Tiếng Hàn qua bài hát: 2PM - Space.

Bạn chắc chắn đã từng nghe nhạc Hàn,bạn yêu thích tiếng Hàn thì đây cũng là một trong nhưng phương pháp hay để học tiếng Hàn:"Cùng học tiếng Hàn qua những bài hát tiếng Hàn hay nhất nào".

- Học tiếng Hàn giao tiếp online. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Khoa-Hoc-So-Cap-2/Hoc-tieng-Han-giao-tiep-co-ban-Online-276/.
I don’t want no playboy NO NO NO
I don’t want no playboy NO NO NO No playboy
어쩐지 너무 잘생겼어
말은 너무 달콤했어
쳐다보는 눈빛이 보통이 아니었어
너무나 자연스럽게 팔을 내 어깨위에다
올리는 네 솜씨가 너무나 능숙했어


오 아니나 다를까
왜 예감은 항상 맞을까
불길한 느낌데로
넌 바람둥이였고
오 내게 했던말은
나뿐만 아니라 다른
여자들에게도 다 하는 말이야


I don’t want no playboy
날라린 싫어
사랑이 뭔지도 모르는 애를 어따써
됐어
I don’t want no playboy
선수는 싫어
미쳤어
내가 왜 불안해 하며 신경을 써
No playboy


너 말고도 머리아픈 일 너무 많아
내 일을 잘하기도 너무 바빠
너 같이 어린애와 놀라줄 시간없어
다른 귀여운 애들과 하고 놀아,
너 같은 애들과 같이 놀아
I wanna real man 난 진짜 남잘 기다려


오 아니나 다를까
왜 예감은 항상 맞을까
남자다운 척하는데
왠지 믿음이 가질 않아
오 내게 했던말은
나뿐만 아니라 다른
여자들에게도 다 하는 말이야


I don’t want no playboy
날라린 싫어
사랑이 뭔지도 모르는 애를 어따써
됐어
I don’t want no playboy
선수는 싫어
미쳤어
내가 왜 불안해 하며 신경을 써
No playboy


I don’t want no playboy
날라린 싫어
사랑이 뭔지도 모르는 애를 어따써
됐어
I don’t want no playboy
선수는 싫어
미쳤어
내가 왜 불안해 하며 신경을 써
No playboy


Let me try to break it down for you one time
네가 날 속였다고 너를 원망
하지 않으니 걱정은 하지마
난 너무 바빠 니 원망까지 나
해줄시간도 없단다 아가야 미안하다
누나가 좀 바쁘단다 그러니 걱정말고
딴 데가서 놀아라


I don’t want no playboy
날라린 싫어
사랑이 뭔지도 모르는 애를 어따써
됐어
I don’t want no playboy
선수는 싫어
미쳤어
내가 왜 불안해 하며 신경을 써
No playboy


I don’t want no playboy NO NO NO
I don’t want no playboy NO NO NO No playboy

- Học tiếng Hàn Quốc cơ bản. http://hoctienghanquoc.org/tin-tuc/Tu-Vung-19/#.VxWF0dR97Dc
I don’t want no playboy, no, no, no
I don’t want no playboy, no, no, no, no playboy
I knew you were too handsome
Your words were too sweet
The way you stared at me wasn’t average
Your ability to put your arm on my shoulder
Too naturally was too skillful


Oh, as I expected
Why are my hunches always right?
Just like how unlucky it felt
You were a player
Oh, what you said to me
Wasn’t just for me
But what you also say to all the other women


I don’t want no playboy,
I don’t want a delinquent
What would I do with a kid that doesn’t know what love is,
forget it
I don’t want no playboy,
I don’t want a player
Are you crazy?
Why would I be anxious and care about you?
No playboy


I have other things making my head hurt besides you
I’m busy trying to do my own thing well
I don’t have time to play around with a little kid like you
Go play with the other cute kids
go and play with kids like yourself
I want a real man, I’m waiting for a real man


Oh, as I expected
Why are my hunches always right?
You acted manly
But for some reason, I didn’t believe it
Oh, what you said to me
Wasn’t just for me
But what you also say to all the other women


I don’t want no playboy,
I don’t want a delinquent
What would I do with a kid that doesn’t know what love is,
forget it
I don’t want no playboy,
I don’t want a player
Are you crazy?
Why would I be anxious and care about you?
No playboy


I don’t want no playboy,
I don’t want a delinquent
What would I do with a kid that doesn’t know what love is,
forget it
I don’t want no playboy,
I don’t want a player
Are you crazy?
Why would I be anxious and care about you?
No playboy


Let me try to break it down for you one time
I don’t hate you because you deceived me,
so don’t worry
I’m too busy to have time to hate you,
I’m sorry, little baby
Don’t worry because noona says she’s kind of busy
And just go play somewhere else


I don’t want no playboy,
I don’t want a delinquent
What would I do with a kid that doesn’t know what love is,
forget it
I don’t want no playboy,
I don’t want a player
Are you crazy?
Why would I be anxious and care about you?
No playboy


I don’t want no playboy, no, no, no
I don’t want no playboy, no, no, no, no playboy
- Nguồn tham khảo: http://hoctienghanquoc.org/chia-se-kinh-nghiem/Hoc-tieng-Han-giao-tiep/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng