Tiếng Hàn qua bài hát: Nine Muses - No PlayBoy.

Học tiếng Hàn Quốc online cũng là một trong những phương pháp rất hay,giúp chúng ta dễ dàng hơn với học tiếng Hàn Quốc trên nhiều phương diện.Qua đây mình muốn giới thiệu với mọi người học tiếng Hàn qua bài hát của Ali : Dont Act Coutrifiled.

- Cách học tiếng Hàn Quốc online. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/Cach-hoc-tieng-Han-Quoc-tren-mang-141/.
가슴 아파도 울지는 말고
죽고 싶어도 죽지는 말고
가고 싶다면 그냥 보내줘
잡고 싶어도 잡지는 말고
이별이 원래 그래 처음엔
첨엔 무지무지 아프지
하늘이 무너지고 모든 게 무너지고
정신이 하나 없어
때로는 분해서 못 자고
때로는 보고 싶어 못 자고
그렇게 지내다 잊혀 져가고


가슴 아파도 울지는 말고
죽고 싶어도 죽지는 말고
가고 싶다면 그냥 보내줘
잡고 싶어도 잡지는 말고


미련한 짓 말아요 가여운 그대여
Race는 끝났는데 왜 아직 달리나요
그런다고 그 사람 맘이 아플까요
보란 듯이 잘 사는 게 낫지 않을까요
만남 뒤엔 이별이
당연한 건데 다 알면서도
참 받아 들이기가 쉽지 않죠
불은 이미 꺼졌는데도
이놈의 사랑은 참 식지 않죠


그래도 나를 사랑 했었나
나를 진심으로 사랑 했나
알려고 하지도 마 궁금해 하지도 마
촌스럽게 왜 그래
뒤 돌아 서는 순간 남이야
아무 상관없는 남이야
그런 게 냉정한 남녀 사이야


가슴 아파도 울지는 말고
죽고 싶어도 죽지는 말고
가고 싶다면 그냥 보내줘
잡고 싶어도 잡지는 말고


죽을 것 같다가도
금방 잊혀 지는 게 사랑
굳이 비교하자면 목에
걸려버린 사탕
머금었을 땐 뭣보다 달콤하다가
실수로 삼켜버리면
가슴이 막힌 듯 아파
끝이 아닌 시작 아주 조금만 쉬다가
새로운 사람이 들어올 자리를 만들자
둘 빼기 하나는 영이 아닌 하나
둘 빼기 하나는 영이 아닌 하나


어떻게든 견뎌야 해
어떻게든 살아야지
원망조차 하지도 마
촌스럽게 굴지도마


가슴 아파도 울지는 말고
죽고 싶어도 죽지는 말고
가고 싶다면 그냥 보내줘
잡고 싶어도 잡지는 말고

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/.
Even if your heart is in pain, don’t cry
Even if you want to die, don’t die
If he wants to leave, just let him go
Even if you want to hold on, don’t
Breakups are always like this
At first, it really really hurts
The sky falls down, everything falls down
You don’t know what’s going on
Sometimes you’re so mad that you can’t sleep
Sometimes, you miss him so much that you can’t sleep
As you live like that, you forget him


Even if your heart is in pain, don’t cry
Even if you want to die, don’t die
If he wants to leave, just let him go
Even if you want to hold on, don’t


Don’t do anything stupid, you pitiful person
The race is already over but why are you still running
If you do so, will that person’s heart ache?
Wouldn’t it be better to conspicuously be better off?
Separation after dating is natural
We all know it
But it’s really not easy to accept it
The fire is already out but
It’s so hard to cool down this love


Did you still love me?
Did you truly love me?
Don’t even try to find now
Don’t even act curious why are you being so tacky
The moment you turn back
You become strangers – a stranger with no relations
That is the cold relationship between a man and a woman


Even if your heart is in pain, don’t cry
Even if you want to die, don’t die
If he wants to leave, just let him go
Even if you want to hold on, don’t


Love is when you feel like
You will die but you quickly forget
If you want to compare
It’s like candy that’s stuck in your throat
When you taste it, it’s sweeter than anything
But if you swallow it by mistake
It hurts as if your heart has been blocked
It’s a start that’s not the end
Let’s take a little break and make room for a new person
Two minus one is not zero but one
Two minus one is not zero but one


You need to withstand in any way
You need to live in any way
Don’t even be resentful
Don’t be tacky


Even if your heart is in pain, don’t cry
Even if you want to die, don’t die
If he wants to leave, just let him go
Even if you want to hold on, don’t
- Nguồn tham khảo : http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Kinh-nghiem-hoc-tieng-han/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng