈 Kick it, Kick it, Kick it
Oh no oh no oh no oh no
나만 좀 봐줄래


너와 나 Black and white
너 너 너와 나 Black and white, Oh
네 멋대로 제 멋대로 어쩜 그러니
너는 몰라 내 맘 몰라
왜 몰라


너와 나 Black and white
너 너 너와 나 Black and white
나밖에 없어 없다고 주윌 둘러봐
제발 제발 제발 Back to me


(Back, Back, Back to me)
(Back, Back, Back to me)
(Back, Back, Back to me)


(Hey 너를 봤어 Boy) 키스하는 널 봤어
(Hey 너를 봤어 Boy) 넌 그녀가 더 좋았니
(Hey 너무 했어 Boy) 난 너밖에 없는데
너 제발 좀 이러지마


너와 나 Black and white
너 너 너와 나 Black and white, Oh
네 멋대로 제 멋대로 어쩜 그러니
너는 몰라 내 맘 몰라
왜 몰라


너와 나 Black and white
너 너 너와 나 Black and white
나 밖에 없어 없다고 주윌 둘러봐
제발 제발 제발 Back to me


(Back, Back, Back to me)
(Back, Back, Back to me)
(Back, Back, Back to me)

- Tiếng Hàn Nhập Môn.http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tieng-Han-Nhap-Mon/#.VvCkJNJ97Dc.
(Black Black Black White)
(Black Black Black White)
Black and white, Black and white
너와 나는 Black and white
나는 Hot 너는 Cool
Couple인 게 Mystery


정말 정말 정말 정말
말도 안돼 말도 안돼
머리부터 발끝까지 맞는 게 하나 없니
너보다 잘 맞는 남자들 많을 텐데
정말 정말 정말 정말
말도 안돼 말도 안돼


Hey boy 맞춰 봐
바꿔 봐 해 봐 Come on boy
자존심 따윈 Kick it, Kick it, Kick it
Oh no oh no oh no oh no
이제 좀 맞춰 봐


너와 나 Black and white
너 너 너와 나 Black and White Oh
네 멋대로 제 멋대로 어쩜 그러니
너는 몰라 내 맘 몰라
왜 몰라


너와 나 Black and White
너 너 너와 나 Black and White
나밖에 없어 없다고 주윌 둘러봐
제발 제발 제발 Back to me


(Black, Black, Black, White)
(Black, Black, Black, White)


도대체 몇 번째
만났다 헤어지니
나보다 잘 맞는 여자 찾기 바쁘니
정말 정말 정말 정말
말도 안돼 말도 안돼


Hey boy 자꾸 너 이럴래
자꾸 Come on boy
거짓말 따윈 Kick it, Kick it, Kick it
Oh no oh no oh no oh no
나만 좀 봐줄래


너와 나 Black and white
너 너 너와 나 Black and white, Oh
네 멋대로 제 멋대로 어쩜 그러니
너는 몰라 내 맘 몰라
왜 몰라


너와 나 Black and white
너 너 너와 나 Black and white
나밖에 없어 없다고 주윌 둘러봐
제발 제발 제발 Back to me


(Back, Back, Back to me)
(Back, Back, Back to me)
(Back, Back, Back to me)


(Hey 너를 봤어 Boy) 키스하는 널 봤어
(Hey 너를 봤어 Boy) 넌 그녀가 더 좋았니
(Hey 너무 했어 Boy) 난 너밖에 없는데
너 제발 좀 이러지마


너와 나 Black and white
너 너 너와 나 Black and white, Oh
네 멋대로 제 멋대로 어쩜 그러니
너는 몰라 내 맘 몰라
왜 몰라


너와 나 Black and white
너 너 너와 나 Black and white
나 밖에 없어 없다고 주윌 둘러봐
제발 제발 제발 Back to me


(Back, Back, Back to me)
(Back, Back, Back to me)
(Back, Back, Back to me)
- Nguồn tham khảo : http://hoctienghanquoc.org
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng