Tiếng Hàn qua bài hát: 4Minute - Already Gone.

Học tiếng Hàn Quốc online cũng là một trong những phương pháp rất hay,giúp chúng ta dễ dàng hơn với học tiếng Hàn Quốc trên nhiều phương diện.Qua đây mình muốn giới thiệu với mọi người học tiếng Hàn qua bài hát của U Kiss - 4U.

- Tổng hợp link tài liệu thi năng lực tiếng Hàn. http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Tai-lieu-tieng-Han/Tong-hop-link-tai-lieu-thi-nang-luc-tieng-Han-258/.
Yo, boy
It’s time to go
Uh, I’m gonna be okay
Already gone baby
Oh oh already gone Oh oh already gone
Oh oh already gone 너 따윈 already gone
Oh oh already gone Oh oh already gone
Oh oh already gone 너 따윈 already gone


웃고 웃고 말지
넌 넌 넌 또 빌지
넌 내게 또 또 또 또
난 미안하다 하니
Please stop 못 참겠어
no no no 이제 그만
똑같은 거짓말 지겨워 잘 가 baby


Stay away 지겨워 지겨워
Take it away 이젠 너 안 볼래
Stay away 그만둬 그만둬
Take it away Already gone away


이젠 너 비켜 줄래 (You)
너 따윈 상관 안 해
(너 따윈 Already gone)
좋은 기억도 난 없어
이젠 너는 없어
미안하단 말도 듣기 싫어 웃기지 마


Oh oh already gone Oh oh already gone
Oh oh already gone 너 따윈 already gone
Oh oh already gone Oh oh already gone
Oh oh already gone 너 따윈 already gone


난 그저 너를 스쳐 가는
똑같은 남자였다고 난 생각해
더는 귀찮아 여기서 끝내 쿨하게
미안 안 해도 돼
진심도 아니잖아 (oh oh baby)


Stay away 지겨워 지겨워
Take it away 이젠 너 안 볼래
Stay away 그만둬 그만둬
Take it away Already gone away


이젠 너 비켜 줄래 (You)
너 따윈 상관 안 해
(너 따윈 Already gone)
좋은 기억도 난 없어
이젠 너는 없어
미안하단 말도 듣기 싫어 웃기지 마


Oh oh already gone Oh oh already gone
Oh oh already gone 너 따윈 already gone
Oh oh already gone Oh oh already gone
Oh oh already gone 너 따윈 already gone


지금까지 니가 내게 줬었던
그 상처들 다 지울 거야
너에게만 쏟았었던
모든 것들 전부 가져 가


너 없이 비어버린 빈 자리
오히려 홀가분해 차라리
너 땜에 흘렸던 눈물들도
(내 사랑도 아까워)
똑같은 거짓말도 더 못 봐줘
이젠 그만 좀 가줘
깨져버린 너와 나의 L O V E
이게 너와 나의 destiny


이젠 너 비켜 줄래 (You)
너 따윈 상관 안 해
(너 따윈 Already gone)
좋은 기억도 난 없어
이젠 너는 없어
미안하단 말도 듣기 싫어 웃기지 마


Oh oh already gone Oh oh already gone
Oh oh already gone 너 따윈 already gone
Oh oh already gone Oh oh already gone
Oh oh already gone 너 따윈 already gone


Oh oh already gone Oh oh already gone
Oh oh already gone 너 따윈 already gone

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn. http://tienghangiaotiep.edu.vn/kinh-nghiem-hoc-tieng-han/.
Yo, boy
It’s time to go
Uh, I’m gonna be okay
Already gone baby
Oh oh already gone Oh oh already gone
Oh oh already gone You’re already gone
Oh oh already gone Oh oh already gone
Oh oh already gone You’re already gone


You shouldn’t smile, smile
You you you are begging again
You’re apologizing
again again again again
Please stop, I can’t take it
no no no, just stop now
Those same lies, I’m sick of them goodbye, baby


Stay away I’m sick of it, sick of it
Take it away I don’t want to see you anymore
Stay away Just give up, just give up
Take it away Already gone away


Will you move now? (You)
I could care less about you
(You’re already gone)
I don’t have any good memories
You’re not here anymore
I don’t want to even hear your apologies don’t kid yourself


Oh oh already gone Oh oh already gone
Oh oh already gone You’re already gone
Oh oh already gone Oh oh already gone
Oh oh already gone You’re already gone


I think of you as just another guy
I pass on the street I’m annoyed now
Let’s just finish this coolly
You don’t need to be sorry
You don’t even mean it (oh oh baby)


Stay away I’m sick of it, sick of it
Take it away I don’t want to see you anymore
Stay away Just give up, just give up
Take it away Already gone away


Will you move now? (You)
I could care less about you
(You’re already gone)
I don’t have any good memories
You’re not here anymore
I don’t want to even hear your apologies don’t kid yourself


Oh oh already gone Oh oh already gone
Oh oh already gone You’re already gone
Oh oh already gone Oh oh already gone
Oh oh already gone You’re already gone


I’m going to erase all the scars that
you’ve given me up until now
Just take everything
I gave to you


The empty space that you left
just made me more carefree
The tears that I cried because of you and
(my love were too precious to waste)
I can’t accept those same lies any more
Just leave now
Our broken L O V E,
this is our destiny


Will you move now? (You)
I could care less about you
(You’re already gone)
I don’t have any good memories
You’re not here anymore
I don’t want to even hear your apologies don’t kid yourself


Oh oh already gone Oh oh already gone
Oh oh already gone You’re already gone
Oh oh already gone Oh oh already gone
Oh oh already gone You’re already gone


Oh oh already gone Oh oh already gone
Oh oh already gone You’re already gone
- Nguồn tham khảo : http://tienghangiaotiep.edu.vn/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Học tiếng Hàn khó hay tiếng Anh khó hơn?

Tra cứu điểm thi TOPIK tiếng Hàn nhanh gọn lẹ chỉ trong 3 bước đơn giản dễ dàng.

Từ vựng tiếng Hàn về vật liệu xây dựng